Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

NIE MOGĄ PRZYJŚĆ NA WIGILIĘ – WIGILIA PRZYJDZIE DO NICH MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE WIGILIJNE W NOWEJ FORMULE

Data publikacji: 2020-12-04

Okres świąt – to czas w którym nikt potrzebujący nie powinien zostać bez pomocy.

Dlatego też nawet  nie braliśmy pod uwagę ,że organizowane w naszej gminie od kilku lat  Międzypokoleniowe Spotkanie Wigilijne  nie  odbędzie się .

I udało się!

Czytaj całość publikacji "NIE MOGĄ PRZYJŚĆ NA WIGILIĘ – WIGILIA PRZYJDZIE DO NICH MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE WIGILIJNE W NOWEJ FORMULE"

----

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE! BEZPŁATNA REHABILITACJA!

Data publikacji: 2020-12-04

Na prośbę Specjalistycznego Ośrodka Rehabilitacji  „Kwitnąca” w Zagórzycach Dworskich przekazujemy poniższą informację :

Program Rządowy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, iż Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji „Kwitnąca” w Zagórzycach Dworskich w rozstrzygnięciu konkursu prowadzonym przez NFZ, został wybrany do realizacji Rządowego Programu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE! BEZPŁATNA REHABILITACJA!"

SYGNAŁY, KTÓRE ŚWIADCZĄ O UZALEŻNIENIU DZIECKA OD SMARTFONA

Data publikacji: 2020-12-02

Uzależnienie od netu – pierwsze objawy

Uzależnienie od internetu przejawia się nadmiernym korzystaniem nie tylko z komputera, ale przede wszystkim ze smartfona, który – w przeciwieństwie do komputera – pozostaje w zasięgu naszej ręki przez całą dobę. 

Czytaj całość publikacji "SYGNAŁY, KTÓRE ŚWIADCZĄ O UZALEŻNIENIU DZIECKA OD SMARTFONA"

„PRZEMOC W RODZINIE” NOWE UREGULOWANIA PRAWNE

Data publikacji: 2020-12-01

Od wczoraj – tj. 30 listopada 2020 roku obowiązują nowe przepisy w obszarze „Przemoc w rodzinie” - nowy instrument reakcji na zjawisko przemocy w rodzinie, nakładający na funkcjonariuszy Policji kolejne obowiązki.

30 listopada br. wchodzą w życie przepisy ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956). Na ich podstawie Policja otrzymała nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Czytaj całość publikacji "„PRZEMOC W RODZINIE” NOWE UREGULOWANIA PRAWNE"

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci młodzieży demoralizacją i przestępczością

Data publikacji: 2020-11-30

Załączniki:

 1. Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci młodzieży demoralizacją i przestępczością (plik pdf 2605KB)

Środki zastępcze - nowe substancje psychoaktywne

Data publikacji: 2020-11-30

Załączniki:

 1. Środki zastępcze - nowe substancje psychoaktywne (plik pdf 2256KB)

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SENIORÓW

Data publikacji: 2020-11-30

Za oknami  coraz zimnej, dni coraz krótsze, wokół obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, ale to wcale nie oznacza, że ruch fizyczny seniorów powinien ograniczyć się tylko do  kursowania między lodówką w kuchni a fotelem przed  telewizorem.

Czytaj całość publikacji "AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SENIORÓW"

CO TO SĄ ALIMENTY I KTO ZOBOWIĄZANY JEST DO ICH PŁACENIA?

Data publikacji: 2020-11-27

Alimenty są to regularne, obligatoryjne świadczenia najczęściej na rzecz członków rodziny, polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Czytaj całość publikacji "CO TO SĄ ALIMENTY I KTO ZOBOWIĄZANY JEST DO ICH PŁACENIA?"

WSPIERAJ SENIORA. SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW W GMINIE KOCMYRZÓW- LUBORZYCA.

Data publikacji: 2020-11-26

Razem pokonamy koronawirusa !

Przed zakażeniem koronawirusem powinny być szczególnie chronione osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
 

Dzięki programowi Wspieraj Seniora osoby w wieku powyżej 70 lat , które nie mogą mieć zabezpieczonych potrzeb w inny sposób ( np. z pomocą rodziny, sąsiadów , znajomych ) będą mogły uzyskać niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów w postaci np. niezbędnych produktów spożywczych, środków czystości czy też artykułów higienicznych , które następnie zostaną dostarczone do domu seniora.

WAŻNA UWAGA!
KOSZTY ZAKUPÓW POKRYWA SENIOR!

Czytaj całość publikacji "WSPIERAJ SENIORA. SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW W GMINIE KOCMYRZÓW- LUBORZYCA."

-

JAK RADZIĆ SOBIE Z PRZEMOCĄ?WEBINARIUM DLA UCZNIÓW.

Data publikacji: 2020-11-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy  w ramach realizowanego   Programu  Osłonowego " Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- projekt  „Rodzina wolna od przemocy” zaprasza  dzieci i młodzież ze szkół  podstawowych z terenu  naszej gminy, które miały problemy  z zalogowaniem się  na  organizowane  w dniu 25 listopada 2020r webinarium poświęcone  przeciwdziłania przemocy do wzięcia  udziału w dodatkowym  webinarium, które  odbędzie się w piątek 27 listopada 2020roku.

Czytaj całość publikacji "JAK RADZIĆ SOBIE Z PRZEMOCĄ?WEBINARIUM DLA UCZNIÓW. "

Załączniki:

 1. GDY KOMUŚ DZIEJE SIĘ KRZYWDA... (plik pdf 614KB)
 2. Jak sobie radzić z przemocą? (plik pdf 216KB)

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

Data publikacji: 2020-11-26

Konkurs organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy w ramach realizowanego Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostki Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie” edycja 2020.  Projekt „Rodzina wolna od przemocy" .

W dniu 25 listopada 2020 r. Komisja Konkursowa w składzie:

 • Elżbieta Pierwoła, plastyk Centrum Kultury i Promocji - przewodnicząca komisji,
 • Elżbieta Turek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy,
 • Jadwiga Łach, Radna  Gminy Kocmyrzów – Luborzyca,
 • st.asp. Maciej Lejdy  – przedstawiciel Komisariat u Policji w Słomnikach, kierownik rewiru dzielnicowych
 • Sylwia Zawalska -Wierzbińska Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy.

dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs plastyczny

 „Stop przemocy w rodzinie”

dla dzieci i młodzieży ze szkół naszej Gminy.

W konkursie wzięło udział 46 prac plastycznych  ze szkół w: Luborzycy, Łuczycach, Kocmyrzowie, Maciejowicach, Karniowie, Goszczy, Goszycach, Pietrzejowicach, Prusach.

 • W kategorii I: uczniowie klas I – III szkół podstawowych oceniono   24 prace plastyczne,
 • W kategorii II: uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych oceniono 22  prace plastyczne.

Czytaj całość publikacji " WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "

AUDIODESKRYPCJA - CO TO TAKIEGO?

Data publikacji: 2020-11-25

Od kilku lat  coraz więcej instytucji wdraża audiodeskrypcję.

 

Gdy oglądamy np. w telewizji film, w którym lektor opisuje poszczególne czynności widoczne na ekranie (np. kobieta bierze ze stołu niebieski kubek i pije herbatę)  to właśnie oglądamy film z włączoną audiodeskrypcją .

 

Audiodeskrypcja  to werbalny opis treści wizualnych , który ułatwia osobom niewidzącym lub słabowidzącym  zrozumienie filmu czy odbiór dzieła sztuki.

Osoby nie mające problemu ze wzrokiem , nie muszą mieć opisu obrazu, ale dla osób niewidomych taki opis tego co widać na ekranie, to duże ułatwienie odbioru.

