Aktualności


PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM - "DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE"

2018-05-18

„DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE” - to cykl artykułów poświęconych zdrowiu psychicznemu i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym.Celem naszego cyklu jest promocja zdrowia psychicznego jak również wskazówki odnośnie działań służących temu zdrowiu.

CZĘŚĆ III

ZDROWIE PSYCHICZNE – O CO ZADBAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ?

czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM - "DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE" "


TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO „TELE-ANIOŁA”

2018-05-16

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCMYRZOWIE – LUBORZYCY PRZYPOMINA, ŻE TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ”

Masz w swojej rodzinie, okolicy kogoś, kto ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego? A może sam ze względu na powyższe przyczyny nie jesteś w pełni osobą samodzielną? Jeśli tak, to Projekt „Małopolski Tele-Anioł” jest przeznaczony właśnie dla Ciebie lub osoby, którą znasz!

czytaj całość publikacji "TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO „TELE-ANIOŁA” "


BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

2018-05-14

Rozpoczęło się zgłaszanie zadań do 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego!

Od 7 maja do 6 czerwca mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać swoje pomysły.

Masz ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze, by dobrze służyły mieszkańcom regionu?

Nie czekaj i już dziś zgłoś swój projekt w 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

czytaj całość publikacji "BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"


ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE I URLOPY. JAK WYROBIĆ KARTĘ EKUZ ?

2018-05-10

Zbliża się okres wakacji i zagranicznych podróży. Wzrasta ryzyko, że możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy będąc poza naszym krajem będziemy potrzebowali opieki medycznej .

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym czas realizacji ulega wydłużeniu ze względu na większą niż zazwyczaj ilość składanych wniosków. Warto więc zawczasu zadbać o swoje ubezpieczenie.

czytaj całość publikacji "ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE I URLOPY. JAK WYROBIĆ KARTĘ EKUZ ?"


„MAŁOPOLSKI TELE - ANIOŁ” W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

2018-05-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy przystąpił do pilotażowego projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie.

Projekt adresowany jest do mieszkańców Małopolski, którzy z powodów zdrowotnych niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielni i wymagają opieki lub wsparcia z u uwagi na niemożność samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej.

czytaj całość publikacji "„MAŁOPOLSKI TELE - ANIOŁ” W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA"


KARTA DUŻEJ RODZINY JESZCZE BARDZIEJ ATRAKCYJNA

2018-05-07

Po wprowadzeniu Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzenia mobilne nadszedł czas na poszerzenie oferty skierowanej do rodzin wielodzietnych. Do dotychczasowego grona partnerów dołączają Grupa PZU, bank Pekao S.A. i PLL LOT, a Grupa LOTOS S.A. rozszerza swoją ofertę dla dużych rodzin.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają m.in. możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY JESZCZE BARDZIEJ ATRAKCYJNA"


RENTA SOCJALNA W GÓRĘ

2018-05-02

39,2% – o tyle wzrośnie renta socjalna od 2015 roku. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.
Dzięki temu renta socjalna od 1 czerwca br. wyniesie 1029,80 zł brutto. Podwyżka jest realizacją jednego z postanowień porozumienia zawartego dwa dni temu przez rząd i część środowisk osób niepełnosprawnych.
Z myślą o poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami od 1 marca 2017 roku rząd podwyższył rentę socjalną z 741,35 do 840 zł. To nie notowany wcześniej, 13-procentowy wzrost renty socjalnej, którym nie może wykazać się żaden poprzedni rząd. Wraz z tegoroczną waloryzacją rent i emerytur renta socjalna wzrosła do 865,03 zł. Tak wysokiego wzrostu świadczeń nie było od 5 lat. Na tym jednak nie koniec.

czytaj całość publikacji "RENTA SOCJALNA W GÓRĘ "


PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM - "DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE"

2018-04-30

„DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE” - to cykl artykułów poświęconych zdrowiu psychicznemu i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym.Celem naszego cyklu jest promocja zdrowia psychicznego jak również wskazówki odnośnie działań służących temu zdrowiu.

czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM - "DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE" "


30 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI.

2018-04-30

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej informuje, że 30 kwietnia 2017 roku obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich wprost zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.
Bicie dzieci nie jest dobrą metodą wychowawczą
Ma oczywiście działanie natychmiastowe, jednak jego efekty „uboczne” sprawiają, że naprawdę nie jest skuteczny.


więcej w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ W "KLUBIKU U BABCI I WNUCZKA" NA MIESIĄC MAJ

2018-04-27

Harmonogram w załączniku

Dołączone pliki:


DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

2018-04-25

Informujemy, że w dniu 11 maja 2018 r odbędzie się spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla nauczycieli i rodziców "Sięgnij po sukces" .
Spotkanie odbędzie się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 w Krakowie, ul. Wietora 7
Plan spotkania:
14.00 – 16.00
- stoisko ZUS - zakładanie profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS
- stoisko NFZ - zakładanie kont ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta)
15.00 -15.45
Prelekcja eksperta ZUS (renta socjalna, prewencja rentowa, ośrodki rehabilitacyjne).
15.45 – 16.00
Prelekcja eksperta NFZ (dofinansowanie do zaopatrzenia ortopedycznego, wyjazdy na leczenie
uzdrowiskowe).


