Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” 2020

Data publikacji: 2020-11-23

           Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy  zorganizowana zostanie po raz pierwszy w naszej gminie    kampania społeczna  „BIAŁA  WSTĄŻKA”

 Kampania potrwa od 25 listopada do 10 grudnia 2020roku  i będzie symbolem  sprzeciwu wobec przemocy mężczyzn względem  kobiet.

Idea „Białej Wstążki” to nie tylko  symbol  sprzeciwu wobec przemocy ,  ale także zobowiązanie, że nie stosujemy przemocy, nie akceptujemy jej i nie milczymy  na jej temat.

W ramach kampanii zostaną rozpowszechnione plakaty promujące kampanię oraz   materiały edukacyjne dot. przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  a także informatory  dla osób  doznających  przemocy  i stosujących przemoc.

Można będzie też skorzystać z konsultacji  telefonicznej z pracownikami socjalnymi GOPS (pod nr tel. 12 387 11 10)

Symboliczne „Białe Wstążki”  można otrzymać w siedzibie GOPS.                      

Zostaną też rozprowadzone  przez pracowników socjalnych wśród mieszkańców gminy.

Projekt realizowany jest  przez GOPS w ramach Projektu Osłonowego „ Wspieranie Jednostek  Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu  Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie” - edycja 2020 

-
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...