Czytaj całość publikacji "AUDIODESKRYPCJA - CO TO TAKIEGO?"

JAK RADZIĆ SOBIE Z PRZEMOCĄ? WEBINARIUM DLA UCZNIÓW.

Data publikacji: 2020-11-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy  w ramach realizowanego   Programu  Osłonowego " Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- projekt  „Rodzina wolna od przemocy”  zrealizował  w dniu dzisiejszym dla uczniów  wszystkich szkół podstawowych  z terenu naszej gminy webinarium  poświęcone tematyce przemocy "Jak radzić sobie z przemocą?".

Czytaj całość publikacji "JAK RADZIĆ SOBIE Z PRZEMOCĄ? WEBINARIUM DLA UCZNIÓW. "

PODZIĘKOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Data publikacji: 2020-11-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy w imieniu własnym i obdarowanych osób, dziękuje  zarówno mieszkańcom naszej Gminy jak i sąsiedzkiej  Gminy Słomniki,  za przekazanie za naszym pośrednictwem potrzebującym osobom z naszej gminy przydatnych dla nich -  niezniszczonych a często też nowych artykułów i sprzętów.

 

Więcej: w zakładce – mieszkańcy pomagają
 

-

KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” 2020

Data publikacji: 2020-11-23

           Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy  zorganizowana zostanie po raz pierwszy w naszej gminie    kampania społeczna  „BIAŁA  WSTĄŻKA”

 Kampania potrwa od 25 listopada do 10 grudnia 2020roku  i będzie symbolem  sprzeciwu wobec przemocy mężczyzn względem  kobiet.

Idea „Białej Wstążki” to nie tylko  symbol  sprzeciwu wobec przemocy ,  ale także zobowiązanie, że nie stosujemy przemocy, nie akceptujemy jej i nie milczymy  na jej temat.

Czytaj całość publikacji "KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” 2020 "

-

21 LISTOPADA – DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Data publikacji: 2020-11-20

Niesienie pomocy wymaga wiedzy, doświadczenia a przede wszystkim szczególnych cech - wrażliwości, empatii, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb i problemów.
Te cechy charakteryzują pracowników socjalnych, na co dzień być może niewidocznych, ale przecież pracujących z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem.

Czytaj całość publikacji "21 LISTOPADA – DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO"

-

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Data publikacji: 2020-11-20

 Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych.

Czytaj całość publikacji " PROGRAM CZYSTE POWIETRZE"

Załączniki:

 1. - (plik pdf 212KB)

PROGRAMY SPOŁECZNE WSPIERAJĄ POLSKĄ WIEŚ

Data publikacji: 2020-11-18

Dzięki licznym programom prowadzonym przez ministerstwo z roku na rok poprawia się jakość życia i bezpieczeństwo polskich rodzin. Szczególnie mieszkańcy wsi odczuwają na co dzień efekty działania wsparcia udzielanego rodzinom.

Czytaj całość publikacji "PROGRAMY SPOŁECZNE WSPIERAJĄ POLSKĄ WIEŚ"

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Kocmyrzów- Luborzyca.

Data publikacji: 2020-11-18

Razem pokonamy koronawirusa !

Przed zakażeniem koronawirusem powinny być szczególnie chronione osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
 

Czytaj całość publikacji "Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Kocmyrzów- Luborzyca."

-ZOSTAŃ W DOMU

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA

Data publikacji: 2020-11-13

Jutro - 14 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora.

Uroczystości tej przyświeca ważna idea. Ma ona zachęcać społeczeństwo do kształtowania nowego sposobu postrzegania osób starszych.
Celem jej jest również promowanie wszelkich działań, którym przyświeca dążenie do zapewnienia godnego życia seniorom.

Dzień Seniora to okazja do dostrzeżenia potrzeb osób starszych, których liczba systematycznie się powiększa.

Wszystkim Seniorom z naszej gminy w Dniu Ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA

INTERNETOWE KONTO PACJENTA DLA KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Data publikacji: 2020-11-09

Masz kontro w banku spółdzielczym? Będzie Ci łatwiej zalogować się na Internetowym Koncie Pacjenta
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) zawiera informacje medyczne o Twoim stanie zdrowia.

Czytaj całość publikacji "INTERNETOWE KONTO PACJENTA DLA KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH"

INFORMACJA ZUS DLA SENIORÓW

Data publikacji: 2020-11-06

ZUS zaprasza do zapoznania się ze swoją publikacją ZUS DLA SENIORA dostępną pod adresem:

https://www.zus.pl/documents/10182/1667848/ZUS+dla+Seniora+1_2020.pdf/68f13a31-ce59-b670-f1b6-7acddc62828e


W ostatnim numerze mnóstwo ciekawych i przydatnych informacji - m.inn.:

-Nowoczesne usługi e-zdrowia

- Nie musisz cierpieć z bólu - masz prawo do jego łagodzenia

-Wniosek o środki PFRON przez Internet

- Emerytów i rencistów obowiązują limity zarobkowe

Źródło: ZUSKONKURS PLASTYCZNY

Data publikacji: 2020-11-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych naszej gminy do udziału w konkursie plastycznym pt. " STOP PRZEMOCY W RODZINIE" organizowanym w ramach projektu Osłonowego " Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2020.


Regulamin i oświadczenia w załączniku konkursu.

Załączniki:

 1. KONKURS PLASTYCZNY (plik odt 20KB)

INFORMACJA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Data publikacji: 2020-11-04

Dofinansowanie pomocy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych
Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiążą się ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku wielu osób. Wyjątkowa sytuacja epidemiczna powoduje też pogorszenie stanu psychicznego osób niepełnosprawnych.
Z myślą o nich PFRON wdraża przyspieszoną procedurę dofinansowań projektów z zakresu wsparcia psychologicznego.

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "

ZŁODZIEJE NIE PRÓŻNUJĄ - SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

Data publikacji: 2020-11-02

Kreatywność oszustów i złodziei nie zna granic. Na wnuczka, na policjanta, pracownika firmy telekomunikacyjnej, ośrodka pomocy społecznej - oszukują w świecie realnym, oszukują w internecie.
Seniorzy, bądźcie czujni, jeżeli coś budzi wasz niepokój - skontaktujcie się z zaufaną osobą lub zadzwońcie na policję.
Młode osoby - rozmawiajcie ze swoimi rodzicami i dziadkami, informujcie ich o zagrożeniach.

Czytaj całość publikacji "ZŁODZIEJE NIE PRÓŻNUJĄ - SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ"

1 LISTOPADA - DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 2 LISTOPADA - ZADUSZKI

Data publikacji: 2020-10-30

Pierwsze dni listopada to okres zadumy i refleksji. Nad życiem i przemijaniem.

"Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.
Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia"

Albert Einstein
1 LISTOPADA - DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 2 LISTOPADA - ZADUSZKI1 LISTOPADA - DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 2 LISTOPADA - ZADUSZKI

SENIORZE, DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO I PAMIĘTAJ CZEGO UNIKAC W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Data publikacji: 2020-10-29

Ostatnie tygodnie to czas, w którym pandemia koronawirusa przybiera na sile. Dlatego tak ważne jest przypomnienie i stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które znacząco ograniczają ryzyko zakażenia.
Dotyczy to szczególnie osób starszych. Gorąco apelujemy o ostrożność i pozostanie w domu, jeśli to tylko możliwe.
Osoby starsze, często zmagające się z różnego rodzaju schorzeniami, są grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii koronawirusa.