PAKT NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI - DOSTĘPNOŚĆ+

2018-04-24

To jeden z programów zapowiedzianych przez premiera Mateusza Morawieckiego.
GŁÓWNI ODBIORCY PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ +
Beneficjentami Programu będą nie tylko osoby starsze czy z niepełnosprawnościami.
Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, chorujący na Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się itp.
Przyjęte w programie DOSTĘPNOŚĆ+ rozwiązania architektoniczne czy komunikacyjne będą uniwersalne a więc będą służyły także ludziom w pełni sprawnym (np. windy, podjazdy, informacja głosowa, oznaczenia dotykowe).

czytaj całość publikacji "PAKT NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI - DOSTĘPNOŚĆ+"


SZKOLENIA ZA BONY W MAŁOPOLSCE

2018-04-20

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

czytaj całość publikacji "SZKOLENIA ZA BONY W MAŁOPOLSCE"


III FORUM SENIORA

2018-04-19

W miniony wtorek -17 kwietnia w Auli Auditorium Maximum w Krakowie odbyło się już po raz trzeci FORUM SENIORA.
Zgromadziło jak co roku kilkuset seniorów z Małopolski co dowodzi , że jest ono dla nich bardzo ważne i potrzebne.

Temat przewodni tegorocznego forum brzmiał: " Bez bólu do zdrowia. Osiągnięcia najnowszej medycyny".


więcej w zakładce: Seniorzy


RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA DRUGI DOM

2018-04-18

Lepsza praca z rodziną, rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, lepsze usamodzielnienie się wychowanków i mniejsza liczba adopcji zagranicznych – to cztery główne kierunki propozycji zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jakie na konferencji prasowej w dniu 16 kwietnia zaprezentowali Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Bartosz Marczuk.

czytaj całość publikacji "RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA DRUGI DOM"


PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM - "DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE"

2018-04-16

Dzisiejszym tekstemna stronie internetowej GOPS , rozpoczynamy cykl artykułów pod wspólnym tytułem

„DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE” - poświęconych zdrowiu psychicznemu i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym.

Celem naszego cyklu jest promocja zdrowia psychicznego a także wskazówki odnośnie działań służących temu zdrowiu.Przy opracowaniu cyklu korzystaliśmy z wielu źródeł:m.inn. opracowań psychologów – Pani Lucyny Muraszkiewicz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Katarzyny Wiśniewskiej i Leny Brożyny, Anny Kuliberdy – Poradnik zdrowia- psychologia, Serwisu Med.-forum-psychiatria, Portalu Zdrowie.

czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM - "DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE" "


UWAGA SENIORZY !! OSZUŚCI PODAJĄ SIĘ ZA PRACOWNIKÓW OPIEKI SPOŁECZNEJ I FUNDACJI !!

2018-04-13

UWAGA SENIORZY !!

Małopolscy policjanci ostrzegają przed nową metodą okradania osób starszych. Jej ofiarą padli już mieszkańcy Krakowa.

Oszuści odwiedzają seniorów pod pretekstem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Złodzieje podający się za pracowników opieki społecznej wchodzą do mieszkań seniorów, przynoszą kawę. A potem proszą, by gospodarz zaparzył napój, który powoduje, że starszy człowiek, który razem z "gośćmi" pije kawę, traci przytomność na kilka godzin.
Tak było w przypadku 88-latka z Krakowa, któremu "pracownik opieki społecznej " ukradł 900 zł i dokumenty. Śledczy ustalają tożsamość oszustki i sprawdzają, jakiej substancji użyła w celu uśpienia swojej ofiary.
Do podobnego zdarzenia doszło w Brzesku, gdzie kobieta podająca się za akwizytora sprzętu rehabilitacyjnego okradła kobietę i jej córkę. Kobiety straciły przytomność, przyjmując substancję, która znajdowała się w przyniesionych przez akwizytorkę ciastkach.
Kilka dni temu seniorkę z jednej z miejscowości małopolski w podobny sposób okradła kobieta podająca się pracownicę fundacji.
SENIORZY !! BĄDŹCIE OSTROŻNI !!
Policjanci apelują - zwłaszcza do osób starszych lub mieszkających samotnie - o ostrożność i rozsądek w kontaktach z nieznajomymi.
Oszuści stosują różne metody, aby wyłudzić pieniądze.


„PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH” WYKŁAD DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

2018-04-13

Z inicjatywy GOPS oraz UTW w dniu wczorajszym odbył się wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku dot. przemocy wobec osób starszych.

Zajęcia prowadziła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Sylwia Zawalska-Wierzbińska.

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku zapoznali się z różnymi formami przemocy, obejmującymi nie tylko przemoc fizyczną, ale również przemoc psychiczną, ekonomiczną, instytucjonalną jak również zaniedbania wobec osób starszych.

więcej w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


SENIOR ZA KÓŁKIEM

2018-04-12

W wielu krajach świata obowiązują już specjalne wymogi lub ograniczenia wobec starszych kierowców. Na przykład w Finlandii są oni kierowani na obowiązkowe badania medyczne. We Francji uprawnienia do kierowania pojazdem po 70. roku życia wydawane są tylko na dwa lata i przedłużane pod warunkiem przejścia odpowiednich badań.

