Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

KONTYNUACJA PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”

Data publikacji: 2021-01-20

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, iż podjęto decyzję o przedłużeniu realizacji w roku 2021 programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na I kwartał 2021 r z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju .

Program, podobnie jak w roku 2020 ma na celu wsparcie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu.

 

Usługa  wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

 

Przypominamy poniżej podstawowe założenia Programu i sposób w jaki można uzyskać wsparcie:

WAŻNA UWAGA!
KOSZTY ZAKUPÓW POKRYWA SENIOR!

Jak uzyskać pomoc?
1. Osoba starsza w wieku 70+ ,  która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię ( tel. 22 505 11 11 ).

 Można również dzwonić bezpośrednio do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej (tel. 12 387 11 10 )

2. W przypadku dzwonienia na infolinię , osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę za pomocą specjalnej aplikacji do ośrodka pomocy społecznej

3. Pracownik ośrodka kontaktuje się z seniorem , weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia czyli ustala szczegóły np. co należy kupić danemu seniorowi , za jaką kwotę , w jakiej ilości itp. Koszty zakupów pokrywa senior.

4. Ośrodek pomocy społecznej organizuje i realizuje usługę w sposób ustalony w danej gminie .

Zadanie realizowane jest przez gminy, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. W pomoc włącza się również Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

 

 

 

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...