Czytaj całość publikacji "SENIORZE, DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO I PAMIĘTAJ CZEGO UNIKAC W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ "

SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

Data publikacji: 2020-10-27

Przed zakażeniem koronawirusem powinny być szczególnie chronione osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Dzięki programowi Wspieraj Seniora osoby w wieku powyżej 70 lat , które nie mogą mieć zabezpieczonych potrzeb w inny sposób ( np. z pomocą rodziny, sąsiadów , znajomych ) będą mogły uzyskać niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu.

Czytaj całość publikacji "SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW PROGRAM WSPIERAJ SENIORA"

MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI PONOWNIE POMAGAJĄ

Data publikacji: 2020-10-26

Wzrost liczby zachorowań na COVID-19 na terenie województwa małopolskiego sprawił, że żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) znów ruszyli z pomocą.

Czytaj całość publikacji "MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI PONOWNIE POMAGAJĄ"

PAMIĘTAJMY O NASZYCH SENIORACH!

Data publikacji: 2020-10-23

Nie wszystko jeszcze wiemy o koronawirusie. Atakuje on zarówno osoby młodsze jak i starsze. Jedni przechodzą go bezobjawowo, inni muszą być podłączeni do respiratora.

Czytaj całość publikacji "PAMIĘTAJMY O NASZYCH SENIORACH!"

W NASZEJ GMINIE MOŻEMY LICZYĆ NA DOBROĆ MIESZKAŃCÓW. PODZIĘKOWANIA.

Data publikacji: 2020-10-21

W naszej gminie jest coraz więcej mieszkańców , którzy chcą bezinteresownie pomagać potrzebującym osobom i za naszym pośrednictwem przekazują innym wiele przydatnych niezniszczonych i nowych rzeczy.

Więcej w zakładce : Mieszkańcy Pomagają.

BEZPIECZNY SENIOR

Data publikacji: 2020-10-19

W trosce o bezpieczeństwo obywateli w związku ze znaczącym w ostatnim
czasie wzrostem zakażeń koronawirusem Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej przygotowało kampanię pod hasłem Bezpieczny Senior.

To m.in. spot telewizyjny i radiowy, kampania w mediach społecznościowych
i w prasie, plakaty dedykowane placówkom dla osób starszych.

W przygotowanych materiałach ministerstwo apeluje do seniorów i reszty
społeczeństwa o stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w
czasie pandemii.

Załączniki:

 1. BEZPIECZNY SENIOR (plik pdf 360KB)
 2. BEZPIECZNY SENIOR (plik pdf 2302KB)

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W MIEJSCE MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2020-10-16

Dotychczasowe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (funkcjonowało pod tą nazwą od listopada 2015 r.) od 6 października zmieniło się w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zmienia się także zakres kompetencji resortu - obszar Praca przeniesiony został do nowopowstałego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał Marlenę Maląg, dotychczasową minister rodziny, pracy i polityki społecznej, na stanowisko Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Czytaj całość publikacji "MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W MIEJSCE MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"

POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK DLA SENIORÓW

Data publikacji: 2020-10-15

Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego od dnia 16 października aż do odwołania następuje czasowe zawieszenie działalności , na terenie całego województwa małopolskiego w:

a) dziennych domach i klubach seniora w tym placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych
b) środowiskowych domach samopomocy
c) warsztatach terapii zajęciowej


Polecenie wydane jest w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i ma na celu ochronę zdrowotną osób starszych.

KAMPANIA PROMOCYJNA - FUNDUSZE EUROPEJSKIE W TROSCE O SENIORÓW

Data publikacji: 2020-10-14

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo,
Ruszyła ostatnia już w tym roku edycja kampanii promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce pod hasłem Fundusze Europejskie w trosce o seniorów. Tele-Anioł w Małopolsce. Na billboardach w całym województwie, plakatach i citylightach zobaczycie podopiecznych projektu Małopolski Tele-Anioł.

Czytaj całość publikacji "KAMPANIA PROMOCYJNA - FUNDUSZE EUROPEJSKIE W TROSCE O SENIORÓW"

KAMPANIA  PROMOCYJNA - FUNDUSZE  EUROPEJSKIE W TROSCE  O  SENIORÓWKAMPANIA  PROMOCYJNA - FUNDUSZE  EUROPEJSKIE W TROSCE  O  SENIORÓW

OCHRONA PRZED KORONAWIRUSEM - INFORMACJE DLA SENIORÓW

Data publikacji: 2020-10-12

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Więcej w zakładce: Seniorzy

Czytaj całość publikacji "OCHRONA PRZED KORONAWIRUSEM - INFORMACJE DLA SENIORÓW"

PORTAL GOV.PL INFORMUJE : COVID 19 - AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA

Data publikacji: 2020-10-09

Trwa walka z koronawirusem - pomóż w tym i Ty!
Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Przeczytaj i stosuj.
REGIONALIZACJA - DODATKOWE OBOSTRZENIA W POWIATACH Z NAJWIĘKSZYM PRZYROSTEM ZAKAŻEŃ

Czytaj całość publikacji "PORTAL GOV.PL INFORMUJE : COVID 19 - AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA"

WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH

Data publikacji: 2020-10-07

Grupa Interia.pl wraz z Gminą Kocmyrzów Luborzyca, Fundacją Uskrzydleni Wiekiem oraz Małopolskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego realizuje projekt Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy współfinansowany z EFS, w ramach poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT.
Głównym celem projektu jest utworzenie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych, zwiększającego dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych i ich opiekunów na terenie 4 gmin (Gmina Kocmyrzów- Luborzyca, Gmina Michałowice, Gmina Zielonki, Gmina Miejska Kraków).

Czytaj całość publikacji "WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH"

WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH

Załączniki:

 1. WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH (plik pdf 737KB)
 2. WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH (plik docx 94KB)
 3. WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH (plik docx 54KB)
 4. WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH (plik docx 50KB)

SENIORZE NAUCZ SIĘ ROZUMIEĆ CYFROWY ŚWIAT

Data publikacji: 2020-10-06

Chcesz korzystać z Internetu, ale nie wiesz , od czego zacząć? Zastanawiasz się jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci? A może chcesz lepiej rozumieć obsługę smartfona czy komputera?

W takim razie nie możesz przegapić drugiej edycji Festiwalu Cyfryzacji.

Więcej w zakładce : seniorzy.

Z ŻYCIA KLUBU SENIOR+ W KOCMYRZOWIE

Data publikacji: 2020-10-05

Działający w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie Klub Senior+ cieszy się coraz większą popularnością wśród odwiedzających go osób.

Oferta zajęć, którą zapewniamy jest bardzo szeroka : rehabilitacja z fizjoterapeutą, wyjścia do teatru, zajęcia taneczne, warsztaty o różnej tematyce oraz wycieczki.

Więcej w zakładce: Seniorzy

Z ŻYCIA KLUBU SENIOR+  W KOCMYRZOWIEZ ŻYCIA KLUBU SENIOR+  W KOCMYRZOWIEZ ŻYCIA KLUBU SENIOR+  W KOCMYRZOWIEZ ŻYCIA KLUBU SENIOR+  W KOCMYRZOWIE

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIOR+ W KOCMYRZOWIE MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020 R

Data publikacji: 2020-10-02

Plan działania Klubu Senior+ w Kocmyrzowie wrzesień 2020r.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIOR+ W KOCMYRZOWIE MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020 R (plik docx 54KB)

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA

Data publikacji: 2020-10-02

W ostatnich dniach zostało podpisane porozumienie dot. współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie między działającym przy GOPS Zespole Interdyscyplinarnym a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej- Przychodnia Rodzinna "GaJa-MED" w Dojazdowie.

Liczymy na dalszą dobrą współpracę z w.w przychodnią.

Więcej w zakładce: Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.