Można się spodziewać, że coraz więcej krajów w Europie będzie wprowadzać specjalne przepisy prawa drogowego dedykowane seniorom. Według prognoz demograficznych w 2050 roku około 50 proc. populacji UE będą stanowić osoby w wieku ponad 50 lat. Starzenie się społeczeństwa dotyczy także Polski. Już dziś 22 proc. Polaków to osoby powyżej 60. roku życia, a kierowcy mający więcej niż 50 lat to obecnie najszybciej rosnąca grupa kierowców w naszym kraju.

więcej: w zakładce Seniorzy


UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

2018-04-11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w 2018 r w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I
Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów lub ooprogramowania
Obszar A zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

więcej : w zakładce: Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


WPŁYW SOLARIUM NA ZDROWIE - BADANIA W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020

2018-04-09

Narodowy Program Zdrowia 2016-20 wspomaga różne inicjatywy prowadzące do zwiększenia świadomości Polaków na temat indywidualnych zachowań prozdrowotnych. Oczekuje się, że w wyniku prowadzonych działań wydłuży się średnia długość życia, poprawi ogólny stan zdrowia społeczeństwa oraz zmniejszy się liczba zgonów zależnych od stylu życia.

Jakie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Fundację Medicover w ramach Narodowego Programu Zdrowia a poświęconemu wpływowi solarium na zdrowie?

Solarium ciągle akceptowane, mimo świadomości zagrożeń.

czytaj całość publikacji "WPŁYW SOLARIUM NA ZDROWIE - BADANIA W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020"


Kondolencje dla Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

2018-04-05

Kondolencje dla Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  ZMIENIA SIĘ POWOLI STYL ŻYCIA POLAKÓW

  2018-04-05

  Polacy coraz częściej żywią się poza domem. Upodabniamy się tym samym do świata, który oglądamy na ekranach telewizorów. W amerykańskich filmach tylko w Święta Dziękczynienia i Boże Narodzenia rodzina zasiada za stołem w domu.
  Amerykanie wydali w ub. roku na restauracje i hotele 880 mld dol., co stanowiło 6,6 proc. ich wydatków. Tylko nieco więcej przeznaczali na żywność i napoje w sklepach. Generalnie w ich wydatkach aż 68 proc. stanowią usługi.

  czytaj całość publikacji "ZMIENIA SIĘ POWOLI STYL ŻYCIA POLAKÓW "


  DZIEŃ 2 KWIETNIA TO ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU.

  2018-04-03

  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony 2 kwietnia , został ustanowiony w 2007 r przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
  W tym dniu na znak solidarności z osobami z autyzmem tysiące budowli na świecie zostaje podświetlonych na niebiesko (w Krakowie m.inn. Kładka Bernatka, estakada Lipska-Wielicka, TAURON Arena Kraków, Galeria Kazimierz, Urząd Miasta Krakowa, Pawilon Wyspiański 2000).
  Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu.

  czytaj całość publikacji "DZIEŃ 2 KWIETNIA TO ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU."


  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  2018-03-30

  Zdrowych , spokojnych Świąt Wielkanocnych
  spędzonych w radosnym , rodzinnym nastroju
  wszystkim Czytelnikom naszej strony

  życzą:

  pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   WPŁYW UZALEŻNIENIA NA ŻYCIE RODZINNE.

   2018-03-29

   Występowanie uzależnienia w rodzinie pogarsza funkcjonowanie psychospołeczne wszystkich członków rodziny osoby uzależnionej.
   Poszczególni członkowie rodziny żyją na co dzień w przewlekłym stresie, doświadczając z tego powodu wielu objawów natury psychicznej i somatycznej.
   Często trudno jest od razu powiązać nasilające się w rodzinie konflikty, nieporozumienia z rozwijającym się uzależnieniem u bliskiej osoby.

   czytaj całość publikacji "WPŁYW UZALEŻNIENIA NA ŻYCIE RODZINNE."


   „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA”

   2018-03-28

   Harmonogram spotkań, tematyka oraz potrzebne materiały
   kwiecień 2018 r.

   Dołączone pliki:


   UBIEGAMY SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW

   2018-03-27

   link do strony www.efs.gov.pl

   PROGRAM OSŁONOWY "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - edycja 2018"

   czytaj całość publikacji "UBIEGAMY SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW"


   ALMA SPEI - HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI

   2018-03-26

   Istnieje po to, aby towarzyszyć dziecku w zmaganiach z nieuleczalną chorobą.

   Misją hospicjum jest zapewnienie profesjonalnej, wszechstronnej, domowej opieki medycznej i zapewnienie Podopiecznym tyle normalnego życia, ile tylko da się wykrzesać, a Rodzicom i Rodzeństwu podarować bezcenny czas na miłość.

   Hospicjum ALMA SPEI pomaga zapewnić nieuleczalnie chorym dzieciom profesjonalną opiekę medyczną, a także sprawia, że kiedy nie można już dołożyć dni do życia, to trzeba dołożyć życia do dni i spowodować, aby świat nieuleczalnie chorych dzieci nabrał kolorów i radości.

   czytaj całość publikacji "ALMA SPEI - HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI"


   POZYTYWNE EFEKTY 500+

   2018-03-23

   „Dwa lata z Rodziną 500+” – pod takim hasłem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja, podsumowująca dwa lata funkcjonowania rządowego programu wspierającego rodziny.