Czytaj całość publikacji "WSPÓŁPRACA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA "

SZKOLENIE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Data publikacji: 2020-10-02

W dniu 28.09.2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zorganizował szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach realizacji Programu Osłonowego - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie projektu Rodzina wolna od przemocy.

Więcej w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

Czytaj całość publikacji "SZKOLENIE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"

KURS Z ZAKRESU SAMOOBRONY

Data publikacji: 2020-10-01

W dniu dzisiejszym odbędzie się drugie (pierwsze miało miejsce 24 września) z cyklu spotkań w ramach kursu samoobrony zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych , jako element realizacji Programu Osłonowego - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie projekt Rodzina wolna od przemocy.

Więcej w zakładce: Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

Czytaj całość publikacji "KURS Z ZAKRESU SAMOOBRONY"

EKONOMIA SPOŁECZNA - PRACA DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA NIE DLA ZYSKU

Data publikacji: 2020-09-30

Ekonomia społeczna i solidarna - czyli jaka?

Taka, w której działalność komercyjna służy społeczeństwu m.in. poprzez zatrudnianie i integrację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj całość publikacji "EKONOMIA SPOŁECZNA - PRACA DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA NIE DLA ZYSKU"

NIEBIESKA LINIA - CO TO JEST I JAK DZIAŁA

Data publikacji: 2020-09-28

Pełna nazwa brzmi:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia.

Kto i jak może skorzystać z konsultacji, kontaktu telefonicznego i mailowego oraz grup wsparcia?

Niebieska Linia najczęściej kojarzy się z infolinią czy też linią telefoniczną, pod którą mogą dzwonić osoby doświadczające przemocy, poszukujące porady, wsparcia i pokierowania w konkretnej trudnej dla siebie sytuacji.
Działalność poradni telefonicznej Niebieskiej Linii ma największy zasięg i jest dostępna praktycznie dla każdego.
Pomoc specjalistów można uzyskać telefonicznie w ogólnopolskiej poradni telefonicznej pod numerem 22 668-70-00, a także e-mailowo, kierując swoją wiadomość do psychologa: poradnia@niebieskalinia.pl lub prawnika: prawnicy@niebieskalinia.pl.
Więcej w zakładce: Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

CO TO JEST ALERT RCB ?

Data publikacji: 2020-09-25

W ostatnich tygodniach wiele osób otrzymuje na swoje telefony komórkowe powiadomienia o nazwie Alert RCB.
Skąd są wysyłane, czego dotyczą i jak z nimi postępować?

Oto kilka pytań i odpowiedzi.

Czytaj całość publikacji "CO TO JEST ALERT RCB ?"

MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - O WSPARCIU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE PANDEMII I JEGO EFEKTACH

Data publikacji: 2020-09-23

- W ramach trzech tarcz - antykryzysowej, finansowej i pomocowej - na ochronę miejsc pracy przeznaczyliśmy już ponad 137 mld zł. Uchroniliśmy w ten sposób ponad 6 mln miejsc pracy - poinformowała podczas niedawnego briefingu prasowego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Spotkanie poświęcone było m.in. wsparciu dla przedsiębiorców i gospodarki w czasie pandemii.

Czytaj całość publikacji "MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - O WSPARCIU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE PANDEMII I JEGO EFEKTACH"

SAMOTNOŚĆ SENIORA - MOŻESZ POMÓC!

Data publikacji: 2020-09-21

Jak można pomóc seniorom? Przecież każdy ma swoje obowiązki, trudno zrezygnować z pracy, żeby siedzieć z babcią czy dziadkiem w domu.


Nie trzeba rezygnować ze swojego życia, żeby zobaczyć potrzeby drugiego człowieka. Trzeba wyjść poza swój punkt widzenia, poza świat przepełniony reklamami o życiu w dobrobycie, młodości i zobaczyć, jak naprawdę wygląda życie, skonfrontować się z przemijaniem. Szczególnie, że dla młodych ludzi starość, samotność, przemijanie wydaje się czymś tak odległym, że aż abstrakcyjnym.


Więcej : w zakładce Seniorzy

PANDEMIA A NOWOTWORY

Data publikacji: 2020-09-18

Niepokoją cię objawy, które zauważyłeś u siebie?
Nie odkładaj wizyty u lekarza z powodu pandemii.

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele publikacji i wypowiedzi wskazujących na to, że w bieżącym roku z powodu pandemii wywołanej przez nowego koronawirusa, zmniejszyła się w naszym kraju liczba tzw. pierwszorazowych pacjentów onkologicznych.

Czytaj całość publikacji "PANDEMIA A NOWOTWORY"

UWAGA! 21 WRZEŚNIA MIJA TERMIN WYPEŁNIANIA ANKIET

Data publikacji: 2020-09-16

GOPS informuje, że w poniedziałek 21 września mija termin przesyłania ankiet dot. problemów społecznych w naszej gminie.
W związku z powyższy prosimy, aby mieszkańcy naszej gminy pozytywnie odpowiedzieli na naszą prośbę i ci , którzy nie przesłali jeszcze wypełnionych ankiet uczynili to do 21 września. Im więcej będzie wysłanych ankiet, tym łatwiej będzie sporządzić prawidłową diagnozę problemów społecznych w naszej gminie.
Link do ankiet:
https://niepelnosprawnosckl.webankieta.pl
https://www.webankieta.pl/ankieta/552016/kocmyrzow-luborzyca-mieszkancy-diagnoza-spoleczna.html

Za każdą przesłaną ankietę bardzo serdecznie Państwu dziękujemy.

CZYM JEST POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

Data publikacji: 2020-09-16

Pogotowie opiekuńcze jest instytucją typu interwencyjnego, której zadanie polega na sprawowaniu opieki i wychowaniu tzw. trudnej młodzieży i dzieci.
Do pogotowia opiekuńczego trafiają dzieci, które uciekają z domu lub z innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które błąkają się po ulicy, nie mają swojego własnego domu, które są niepełnoletnimi ofiarami przemocy domowej.
Nierzadko w pogotowiu opiekuńczym znajdują się małoletni przestępcy, osadzeni na czas trwania procesu sądowego. Najczęściej do pogotowia opiekuńczego trafia młodzież patologiczna, agresywna, antyspołeczna i zdegenerowana.
Znaczny odsetek tych dzieci pochodzi z rodzin, w których dominował alkoholizm, przemoc, ubóstwo, bezrobocie i różnego rodzaju uzależnienia.

Niekorzystne warunki wychowawcze często przyczyniają się do umieszczenia dzieci w placówkach pogotowia opiekuńczego.

Czytaj całość publikacji "CZYM JEST POGOTOWIE OPIEKUŃCZE"

CZYM WYPEŁNIĆ WOLNY CZAS SENIORÓW

Data publikacji: 2020-09-14

Bóle stawów, problemy z pamięcią, niechęć do kontaktu z otoczeniem, nuda.
Wiek dojrzały nie rozpieszcza. Warto powiedzieć "stop", zażyć trochę ruchu i nawiązać nowe relacje.
Celem zajęć dla seniorów, w zależności od ich rodzaju, jest poprawa zdrowia i kondycji, wzbogacenie życia towarzyskiego i zaszczepienie pasji.

Więcej w zakładce: Seniorzy

OSTRZEŻENIE - ETAZEN - NOWY NIEBEZPIECZNY NARKOTYK W POLSCE

Data publikacji: 2020-09-11

Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie przed nowym narkotykiem, który pojawił się w Polsce. To syntetyczny zamiennik heroiny. I tak jak heroina ma katastrofalne skutki dla zdrowia. Może zabić. Silniej też uzależnia.