   Rządowym programem „Rodzina 500 plus” – według danych na koniec stycznia br. – zostało objętych 3,684 mln dzieci do 18 lat, wychowujących się w 2,413 mln rodzin. Na wsi świadczenie wychowawcze trafia do 1,287 mln dzieci. W gminach miejskich z pomocy korzysta ponad 1,433 mln dzieci. Pozostałe 0,915 mln to dzieci z gmin miejsko–wiejskich. Od początku funkcjonowania programu do rodzin trafiło już w sumie 42,62 mld zł.

   czytaj całość publikacji "POZYTYWNE EFEKTY 500+"


   UMÓW WIZYTĘ W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA PRZEZ INTERNET.

   2018-03-22

   Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uruchomił internetową rezerwację wizyt w krakowskim biurze obsługi przy ul. Batorego 24.

   Rezerwacji on-line podlegają wizyty związane z:

   - uzyskaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
   - uzyskaniem bądź rejestracją formularzy „unijnych” serii E100 oraz dokumentów S1, S2, DA1;
   - potwierdzeniem zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
   - uzyskaniem informacji nt. skierowania na leczenie uzdrowiskowe;
   - zawarciem umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego;
   - uzyskaniem informacji z jakiego powodu e-WUŚ wyświetla nas na „czerwono”, zasad realizacji świadczeń opieki zdrowotnej i kolejek - oczekujących na świadczenia.

   Więcej informacji pod linkiem : http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/umow-wizyte-w-mow-nfz-przez-internet,169.html


   KIERMASZ "KLUBIKU U BABCI I WNUCZKA"

   2018-03-21

   W dniu wczorajszym na korytarzu budynku Urzędu Gminy zrobiło się kolorowo i świątecznie.

   "Klubik u Babci i Wnuczka" zaprezentował swoje wyroby rękodzielnicze na zorganizowanym przedświątecznym kiermaszu.
   Kolorowe stroiki, wianuszki świąteczne, pisanki wykonywane różnymi sposobami szybko znalazły nabywców.

   Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych został przekazany na wspieranie inicjatyw Stowarzyszenia "Piękne Anioły"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


    Spotkanie dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych

    2018-03-19

    W miniony piątek (16-go marca) w siedzibie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się spotkanie przedstawicieli gminnych ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek, które realizują zadanie obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych dla swoich mieszkańców, z wicewojewodą małopolskim, przedstawicielami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

    czytaj całość publikacji "Spotkanie dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych "

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlana

     10 SPOSOBÓW NA ZDROWĄ STAROŚĆ

     2018-03-19

     Nie zgadniecie, co w największym stopniu wpływa na długość życia i zdrowe starzenie.
     Dobre geny, zdrowe żywienie i aktywność fizyczna są ważne, ale wcale nie najważniejsze.
     Każdy z nas może wskazać w swojej rodzinie lub wśród znajomych jakieś osoby starsze, które pomimo zaawansowanego wieku cieszą się dobrym zdrowiem.
     Co sprawia, że jesień życia niektórych osób jest tak dziarska?
     Naukowcy i lekarze od dawna dociekają, jakie czynniki w największym stopniu decydują o długości życia i zdrowym starzeniu. I mają już na ten temat naprawdę sporo do powiedzenia.

     więcej w zakładce: Seniorzy


     UWAGA RODZICE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH !

     2018-03-16

     PROGRAM POMOCY DZIECIOM - STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM.

     Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych "SPES" informuje:

     Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

     czytaj całość publikacji "UWAGA RODZICE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ! "


     FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM "RAZEM"

     2018-03-15

     Fundacja Pomocy Poszkodowanym „Razem” otworzyła w Krakowie Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej.

     Biuro MCIW otwarte jest dla mieszkańców Krakowa i okolic pod adresem:

     31-514 Kraków, al. Beliny Prażmowskiego 49A/2 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

     czytaj całość publikacji "FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM "RAZEM" "


     CO SŁYCHAĆ W "KLUBIKU U BABCI I WNUCZKA"?

     2018-03-14

     Marcowy, ciepły dzień. W"Klubiku u Babci i Wnuczka" trwają kolejne zajęcia.
     Z każdą godziną przybywa uczestników.

     Dzisiejsze spotkanie przebiega pod nazwą "Święta tuż, tuż..."
     Na dużych stołach mnóstwo słoiczków z farbami, styropianowych jajek, kolorowych wstążeczek i serwetek.
     Uczestnicy z dużą cierpliwością wykonują świąteczne ozdoby.
     Malowanie jajek specjalnym klejem , który po wyschnięciu daje efekt pęknięć, nanoszenie bibułkowych ozdób. Robienie bibułkowych kwiatów to już wyższa szkoła jazdy. Nawet nie podejmuję próby.


     więcej w zakładce: Seniorzy


     CO JEŚĆ I PIĆ , BY DŁUGO CIESZYĆ SIĘ ZDROWYM UKŁADEM MOCZOWYM

     2018-03-13

     Część II

     Naturalne sposoby na zdrowe nerki.