Etazen należy do grupy opioidów i jest nawet 60 razy mocniejszy od morfiny. Narkotyk może doprowadzić do śmierci.
Więcej: w zakładce: Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.

SPRAWDŹ CZY MASZ OBJAWY COVID 19

Data publikacji: 2020-09-09

W serwisie internetowym Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia (pacjent.gov.pl ) można sprawdzić, czy twoje objawy mogą oznaczać zakażenie koronawirusem.

Jak informuje Serwis - to nie jest porada, konsultacja ani diagnoza lekarska.

Czytaj całość publikacji "SPRAWDŹ CZY MASZ OBJAWY COVID 19"

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODPOWIADA NA PYTANIA

Data publikacji: 2020-09-07

Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.
Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał - od 1 września do 20 września br.

Czytaj całość publikacji "DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODPOWIADA NA PYTANIA"

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH W GÓRĘ

Data publikacji: 2020-09-04

Od 1 września 2020 roku wzrasta zasiłek dla bezrobotnych.
W pierwszych 90 dniach wyniesie on 1 200 zł oraz 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku. Wyższe zasiłki otrzymają wszyscy bezrobotni.

Czytaj całość publikacji "ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH W GÓRĘ"

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOTYCZĄCA PROBLEMÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Data publikacji: 2020-09-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy w związku z przystąpieniem do opracowania diagnozy społecznej oraz Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2026 zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy o wypełnienie kolejnej , krótszej niż poprzednia :) ANONIMOWEJ ANKIET, dot. niepełnosprawności, która posłuży zidentyfikowaniu problemów społecznych w naszej gminie.

Czytaj całość publikacji "ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOTYCZĄCA PROBLEMÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI"

TESTY NA KORONAWIRUSA

Data publikacji: 2020-09-02

Test, który ma sprawdzić, czy doszło do zakażenia patogenem, należy wykonać w odpowiednim czasie. Jeśli zostanie przeprowadzony wcześniej lub dużo później niż ten optymalny, otrzymamy niewiarygodny wynik. Warto przy tym pamiętać, że objawy COVID-19 to nie zawsze i nie tylko kaszel, gorączka i zmęczenie.

Czytaj całość publikacji "TESTY NA KORONAWIRUSA"

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIOR+ W KOCMYRZOWIE MIESIĄC WRZESIEŃ 2020 R

Data publikacji: 2020-09-01

Plan działania Klubu Senior+ w Kocmyrzowie wrzesień 2020 r.

Czytaj całość publikacji "HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIOR+ W KOCMYRZOWIE MIESIĄC WRZESIEŃ 2020 R"

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIOR+ W KOCMYRZOWIE MIESIĄC WRZESIEŃ 2020 R (plik docx 54KB)

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOTYCZĄCA UZALEŻNIEŃ

Data publikacji: 2020-09-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy w związku z przystąpieniem do opracowania diagnozy społecznej oraz Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2026 zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy o wypełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży zidentyfikowaniu problemów społecznych w naszej gminie.

Czytaj całość publikacji "ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOTYCZĄCA UZALEŻNIEŃ"

NFZ PRZYPOMINA: MASECZKA CHRONI TYLKO WTEDY GDY JEST WŁAŚCIWIE NOSZONA

Data publikacji: 2020-08-31

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przypomina o właściwym noszeniu maseczek. Zakrywanie tylko ust nie ogranicza ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
W związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich tygodni Ministerstwo Zdrowia apeluje o noszenie maseczek.

Czytaj całość publikacji "NFZ PRZYPOMINA: MASECZKA CHRONI TYLKO WTEDY GDY JEST WŁAŚCIWIE NOSZONA"

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

Data publikacji: 2020-08-28

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czytaj całość publikacji "BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ"

500+ POMAGA ZORGANIZOWAĆ WYMARZONE WAKACJE

Data publikacji: 2020-08-26

Od początku działania programu Rodzina 500+, czyli od kwietnia 2016 r., do końca czerwca br. do rodzin trafiło już 114,4 mld zł.


Obecnie wsparciem w ramach programu objęte jest 6,5 mln dzieci.
Rodziny dzięki świadczeniu wychowawczemu mogą realizować swoje potrzeby m.in. wakacyjne wyjazdy. Wsparcie w ramach programu pozwala rodzinom organizować coroczne wakacje, bez ograniczania innych potrzeb

Czytaj całość publikacji "500+ POMAGA ZORGANIZOWAĆ WYMARZONE WAKACJE"

500+ POMAGA ZORGANIZOWAĆ WYMARZONE WAKACJE

BEZPŁATNE SPOTKANIE W INTERNECIE. VII FORUM SENIORA - SENIOR W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Data publikacji: 2020-08-24

Już pojutrze - 26 sierpnia od godz. 10.00 odbędzie się kolejne Forum Seniora , które ze względu na pandemię koronawirusa zostało przeniesione z terminu marcowego i nastąpi w zupełnie nowej formule - on-line.

Internetowa forma VII edycji Forum Seniora pozwoli na wzięcie w nim udziału wszystkim chętnym - w komfortowych warunkach, w zaciszu swojego domu - gwarantując tym samym maksymalne bezpieczeństwo.

Transmisja z VII Forum Seniora przeprowadzona zostanie on-line i będzie ona ogólniedostępna.Więcej: w zakładce Seniorzy

WSPARCIE DLA OSÓB, KTÓRE WSKUTEK PANDEMII STRACIŁY PRACĘ

Data publikacji: 2020-08-21

Jeszcze tylko do końca sierpnia osoby, które na skutek pandemii straciły pracę, mogą wnioskować o dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł.

Do tej pory przyznano już ponad 195 tys. świadczeń na kwotę niemal 260 mln zł.

Zachęcam do składania wniosku o dodatek solidarnościowy, to ostatni dzwonek - apeluje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Czytaj całość publikacji "WSPARCIE DLA OSÓB, KTÓRE WSKUTEK PANDEMII STRACIŁY PRACĘ"

ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA JAKUBA

Data publikacji: 2020-08-19

Informujemy, że w ramach akcji zbierania plastikowych nakrętek dla mieszkającego w naszej gminie 7- letniego Jakuba, nasz Ośrodek przekazał rodzinie chłopca kilka worków pełnych plastikowych nakrętek, które na przestrzeni ostatnich m-cy przynosili do GOPS mieszkańcy gminy. ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA JAKUBAZBIERAMY NAKRĘTKI DLA JAKUBAZBIERAMY NAKRĘTKI DLA JAKUBA

LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

Data publikacji: 2020-08-19

Współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości działa sieć pomocy osobom pokrzywdzonym

LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń 48 222 309 900
Wsparcie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

Czytaj całość publikacji "LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM"

7 MIESIĘCY DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIOR+ W KOCMYRZOWIE

Data publikacji: 2020-08-17

Działający w strukturze GOPS od stycznia 2020 r Klub Senior+ w Kocmyrzowie cieszy się dużą popularnością wśród Seniorów.

Placówka przewidziana jest dla 20 osób - zadeklarowanych osób jest więcej, ale ponieważ uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne , czasami ktoś nie przyjdzie w danym dniu a za to pojawi się ktoś inny i następuje naturalna rotacja uczestników.
Niemniej jednak trzon Klubu stanowi grupa wiernych klubowiczów , którzy regularnie pojawiają się na zajęciach.

Więcej w zakładce: Seniorzy.

UWAGA OPIEKUNOWIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH - TRWA NABÓR DO PROJEKTU URUCHOMIENIE CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH Z WIRTUALNĄ BAZĄ WIEDZY

Data publikacji: 2020-08-17

Grupa Interia.pl wraz z Gminą Kocmyrzów Luborzyca, Fundacją Uskrzydleni Wiekiem oraz Małopolskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego realizuje projekt Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy współfinansowany z EFS, w ramach poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT.