     1. Cytryny i sok z cytryny. Naturalnie kwaśny sok z cytryny przeciwdziała tworzeniu się kamieni nerkowych . Warto pić napój w postaci soku z 4-5 cytryn rozpuszczonego w 1 l letniej wody. Napój taki przyspiesza też metabolizm.

     czytaj całość publikacji "CO JEŚĆ I PIĆ , BY DŁUGO CIESZYĆ SIĘ ZDROWYM UKŁADEM MOCZOWYM"


     DLACZEGO NIEKTÓRE OSOBY MUSZĄ ZWRÓCIĆ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ ?

     2018-03-12

     Od 1 października 2017r. trwa drugi okres zasiłkowy świadczeń wychowawczych 500+.
     W trakcie weryfikacji pierwszego okresu zasiłkowego zwrócono uwagę, że część wnioskodawców nie informowała Ośrodka Pomocy Społecznej o istotnych zmianach w rodzinie mających wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia 500+.
     W wielu przypadkach skutkowało to pojawieniem się świadczeń nienależnie pobranych.

     czytaj całość publikacji "DLACZEGO NIEKTÓRE OSOBY MUSZĄ ZWRÓCIĆ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ ?"


     ŚWIATOWY DZIEŃ NEREK

     2018-03-09

     Część I

     Wczoraj obchodziliśmy Dzień Kobiet. Ale 8 marca to także Światowy Dzień Nerek.

     W naszym artykule podpowiadamy jak dbać o nerki i nie dopuścić do ich chorób.
     W kolejnym podpowiemy co jeść i pić , aby długo cieszyć się zdrowym układem moczowym.

     Choroby nerek zwykle dopadają nas niespodziewanie .Rozwijają się po cichu, nie dając szczególnych objawów.
     By tego uniknąć warto systematycznie wykonywać proste badanie a także przywiązywać większą wagę do stylu życia.

     czytaj całość publikacji "ŚWIATOWY DZIEŃ NEREK "


     BAROMETR ZAWODÓW 2018

     2018-03-09

     Ukazały się wyniki trzeciej edycji ogólnopolskiego badania Barometr zawodów. Jego celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak w najbliższym roku będzie wyglądać zapotrzebowanie na pracowników w badanych zawodach.

     czytaj całość publikacji "BAROMETR ZAWODÓW 2018"


     PODZIĘKOWANIA

     2018-03-08

     Składamy serdeczne podziękowania Pani dr nauk medycznych Renacie Rumińskiej- Busz, za to, że bezinteresownie poświęca swój prywatny czas, aby raz w miesiącu spotkać się z pracownikami socjalnymi naszego Ośrodka i przybliżyć im interesujące zagadnienia medyczne i psychologiczne, których znajomość jest bardzo przydatna w ich codziennej pracy środowiskowej.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      500+ DLA RODZICÓW SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI

      2018-03-07

      Od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się w 2017 r. została wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców jest uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.
      Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest, aby świadczenie wychowawcze na dziecko było przyznawane osobie samotnie wychowującej dziecko dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka, chyba, że z przyczyn obiektywnych, tj. np. gdy drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany, jest to niemożliwe.

      czytaj całość publikacji "500+ DLA RODZICÓW SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI"


      RODZINA ZASTĘPCZA

      2018-03-06

      Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych.
      Ani dzieci bez rodziny. Ani dzieci ulicy...
      Należy czuwać, aby dobro dziecka było
      zawsze stawiane na pierwszym miejscu.

      Jan Paweł II


      RODZINA ZASTĘPCZA

      Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

      czytaj całość publikacji "RODZINA ZASTĘPCZA"


      WYJĄTKOWI MAŁOPOLANIE. LUDZIE ROKU I OSOBOWOŚCI ROKU 2017

      2018-03-05

      W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie „Gazeta Krakowska” uhonorowała ludzi, którzy w 2017 roku wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach życia, w całej Małopolsce.

      Kapituła konkursowa po raz 26 nominowała kandydatów do tytułu Ludzi Roku. To wieloletnia tradycja „Gazety Krakowskiej”. Kapituła honoruje ludzi zasłużonych dla naszego województwa w różnych dziedzinach, którzy swoimi dokonaniami rozsławiają nasz region w kraju, a często również poza jego granicami.

      czytaj całość publikacji "WYJĄTKOWI MAŁOPOLANIE. LUDZIE ROKU I OSOBOWOŚCI ROKU 2017"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       PROJEKT LEKI 75+

       2018-03-05

       Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

       wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
       recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
       wykaz– potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków
       wskazanie objęte refundacją – leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia.

       więcej w zakładce: Seniorzy


       KOLEJNE SPOTKANIE Z LEKARZEM. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ZAPRASZA

       2018-03-02

       Starosta UTW Pan Piotr Dominikowski uprzejmie informuje, że kolejne spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędzie się w dniu 8 marca 2018 r. Starosta UTW serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych dbałością o swoje zdrowie.

       więcej w zakładce : Seniorzy


       O CO CHODZI Z TĄ KOORDYNACJĄ ?