Głównym celem projektu jest utworzenie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych, zwiększającego dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych i ich opiekunów na terenie 4 gmin (Gmina Komyrzów-Luborzyca, Gmina Michałowice, Gmina Zielonki , Gmina Miejska Kraków,).

Czytaj całość publikacji "UWAGA OPIEKUNOWIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH - TRWA NABÓR DO PROJEKTU URUCHOMIENIE CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH Z WIRTUALNĄ BAZĄ WIEDZY "

Załączniki:

 1. Załącznik nr 2 do Regulaminu (plik docx 54KB)
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu (plik docx 94KB)
 3. Regulamin (plik pdf 737KB)
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu (plik docx 50KB)

ZUS OSTRZEGA PRZED OSZUSTWEM DOTYCZĄCYM BONU TURYSTYCZNEGO

Data publikacji: 2020-08-14

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Polska Organizacja Turystyczna (POT) przestrzegają przed oszustami, którzy próbują sprzedawać bon turystyczny.

Zgodnie z ustawą nie podlega on wymianie, a skorzystać z niego mogą tylko osoby uprawnione - przypomina ZUS
W ostatnim czasie w internecie zaczęły pojawiać się oferty dotyczące sprzedaży bonu turystycznego. Zgodnie z ustawą nie można go spieniężyć, a osoby uprawnione mogą nim zapłacić za usługi hotelarskie oraz imprezy turystyczne na terenie kraju.

Czytaj całość publikacji "ZUS OSTRZEGA PRZED OSZUSTWEM DOTYCZĄCYM BONU TURYSTYCZNEGO"

SPOTKANIE SENIORÓW W KRZYSZTOFORZYCACH

Data publikacji: 2020-08-12

Z początkiem sierpnia 2020roku w piękne słoneczne popołudnie spotkali się w Krzysztoforzycach miejscowi Seniorzy. Spotkanie było niezwykle radosne i inspirujące dla innych seniorów naszej gminy.
Zgromadziło około 20 osób, nastąpiło z inicjatywy Radnej Gminnej Rady Seniorów z Krzysztoforzyc - Bogumiły Król.
Gośćmi byli zaproszeni seniorzy z Gminnej Rady Seniorów : przewodnicząca Danuta Sokół , sekretarz Andrzej Natkaniec, radni GRS: ze Krzeszowic - Władysław Dej, z Baranówki - Maria Raźny oraz z Łuczyc - Bogusław Janik.
Miłym gościem był również sołtys-radny wsi Krzysztoforzyc - Antoni Trela z małżonką.

Więcej : w zakładce Seniorzy

Czytaj całość publikacji "SPOTKANIE SENIORÓW W KRZYSZTOFORZYCACH"

SPOTKANIE SENIORÓW W KRZYSZTOFORZYCACHSPOTKANIE SENIORÓW W KRZYSZTOFORZYCACH

PROGRAM POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI - MODUŁ III

Data publikacji: 2020-08-11

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Czytaj całość publikacji "PROGRAM POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI - MODUŁ III"

JESZCZE ZAŚWIECI SŁOŃCE , BO DOBRO JEST W MAŁOPOLSCE STOP KORONAWIRUSOWI !

Data publikacji: 2020-08-10

Chciałbyś poczuć się jak bohater, który ratuje sobie i innym życie?
Wiedzieć, że masz wpływ na to, że inni dzięki Tobie czują się bezpiecznie ?

To proste. Wystarczy, że założysz maseczkę, zachowasz dystans społeczny, będziesz często myć i dezynfekować ręce!
Tylko tyle i aż tyle!

Czytaj całość publikacji "JESZCZE ZAŚWIECI SŁOŃCE , BO DOBRO JEST W MAŁOPOLSCE STOP KORONAWIRUSOWI ! "

JESZCZE ZAŚWIECI SŁOŃCE , BO DOBRO JEST W MAŁOPOLSCE STOP KORONAWIRUSOWI !

INFORMACJA ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)

Data publikacji: 2020-08-10

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - złóż wniosek przez SOW!
Termin mija 31 sierpnia br.

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)"

CAŁODOBOWA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT BONU TURYSTYCZNEGO

Data publikacji: 2020-08-07

Pod numerem telefonu 22 11 22 111 można przez całą dobę uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego.
Specjalna infolinia działa we wszystkie dni tygodnia.

Czytaj całość publikacji "CAŁODOBOWA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT BONU TURYSTYCZNEGO"

WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW NA STAN ZDROWIA

Data publikacji: 2020-08-05

Stan zdrowia jest uzależniony od wielu czynników.
Zakres wpływu poszczególnych czynników określił w latach siedemdziesiątych XX wieku Marc Lalonde przedstawiając koncepcję tzw. pól zdrowia.

Czytaj całość publikacji "WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW NA STAN ZDROWIA"

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIOR+ W KOCMYRZOWIE MIESIĄC SIERPIEŃ 2020 R

Data publikacji: 2020-08-03


Plan działania Klubu Senior+ w Kocmyrzowie sierpień 2020r.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIOR+ W KOCMYRZOWIE MIESIĄC SIERPIEŃ 2020 R (plik docx 55KB)

WEZWANIE NA RATUNEK

Data publikacji: 2020-08-03

Telefony ratunkowe miej zawsze pod ręką, ale nigdy nie dzwoń bez naprawdę poważnego powodu. Dowiedz się, jak wezwać karetkę


Czytaj całość publikacji "WEZWANIE NA RATUNEK"

CZYM ZAJMUJE SIĘ MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Data publikacji: 2020-07-31

W skład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej praca, zabezpieczenie społeczne i "rodzina".

Czytaj całość publikacji "CZYM ZAJMUJE SIĘ MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ."

Funkcjonowanie administracji samorządowej od 03.08.2020 r. do odwołania

Data publikacji: 2020-07-30


W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, w szczególności na obszarze województwa małopolskiego, Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców:


Czytaj całość publikacji "Funkcjonowanie administracji samorządowej od 03.08.2020 r. do odwołania"

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW GMINY Z DZIELNICOWYM KOMISARIATU POLICJI W SŁOMNIKACH.

Data publikacji: 2020-07-29

W ramach realizacji przez GOPS projektu Rodzina wolna od przemocy przedwczoraj (27.07.2020 r.) odbyło się pierwsze spotkanie z udziałem mieszkańców gminy i dzielnicowego Komisariatu Policji w Słomnikach - st. sierżanta Łukasza Heróda - upowszechniające wiedzę o zjawisku przemocy.

Czytaj całość publikacji "SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW GMINY Z DZIELNICOWYM KOMISARIATU POLICJI W SŁOMNIKACH."

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW GMINY Z DZIELNICOWYM  KOMISARIATU POLICJI W SŁOMNIKACH.SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW GMINY Z DZIELNICOWYM  KOMISARIATU POLICJI W SŁOMNIKACH.SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW GMINY Z DZIELNICOWYM  KOMISARIATU POLICJI W SŁOMNIKACH.

ZESPÓŁ ASPERGERA U DZIECI - OBJAWY

Data publikacji: 2020-07-27

Często słyszymy w mediach, lub czytamy w prasie , że dziecko cierpi na zespół Aspergera.
Czym jest zespół Aspergera i jakie są jego objawy?
Zespół Aspergera jest zaburzeniem o charakterze łagodnym, ze spektrum autyzmu. Choroba ta u dzieci i dorosłych nie powoduje zaburzeń w rozwoju umysłowym, w przeciwieństwie do autyzmu dziecięcego. Choroba diagnozowana jest zazwyczaj między 3. a 8. rokiem życia dziecka.

Czytaj całość publikacji "ZESPÓŁ ASPERGERA U DZIECI - OBJAWY"

CZYM JEST MEDIACJA

Data publikacji: 2020-07-24

Mediacja jest dochodzeniem do rozwiązania sporu, które prowadzone jest w obecności osoby neutralnej i bezstronnej, czyli mediatora

Czytaj całość publikacji "CZYM JEST MEDIACJA "

BON TURYSTYCZNY - ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Data publikacji: 2020-07-22

Polski Bon Turystyczny to narzędzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i branży turystycznej, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Nowe świadczenie wzbudza ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno wśród przedsiębiorców turystycznych jak i samych turystów.
Jaka będzie wartość bonu, komu będzie przysługiwał i gdzie będzie można go zrealizować? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Czytaj całość publikacji "BON TURYSTYCZNY - ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA"

JAK OTRZYMAĆ BEZPŁATNE LEKI ?

Data publikacji: 2020-07-20

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

- wiek - WSZYSCY pacjenci, którzy w dniu wystawiania recepty na leki
ukończyli 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)

Czytaj całość publikacji "JAK OTRZYMAĆ BEZPŁATNE LEKI ?"

INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

Data publikacji: 2020-07-20

Szanowni Państwo,
W ostatnich dniach ukazał się najnowszy numer Pracuj w Małopolsce,

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE"

TURNUSY ODCIĄŻENIOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI/OSÓB DO 24 ROKU ŻYCIA

Data publikacji: 2020-07-17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Czytaj całość publikacji "TURNUSY ODCIĄŻENIOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI/OSÓB DO 24 ROKU ŻYCIA "

SKORZYSTAJ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Data publikacji: 2020-07-15

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Czytaj całość publikacji "SKORZYSTAJ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ"

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PT. RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY

Data publikacji: 2020-07-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy w ramach realizacji projektu pt. Rodzina wolna od przemocy informuje mieszkańców Gminy o możliwości bezpłatnego skorzystania z poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Czytaj całość publikacji "WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PT. RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY "

NABÓR DO PROJEKTU MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

Data publikacji: 2020-07-13

Województwo Małopolskie w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci w wieku do lat 3 uruchomiło trzeci nabór do Projektu grantowego Małopolska Niania 2.0 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta inicjatywa Województwa Małopolskiego o wartości ponad 19,5 mln złotych ma na celu stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

Czytaj całość publikacji "NABÓR DO PROJEKTU MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

DOBRY START

Data publikacji: 2020-07-10

Trwa przyjmowanie wniosków do program DOBRY START


Program Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci.

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia.

Czytaj całość publikacji " DOBRY START "

REALIZACJA PROJEKTU PRZEZ GOPS

Data publikacji: 2020-07-10

Już drugi rok z rzędu GOPS zakwalifikował się do otrzymania dofinansowania w wysokości ponad 10 tys. zł w ramach ministerialnego konkursu WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE .

W projekcie pt. Rodzina wolna od przemocy przewidzianych jest szereg działań mających na celu podniesienie świadomości lokalnej na temat zjawiska przemocy i możliwości uzyskania wsparcia specjalistów.

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI W RAMACH PROJEKTU PT. RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY.

Data publikacji: 2020-07-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy na spotkanie w ramach projektu pt. Rodzina wolna od przemocy.


Spotkanie odbędzie się w Klubie Seniora w Kocmyrzowie w dniu 27.07.2020.o godzinie 17.00

Na spotkanie został zaproszony st. sierż. Łukasz Heród z Komisariatu Policji w Słomnikach , który przybliży tematykę dot. zagrożeń płynących z przemocy domowej jak również przedstawi zadania dzielnicowego w ramach procedury Niebieskiej Karty.

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy.

PODZIĘKOWANIE

Data publikacji: 2020-07-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzyca składa podziękowanie dla 3 Pruskiego Zastępu Harcerzy"Gniazdo" im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps."Pług".
W szczególności dziękujemy druhowi Michałowi Wąs, który zorganizował akcję zbiórki żywności oraz art. higienicznych dla rodziny z Prus, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Serdeczne podziękowania kierujemy też do wszystkich darczyńców, którzy nie pozostali obojętni na potrzeby drugiego człowieka i przyłączyli się do akcji.


PODZIĘKOWANIE PODZIĘKOWANIE PODZIĘKOWANIE

OGRANICZENIA KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH W CZASIE PANDEMII

Data publikacji: 2020-07-08

Pomimo sukcesywnego znoszenia obostrzeń i restrykcji związanych z epidemią koronawirusa, wciąż zalecane jest unikanie niepotrzebnych kontaktów społecznych.

Nie pozbyliśmy się z naszej przestrzeni koronawirusa, dlatego musimy wciąż uważać i nie narażać się na niepotrzebne ryzyko.
Jeśli ograniczenie kontaktów społecznych powoduje u ciebie gorsze samopoczucie, przede wszystkim pamiętaj: to nic dziwnego. Masz prawo czuć się zagubiony, smutny, zaniepokojony lub sfrustrowany.

Czytaj całość publikacji "OGRANICZENIA KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH W CZASIE PANDEMII"

PSYCHICZNE KOSZTY PANDEMII

Data publikacji: 2020-07-06

Choć nowy koronawirus atakuje przede wszystkim ciało człowieka, a konkretnie układ oddechowy, to przybywa danych, które potwierdzają, że pandemia ma destrukcyjny wpływ przede wszystkim na nasze zdrowie psychiczne.
"Lęk , zmartwienie i stres to normalna reakcja człowieka na zagrożenie, a także na panującą wkoło niepewność. Zatem jest czymś normalnym i zrozumiałym, że ludzie doświadczają lęku w kontekście pandemii COVID-19" - czytamy na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Czytaj całość publikacji "PSYCHICZNE KOSZTY PANDEMII"

WAŻNA INFORMACJA ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSZKODOWANYCH W NAWAŁNICACH

Data publikacji: 2020-07-03

W ramach Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku nawałnic mogą zwrócić się o pomoc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie informuje, że
przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku nawałnic, które nawiedziły kraj
w ostatnim czasie, mogą zwracać się do Zakładu po pomoc przewidzianą
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Czytaj całość publikacji "WAŻNA INFORMACJA ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSZKODOWANYCH W NAWAŁNICACH"

Od 02.07.2020 r. NOWE NUMERY TELEFONÓW NA POLICJĘ

Data publikacji: 2020-07-02

Od 2 lipca 2020 roku zmieni się sposób wybierania numerów telefonów do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz jednostek podległych.

Zamiast numeru kierunkowego 12 będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA 47. Kolejnymi cyframi będą 83.

Zmiany numerów telefonów dotyczą jednostek Policji w całym kraju. Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych, w tym Policji przez obywateli, jak również policjantów i pracowników Policji.

Czytaj całość publikacji "Od 02.07.2020 r. NOWE NUMERY TELEFONÓW NA POLICJĘ"

300 ZŁ NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ - DZIŚ RUSZA NABÓR ELEKTRONICZNYCH WNIOSKÓW DO PROGRAMU DOBRY START. OD SIERPNIA WNIOSKI PRZYJMOWANE W WERSJI TRADYCYJNEJ (PAPIEROWEJ)

Data publikacji: 2020-07-01

Dzisiaj -1 lipca rusza nabór wniosków do programu Dobry start.
To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka - niezależnie od dochodów.
Wnioski, podobnie jak w poprzednich latach, można szybko i łatwo złożyć online.
Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii, gorąco do tego zachęca Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj całość publikacji "300 ZŁ NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ - DZIŚ RUSZA NABÓR ELEKTRONICZNYCH WNIOSKÓW DO PROGRAMU DOBRY START. OD SIERPNIA WNIOSKI PRZYJMOWANE W WERSJI TRADYCYJNEJ (PAPIEROWEJ)"

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIOR+ W KOCMYRZOWIE MIESIĄC LIPIEC 2020 R

Data publikacji: 2020-07-01

Plan działania Klubu Senior+ w Kocmyrzowie lipiec 2020 r.


Czytaj całość publikacji "HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIOR+ W KOCMYRZOWIE MIESIĄC LIPIEC 2020 R"

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIOR+ W KOCMYRZOWIE MIESIĄC LIPIEC 2020 R (plik pdf 128KB)

DUSZNOŚĆ W COVID-19 I W ASTMIE . CZY SĄ RÓŻNICE?

Data publikacji: 2020-06-29

Duszność to objaw COVID-19. Ale występuje też w innych chorobach, na przykład w astmie, z powodu której cierpi w Polsce około 4,5 mln osób. Warto wiedzieć, czy są różnice i co może zrobić chory na astmę, by także w czasie pandemii dobrze kontrolować swoją chorobę.

Nie tylko COVID-19 przejawia się dusznościami. To objaw szeregu chorób, np. zatorowości płucnej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czy astmy. Warto wiedzieć, czym się różni duszność w przebiegu COVID-19 i w innych chorobach.

Czytaj całość publikacji "DUSZNOŚĆ W COVID-19 I W ASTMIE . CZY SĄ RÓŻNICE?"

UCZESTNICY DOMU AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH W OGRODZIE PEŁNYM LAWENDY

Data publikacji: 2020-06-26

Kilka dni temu uczestnicy zajęć w Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach uczestniczyli w wycieczce na podproszowickie lawendowe pola.

Poniżej relacja samych uczestników:

Czytaj całość publikacji "UCZESTNICY DOMU AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH W OGRODZIE PEŁNYM LAWENDY"

DOM AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH W OGRODZIE PEŁNYM  LAWENDYDOM AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH W OGRODZIE PEŁNYM  LAWENDYDOM AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH W OGRODZIE PEŁNYM  LAWENDYDOM AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH W OGRODZIE PEŁNYM  LAWENDYDOM AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH W OGRODZIE PEŁNYM  LAWENDY

NIE SERWUJ SOBIE CHOROBY

Data publikacji: 2020-06-24

Nie serwuj sobie choroby to hasło kampanii Ministerstwa Zdrowia.
Kampania zwraca uwagę na ważny problem otyłości i wynikających z niej konsekwencji.

Czytaj całość publikacji "NIE SERWUJ SOBIE CHOROBY"

JAK OTRZYMAĆ DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY? - MINISTERSTWO ODPOWIADA

Data publikacji: 2020-06-24

Jeśli w następstwie COVID-19 po 15 marca 2020 roku straciłeś pracę lub Twoja umowa wygasła, możesz otrzymać dodatek solidarnościowy. Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca, przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł.

Czytaj całość publikacji "JAK OTRZYMAĆ DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY? - MINISTERSTWO ODPOWIADA"

WIDEOINFOLINIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Data publikacji: 2020-06-22

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło wideoinfolinię dla osób niesłyszących, która zapewnia dostęp do informacji o pandemii koronawirusa (COVID-19).

Wideoinfolinia działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby głuche, na równi z pozostałymi obywatelami, miały stały dostęp do wsparcia i możliwość skorzystania z pomocy. W akcję zaangażowani są tłumacze Polskiego Języka Migowego z całej Polski, którzy pracują w systemie zmianowym na smartfonach lub laptopach z dostępem do Internetu.

Czytaj całość publikacji "WIDEOINFOLINIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH"

BON TURYSTYCZNY - WSTĘPNE ZAŁOŻENIA

Data publikacji: 2020-06-19

Założenia bonu turystycznego:
- DLA KOGO?
Bon turystyczny będzie skierowany do rodzin wychowujących dzieci.
Na każde dziecko do 18 roku życia przypadać będzie 500 zł.
- CZY BĘDZIE WYDAWANY W FORMIE GOTÓWKOWEJ?
Bon NIE będzie gotówkowy. Będzie miał formę elektroniczną i będzie go można wykorzystać jedynie szeroko rozumiane na usługi turystyczne (wycieczki, noclegi).
- OD KIEDY?
Bon ma być ważny już w te wakacje, przynajmniej o to apeluje prezydent.
- DO KIEDY?
Nie trzeba go wykorzystywać od razu, bon ma być ważny do końca 2021 roku.
- JAK MOŻNA BĘDZIE UZYSKAĆ BON TURYSTYCZNY?
Trzeba będzie zarejestrować się na platformie usług elektronicznych ZUS. Po pozytywnej weryfikacji otrzymamy bon w formie cyfrowej.

MAŁOPOLSKA SZUKA LUDZI O DOBRYM SERCU

Data publikacji: 2020-06-17

Znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym? Kto dzięki swojemu zaangażowaniu zmienia swoje miasto, a może i region na lepsze?

Dobrze się składa - do 31 lipca 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czeka na zgłoszenia kandydatów do prestiżowej nagrody Amicus Hominum, która od lat docenia altruistów i społeczników z Małopolski.

Czytaj całość publikacji "MAŁOPOLSKA SZUKA LUDZI O DOBRYM SERCU"

APEL MINISTRA ZDROWIA DO PACJETÓW ONKOLOGICZNYCH

Data publikacji: 2020-06-15

Szanowni Państwo,
w trosce o Państwa zdrowie, zwracam się z apelem o zgłaszanie się do szpitali/oddziałów onkologicznych w przypadku podejrzenia nowotworu i nieprzerywanie podjętego leczenia onkologicznego. Pomyślność leczenia chorób nowotworowych zależy przede wszystkim od stadium zaawansowania choroby.

Czytaj całość publikacji "APEL MINISTRA ZDROWIA DO PACJETÓW ONKOLOGICZNYCH"

RUCH A PROFILAKTYKA

Data publikacji: 2020-06-12

Czy aktywność fizyczna wpływa na nasze zdrowie?
Czy regularny ruch rzeczywiście sprzyja profilaktyce chorób?

Eksperci jednogłośnie mówią tak! a prozdrowotny wpływ wysiłku fizycznego na organizm porównują do unikania palenia papierosów.

Czytaj całość publikacji "RUCH A PROFILAKTYKA"

RUCH A SPRAWNOŚĆ

Data publikacji: 2020-06-10

Mamy wiosnę w pełni - a przed nami za moment lato - więc warto postawić na bardziej aktywny tryb życia.

Z upływem czasu ruchomość stawów staje się coraz bardziej ograniczona. Niekorzystne zmiany zachodzą m.inn. w ścięgnach, więzadłach i torebkach stawowych.
Jesteśmy coraz mniej sprawni i bardziej podatni na upadki. Można temu zapobiec - wystarczy regularnie się ruszać!

Więcej: w zakładce Seniorzy

RUCH A DOBRE SAMOPOCZUCIE

Data publikacji: 2020-06-08

Pomimo tego, że od kilku miesięcy musimy nauczyć się żyć w cieniu pandemii koronawirusa, pamiętajmy, że aby łatwiej obronić się przed chorobą powinniśmy dbać o odporność naszego organizmu.
A nic bardziej nie służy nabraniu przez nas odporności niż RUCH.

Dlatego też najbliższe artykuły poświęcimy znaczeniu ruchu dla naszego zdrowia.

Czytaj całość publikacji "RUCH A DOBRE SAMOPOCZUCIE"


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...