       2018-03-02

       CZĘŚĆ I I

       WAŻNE ! Każdą zmianę w aktywności zawodowej Twojej bądź członka Twojej rodzinny :

       powrót do kraju, zmianę pracodawcy, zakończenie lub podjęcie nowego zatrudnienia, zmianę kraju pobytu lub pracy, nabycie lub utratę prawa do świadczenia dla bezrobotnych

       należy NIEZWŁOCZNIE zgłosić i udokumentować w gminie!

       czytaj całość publikacji "O CO CHODZI Z TĄ KOORDYNACJĄ ?"


       O CO CHODZI Z TĄ KOORDYNACJĄ ?

       2018-03-01

       CZĘŚĆ I

       Twoje wnioski o świadczenia rodzinne ( w tym 500 +) , jeśli wraz z dziećmi przebywasz na terenie Polski, a drugi z rodziców / opiekun faktyczny/ opiekun prawny dziecka:

       - przebywa (ale nie jest to pobyt o charakterze turystycznym, naukowym, leczniczym) lub pracuje w jednym z wymienionych krajów:

       Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Holandii, Portugalii,Rumunii, Słowacji, w Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii

       prawdopodobnie podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i rozpatruje je Wojewoda Małopolski.

       czytaj całość publikacji "O CO CHODZI Z TĄ KOORDYNACJĄ ?"


       NISKIE TEMPERATURY ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA I ŻYCIA. NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI !

       2018-02-28

       Ponawiamy swój apel o zwracanie w okresie zimowym uwagi na osoby potrzebujące pomocy.
       Okres zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

       czytaj całość publikacji "NISKIE TEMPERATURY ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA I ŻYCIA. NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI !"


       ABC ZDROWEJ DIETY AKTYWNEGO SENIORA

       2018-02-26

       Dlaczego dieta 60-latka powinna się różnić od diety 30-latka?.

       Wraz z wiekiem spowalnia metabolizm, czyli przemiana materii.
       Zmniejsza się też stosunek masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej a im mniej mamy mięśni tym mniej energii potrzebujemy.
       Jak dobrać jadłospis, by wraz z wiekiem nie przybierać na wadze?

       Poznaj zasady zdrowego odżywiania!

       więcej w zakładce: seniorzy


       PODWYŻSZONE EMERYTURY I RENTY Z ROCZNYM WYRÓWNANIEM

       2018-02-23

       Od 1 marca br., w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie dodatkowo ponad 105 tys. emerytur przyznanych z urzędu. Co ważne, wszystkie osoby uprawnione do dodatkowej podwyżki dostaną jej wyrównanie za cały rok.

       więcej w zakładce: Seniorzy


       Dzielnicowy Bliżej Nas

       2018-02-22

       "Dzielnicowy bliżej nas" to projekt realizowany w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami a obywatelami.
       Głównym założeniem programu „Dzielnicowy Bliżej nas” jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami.
       W ramach realizacji tego projektu policjanci powiatu krakowskiego w styczniu i lutym br. odwiedzili łącznie 108 placówek oświatowych znajdujących się na terenie im podległym, gdzie rozdali plakaty dotyczące zarówno tego tematu jak i tematu przedstawiającego „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która dużo mówi o rodzaju, skali problemu oraz jego umiejscowieniu w terenie.

       więcej w zakładce : Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


       MIESZKAŃCY POMAGAJĄ

       2018-02-21

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje wszystkim Ofiarodawcom, którzy od wielu miesięcy a czasami nawet od kilku lat pomagają za naszym pośrednictwem mieszkańcom naszej gminy będącym w trudnej sytuacji życiowej.

       Serdecznie dziękujemy Ofiarodawcom, którzy niosą pomoc anonimowo - z życzliwości i potrzeby serca.

       Oczywiście ofiarodawcy przekazują wszystko zupełnie za darmo , czasami nawet na swój koszt dostarczają potrzebne rzeczy bezpośrednio do naszych podopiecznych.

       więcej w zakładce : mieszkańcy pomagają


       TRWA TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

       2018-02-21

       Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.
       Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

       więcej w zakładce : Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


       NIEDZIELE WOLNE OD HANDLU

       2018-02-20

       Przedstawiamy poniżej stanowisko Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wolnych od handlu niedziel.

       Minister Rafalska: "wolne niedziele to wspólne osiągnięcie, dobro i wartość"

       Szanowni Państwo .

       Od 1 marca wchodzi w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. Zgodnie z nią, w 2018 r. w każdym miesiącu handlowe będą po dwie niedziele, w 2019 r. - po jednej na miesiąc, a od 2020 r. handlować będzie można siedem niedziel w roku. Te siedem wyjątków obejmie: dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia, jedną przed Wielkanocą oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

       czytaj całość publikacji "NIEDZIELE WOLNE OD HANDLU"


       PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - TURNUSY REHABILITACYJNE

       2018-02-19

       Czym jest turnus rehabilitacyjny?
       Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.

       więcej w zakładce: dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


       EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

       2018-02-16

       W okresie 2014-2020 UE przeznaczyła na Europejski Fundusz Społeczny ponad 80 mld euro, czyli prawie jedną czwartą swoich wydatków na politykę rozwoju regionalnego. Dla Polski przyznano z tej puli ok. 13,2 mld euro. To znacznie więcej niż w latach 2007-13, kiedy mieliśmy do dyspozycji nieco ponad 11 mld euro.

       Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego są wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym. Na poziomie krajowym funkcjonuje jeden Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który otrzymał 4,4 mld euro, co stanowi ok. 34% ogółu środków. Pozostałe ponad 66% zostało rozdzielone między 16 programów regionalnych. Taka decentralizacja zarządzania ma na celu przybliżenie decyzji o finansowaniu projektów do ich głównych odbiorców tak, by jak najlepiej zaspokoić potrzeby regionów i ich społeczności.

       więcej w zakładce: Europejski Fundusz Społeczny


       CHCESZ UBIEGAĆ SIĘ O STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI? NIE WIESZ JAKIE ULGI CI PRZYSŁUGUJĄ? POTRZEBUJESZ LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ?

       2018-02-15

       Wszystkie formalności związane z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności załatwia się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (budynek Starostwa Powiatowego , Al. Słowackiego 20 ( tel./fax. 12 634 42 66 wew. 568).

       W ramach struktury PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla powiatu ziemskiego krakowskiego .
       Swoim obszarem obejmuje 17 gmin wokół Krakowa tj.:
       - Krzeszowice,- Skała, - Skawina, - Słomniki, - Świątniki Górne, - Czernichów, - Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, - Jerzmanowice-Przeginia, - Kocmyrzów-Luborzyca, - Liszki,- Michałowice,Moogilany, - Sułoszowa,- Wielka Wieś,- Zabierzów, - Zielonki.

       więcej w zakładce : orzekanie o stopniu niepełnosprawności


       WALORYZACJA RENT I EMERYTUR W 2018 ROKU

       2018-02-14

       Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku. Wskaźnik ten wynosi 102,98%.

       W efekcie najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł. Tak wysokiej waloryzacji nie było od pięciu lat.

       więcej w zakładce : Seniorzy.


       GRUPA KOREKCYJNO - EDUKACYJNA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

       2018-02-12

       Informujemy, że w pierwszym kwartale 2018 r rozpoczną się zajęcia grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
       Spotkania w/w grupy prowadzone będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy Al. Słowackiego 20.
       Zajęcia grupy odbywać się będą raz w tygodniu popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych.
       Cały program obejmuje 60 godzin dydaktycznych (15 spotkań).

       więcej w zakładce : Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


       HARMONOGRAM PRACY "KLUBIKU U BABCI I WNUCZKA"

       2018-02-09

       „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA”

       OŚRODEK WSPARCIA – KLUB SAMOPOMOCY

       Harmonogram spotkań, tematyka oraz potrzebne materiały LUTY 2018 r. w załączniku.

       Dołączone pliki:


       EMERYCI I RENCIŚCI ŁATWO PRZEKAŻĄ 1% PODATKU

       2018-02-05

       Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, mogą złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. Co ważne, nie muszą samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego, a rozliczeń dokona za nich urząd skarbowy na podstawie dokumentów dostarczonych przez ZUS.

       więcej w zakładce : Seniorzy.


       "KLUBIK U BABCI I WNUCZKA" JUŻ DZIAŁA !!

       2018-02-01

       W dniu dzisiejszym został rozpoczęty w naszej gminie trzeci rok działalności Ośrodka Wsparcia - \"KLUBIKU U BABCI I WNUCZKA\"

       Zadanie finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca skierowane jest do osób 50+ oraz uczących się dzieci i młodzieży od 7 do 15 lat .

       więcej w zakładce : Seniorzy


       PRZEKAŻ 1% PODATKU NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH!

       2018-01-31

       Trwa okres rozliczania się z fiskusem.

       Przypominamy, że kolejny już rok możemy zamieszczać na stronie internetowej GOPS w zakładce "Przekaż 1% podatku" prośby mieszkańców naszej gminy zainteresowanych tą formą pozyskania wsparcia.

       Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS tel.: 12 387 11 10


       CZY TO JUŻ NAŁÓG? - CZĘŚĆ DRUGA

       2018-01-29

       Wzory picia alkoholu:

       PICIE O NISKIM POZIOMIE RYZYKA
       ilość spożywanego czystego alkoholu w gramach spożywana dziennie: kobiety: do 20 g , mężczyźni : do 40 g
       ilość spożywanego czystego alkoholu w gramach spożywana tygodniowo: kobiety: do 140 g, mężczyźni : do 280 g

       czytaj całość publikacji "CZY TO JUŻ NAŁÓG? - CZĘŚĆ DRUGA"


       „Skrzydła Dobroci 2017”

       2018-01-26

       W piątek 19 stycznia 2018 r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w Baranówce, odbyła się III finałowa Gala Plebiscytu „Skrzydła Dobroci”. Podczas Gali wręczone zostały honorowe statuetki osobom,instytucjom, firmom i organizacjom pozarządowym szczególnie zaangażowanym w różnorodne formy działalności na rzecz mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Patronat nad Plebiscytem „Skrzydła Dobroci 2017” objęli: Wojewoda Małopolski, Starosta Powiatu Krakowskiego oraz Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

       czytaj całość publikacji "„Skrzydła Dobroci 2017”"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlana

        CZY TO JUŻ NAŁÓG?

        2018-01-24

        O negatywnych konsekwencjach spożywania alkoholu wiemy prawie wszyscy . Oczywiście , konsekwencje te najczęściej zależą od ilości wypijanego alkoholu.Osoby pijące alkohol mogą w ciągu swojego życia zmieniać wzór spożywania alkoholu.
        Znamy przecież osoby, które z bardzo rożnych powodów miewały okresy nadmiernego picia a później ograniczyły swoje picie lub stały się abstynentami.
        Jednak dla części osób pijących alkohol nadmiernie, powrót do picia o niskim poziomie ryzyka nigdy nie będzie możliwy i w ich przypadku najlepszym i niekiedy jedynym rozwiązaniem byłaby abstynencja.

        czytaj całość publikacji "CZY TO JUŻ NAŁÓG?"


        CHCESZ POMAGAĆ ? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

        2018-01-22

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
        Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
        Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

        czytaj całość publikacji "CHCESZ POMAGAĆ ? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ"


        CZY WIESZ JAKIE SĄ OBJAWY ZAWAŁU SERCA I UDARU MÓZGU ?

        2018-01-19

        Choroby układu krążenia należą do najczęstszych przypadłości dotykających populację a zawał serca i udar mózgu są jednymi z najczęstszych przyczyn chorobowości i umieralności na świecie.

        To czy zachorujemy czy też nie , w pewnej części należy od nas samych.
        Myślimy tu o modyfikowalnych i niemodyfikowalnych czynnikach ryzyka.

        czytaj całość publikacji "CZY WIESZ JAKIE SĄ OBJAWY ZAWAŁU SERCA I UDARU MÓZGU ?"


        ZWRACAJMY W OKRESIE ZIMOWYM UWAGĘ NA OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY !

        2018-01-18

        Okres zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

        czytaj całość publikacji "ZWRACAJMY W OKRESIE ZIMOWYM UWAGĘ NA OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY !"


        ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

        2018-01-16

        W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje Państwu refundacja wyrobów medycznych.

        Są to np. wózki inwalidzkie, różnego rodzaju protezy, ortezy ortopedyczne, aparaty słuchowe, soczewki okularowe, obuwie ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, laski i kule a także pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny.

        czytaj całość publikacji "ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE"


        WYKŁAD LEKARZA - MICHAŁA JASTRZĘBSKIEGO DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

        2018-01-12

        W dniu wczorajszym słuchacze naszego miejscowego UTW mieli okazję spotkać się z lekarzem z Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie - panem Michałem Jastrzębskim.

        Temat wykładu obejmował wiele zagadnień, m.inn. choroby serca u kobiet, problemy laryngologiczne osób w starszym wieku, objawy i skutki cukrzycy.
        Ponieważ seniorzy należą do grupy osób, które przyjmują znaczne ilości leków , doktor poruszył sprawy związane z suplementacją i niebezpieczeństwami jakie niesie ze sobą stosowanie wielu preparatów o charakterze suplementów diety .

        więcej w zakładce: Seniorzy

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


         OŚWIADCZENIE MINISTERSTWA RODZINY , PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE TZW:

         2018-01-08

         W związku z pojawieniem się w jednym z dzienników informacji, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiada walkę o 500+ dla seniorów, „a więcej o tej sprawie będzie można powiedzieć w kwietniu, w okolicach świąt wielkanocnych”, ministerstwo rodziny informuje:

         W MRPiPS nie toczą się w tej chwili żadne prace nad takim świadczeniem. Nie zostało ono też uwzględnione w budżecie na rok 2018, o czym wielokrotnie mówiła minister rodziny.

         więcej w zakładce : Seniorzy.


         DANE NAJGROŹNIEJSZYCH PEDOFILÓW I GWAŁCICIELI JUŻ DOSTĘPNE W INTERNECIE

         2018-01-02

         Nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów są od 1 stycznia 2018 roku w pełni jawne.
         Zostały zamieszczone w internecie, w ogólnodostępnej części Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

         – Prawo do ochrony naszych dzieci stawiamy ponad anonimowość przestępców – podkreśla Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

         – Państwo ma obowiązek chronić dziecko a nie pedofila. Przestępca, który krzywdzi dzieci, musi się liczyć z bardzo surowymi konsekwencjami. Nie tylko z wieloletnim wyrokiem, lecz także z utratą anonimowości. Dlatego zaostrzamy Kodeks karny w tym zakresie i planujemy kolejne zmiany w przepisach. Po wyjściu z więzienia taki przestępca ma być pod stałą kontrolą, aby wszyscy wiedzieli, że jest ich sąsiadem – tłumaczy Minister Sprawiedliwości.


         więcej w zakładce : Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


         Mieszkańcom naszej Gminy

         2017-12-22

         "Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
         niosą ze sobą wiele radości
         oraz refleksji dotyczących
         minionego okresu i planów
         na nadchodzący Nowy Rok.
         W tych wyjątkowych dniach
         chcemy Państwu życzyć
         wiele zadowolenia i sukcesów
         z podjętych wyzwań".

         pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana          Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

          przejdź do góry...

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

          Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji