Aktualności


Na co mieszkańcy naszej gminy przeznaczają środki finansowe z programu

2016-10-17

Za nami 6 miesięcy realizacji programu rządowego "Rodzina 500+".
Większość rodzin korzystających z programu wyraża się o nim pozytywnie.

czytaj całość publikacji "Na co mieszkańcy naszej gminy przeznaczają środki finansowe z programu "


SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ !!!

2016-10-12

Każdy z nas z pewnością chociaż raz usłyszał popularne hasło "Ruch to zdrowie".
O pozytywnym znaczeniu aktywności fizycznej w życiu człowieka mówi się i pisze coraz częściej.
I co znamienne - coraz częściej znaczenie ruchu doceniają również ludzie starsi.
Spacerują z kijkami, jeżdżą na rowerze, mają zajęcia na basenie czy też wyruszają na górskie szlaki.
Seniorzy przestają się powoli wstydzić swojego wieku, swojej nieco gorszej sprawności fizycznej.
Bycie "aktywnym staruszkiem" powoli staje się modne. I bardzo dobrze.

więcej : w zakładce Seniorzy


Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część XII

2016-10-11

Dzisiejszy, XII już odcinek kończy nasz cykl porad pod tytułem "Savoir -vivre wobec osób niepełnosprawnych".

czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część XII"


AKCJA STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE

2016-10-03

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie Luborzycy informuje, że przy współpracy Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego szkół działających na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w dniach 26.09.2016 do 30.09.2016 roku została zorganizowana I edycja - TYGODNIA BEZ PRZEMOCY w ramach- STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE.
Dzięki czynnemu udziałowi zaangazowaniu i kreatywności Dyrekcji Szkół, nauczycieli oraz uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Luborzycy udało się sprawnie zrelizować całą akcję.
W szkołach wychowawcy przeprowadzili rozmowy z uczniami na temat agresji i przemocy rówieśniczej w szkole. Poruszono również ważny problem cyberprzemocy.
We wszystkich placówkach funkcjonariusze Policji przeprowadzili również prelekcje dot. agresji i przemocy rówieśniczej jak również bezpieczeństwa uczniów na drodze do i ze szkoły.


NOWA INICJATYWA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW „RAZEM ŁATWIEJ”

2016-09-30

Z przyjemnością informujemy, że od września br. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęła działalność Grupa Wsparcia dla Rodziców „Razem Łatwiej”.
Celem Grupy Wsparcia dla Rodziców jest pomoc w przezwyciężaniu trudności wychowawczych z dziećmi i młodzieżą.

czytaj całość publikacji "NOWA INICJATYWA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW „RAZEM ŁATWIEJ”"


KONKURS "MAŁOPOLSKI PRACODAWCA PRZYJAZNY RODZINIE 2016"

2016-09-29

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przypomina, że do 15 października 2016 r. można składać zgłoszenia w konkursie "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016" na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

W załącznikach zaproszenie Pana Jacka Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego do udziału w konkursie oraz regulamin konkursu wraz z kwestionariuszem uczestnictwa w konkursie.Więcej informacji na stronie rops.krakow.pl/aktualnosc/zostan-malopolskim-pracodawca-przyjaznym-rodzinie-2016-1493.html


Zachęcamy do udziału w konkursie!

Dołączone pliki:


DZIEŃ SENIORA W NASZEJ GMINIE

2016-09-26

Podobnie jak w latach minionych, Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Nr 4 w Kocmyrzowie-Luborzycy nie zapomniał o osobach starszych i 22 września br. zorganizował w naszej gminie Dzień Seniora.

Dzień Seniora obchodzony jest zarówno na poziomie lokalnym (z reguły w dogodnych dla seniorów jesiennych terminach), jak też światowym.
I tak: 1 października świętujemy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora a 20 października Europejski Dzień Seniora.

więcej w zakładce: Seniorzy


UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ROZPOCZYNA KOLEJNY ROK DZIAŁANIA

2016-09-21

Działający na naszym terenie UTW rozpoczyna kolejny rok swej działalności.
A rozpoczyna go bardzo atrakcyjnie - wycieczką do Budapesztu.

więcej : w zakładce Seniorzy


SPOTKANIE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2016-09-21

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa - Lokalna Grupa Działania - działająca na terenie pięciu podkrakowskich gmin: Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia -Wawrzeńczyce, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki informuje, że w drugiej połowie października planuje nabór wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - obejmującego działania z zakresu podejmowania działalności gospodarczej .

W związku z powyższym:
w dniu 4 października br. w Multimedialnym Centrum Edukacji Lokalnej w Szycach (Szyce, Plac Wspólnoty 2 - budynek GOPS)
w godz. od 10.00 do 13.00
organizowane jest SPOTKANIE INFORMACYJNE
dla potencjalnych beneficjentów - osób z grupy bezrobotnych, kobiet, które po ukończeniu szkoły nie były obecne na rynku pracy lub opuściły go na kilka lat, osób niepełnosprawnych, osób w wieku 50+ , osób korzystających z pomocy społecznej, chcących założyć we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Osoby zainteresowane podjęciem takiej działalności i udziałem w spotkaniu proszone są o pilny kontakt z pracownikami socjalnymi tut. GOPS tel. 12 387 11 10 .
Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są tylko do dn. 27 września br.


"SZLACHETNA PACZKA" PO RAZ PIERWSZY W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA. STOWARZYSZENIE "WIOSNA " POSZUKUJE WOLONTARIUSZY

2016-09-20

Już po raz 16 rusza w całym kraju projekt " Szlachetna Paczka"
Po raz pierwszy projektem objęta jest nasza gmina.
Może w tym roku właśnie ty dołączysz do drużyny "Szlachetnej Paczki"?

Szlachetna Paczka jest projektem pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same.

W zeszłym roku dzięki Szlachetnej Paczce pomoc uzyskało 20 752 rodziny.

czytaj całość publikacji ""SZLACHETNA PACZKA" PO RAZ PIERWSZY W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA. STOWARZYSZENIE "WIOSNA " POSZUKUJE WOLONTARIUSZY"

Dołączone pliki:


Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część XI

2016-09-19

ZABURZENIA POZNAWCZE - OSOBY Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część XI"


Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego " Kryształy Soli " i „Amicus Hominum”

2016-09-16

Przypominamy, że do 30 września 2016 r trwa nabór zgłoszeń do nagród „Kryształy Soli” oraz „Amicus Hominum”!

czytaj całość publikacji "Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego " Kryształy Soli " i „Amicus Hominum” "


"KLUBIK U BABCI I WNUCZKA"

2016-09-16

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że po wakacyjnej przerwie trwają już zajęcia w "Klubiku u babci i wnuczka"
Osoby starsze w integracji z młodzieżą kolejny raz spotykają się, aby wspólnie spędzić pożytecznie czas.

"Klubik u babci i wnuczka czynny jest we wtorki, środy i czwartki w godz. od 14.00 do 18.00
Część zajęć z rękodzieła odbywa się w budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie.

czytaj całość publikacji ""KLUBIK U BABCI I WNUCZKA""


" LEKI 75 +" PROJEKT ZAPEWNIAJĄCY BEZPŁATNY DOSTĘP DO LEKÓW DLA OSÓB POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA

2016-09-15

MINISTERSTWO ZDROWIA ODPOWIADA NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA

1.Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+?
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;
Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

więcej : w zakładce SENIORZY


CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ ZAPRASZA DO PROJEKTU " SPRÓBUJ PRACY "

2016-09-14

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "OGNISKO " to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami - zwłaszcza z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi.
Na terenie Krakowa i okolic prowadzi dzienne ośrodki wsparcia oraz projekty aktywizacji zawodowej, dzięki którym już ponad 400 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Stowarzyszenie pracuje metodą zatrudnienia wspomaganego - dobiera stanowisko pracy do indywidualnych możliwości klienta, któremu pomaga trener pracy, będący do dyspozycji zarówno w miejscu pracy jak też poza nim.

czytaj całość publikacji "CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ ZAPRASZA DO PROJEKTU " SPRÓBUJ PRACY ""

Dołączone pliki:


Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

2016-09-13

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. Od września 2016 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2016.

czytaj całość publikacji "Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020"


" RODZINA 500 PLUS " A PRACA ZA GRANICĄ - MINISTERSTWO WYJAŚNIA :

2016-09-12

Wsparciem programu „Rodzina 500 plus” do końca lipca br. objętych zostało ponad 3,6 mln dzieci. Ogółem złożono 2,7 mln wniosków. Na rozpatrzenie czeka jeszcze ponad 170 tys., z czego 54,4 tys. zostało przekazanych do rozpatrzenia Marszałkowi Województwa.

czytaj całość publikacji "" RODZINA 500 PLUS " A PRACA ZA GRANICĄ - MINISTERSTWO WYJAŚNIA : "


Projekt " Zmiana na plus - zmiana dla ciebie"

2016-09-07

Przekazujemy poniżej informację o projekcie realizowanym przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik informacyjnych InBIT

czytaj całość publikacji "Projekt " Zmiana na plus - zmiana dla ciebie" "

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Projekt " 60+ Działaj!"

  2016-09-07

  Przekazujemy poniżej informację o projekcie realizowanym przez przez fundację Innovators Bridge (innovatorsbridge.com ) w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

  czytaj całość publikacji "Projekt " 60+ Działaj!" "

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA”

   2016-09-07

   HARMONOGRAM SPOTKAŃ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2016 R

   Dołączone pliki:


   Dział Świadczeń Rodzinnych informuje

   2016-09-07

   W związku z zakończeniem w październiku 2016 r kolejnego okresu zasiłkowego, osoby uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych proszone są o składanie stosownej dokumentacji na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

   czytaj całość publikacji "Dział Świadczeń Rodzinnych informuje"


   CHCESZ POMAGAĆ INNYM ? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

   2016-09-06

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
   Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
   Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

   Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
   Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

   Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
   1) opiece i wychowaniu dziecka;
   2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
   3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

   Z rodziną wspierającą wójt gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy , o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.
   Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy . Po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa określająca szczegóły wpółpracy .
   Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 12 387 14 10


   Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część X

   2016-09-05

   HIV i AIDS

   Nosiciele ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) lub chorujące na zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) mają osłabiony układ odpornościowy, co oznacza , że ich organizmy mają trudności ze zwalczaniem infekcji.
   - Wirusem HIV nie można się zarazić przez zwykły kontakt, na przykład przez podanie ręki,a zatem nie obawiaj się dotykac lub być dotykanym przez osobę z AIDS
   - Osoba z wirusem HIV lub AIDS jest szczególnie narażona na infekcje przenoszone przez powietrze. Uważaj, aby nie narażać innych osób. Jeżeli masz infekcję dróg oddechowych lub inną łatwo przenoszącą się chorobę, pomyśł o wszystkich swoich klientach i znajomych - jeżeli jest to możliwe zostań w domu.
   - Wiele osób z AIDS czuje się napiętnowanych. Poprzez zwykłe powitanie lub podanie ręki dasz im odczuć ,że są akceptowani. Ma to dla nich bardzo duże znaczenie.

   czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część X"


   MAŁOPOLSCY SENIORZY W LICZBACH

   2016-09-02

   1. W 2050 co trzeci małopolanin będzie po 65 a co dziesiąty po 80 roku życia .
   2. Co piąty małopolanin jest opiekunem osoby starszej .
   3. Ponad 50% osób po 75 roku życia ocenia swój stan zdrowia jako zły.
   4. W 2035 r na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadnie 58 osób zależnych (wymagających opieki innych ) .
   5. 64% Polaków chciałoby starość spędzić we własnym domu.
   6. Niemal 12% małopolan to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością .

   źródło : prezentacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Instytucji Województwa Małopolskiego


   Uwaga Rodzice! Rozpoczynamy kolejny rok realizacji programu dożywiania dzieci w szkołach.

   2016-08-31

   GOPS informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych - od września 2016 roku, w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, rozpoczynamy dożywianie dzieci i uczniów uczęszczających zarówno do szkół usytuowanych na terenie naszej gminy jak i działających poza gminą .

   Pomoc w zakresie dożywiania udzielana jest : dzieciom do 7 roku życia, oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.Pomoc może być przyznana nieodpłatnie rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, czyli nie przekracza kwoty 771 zł na osobę w rodzinie.

   Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy dla swoich dzieci proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS - osobiście, e-mailowo( gopskocmyrzow@poczta.onet.pl ) bądź telefonicznie (12 387 11 10)

   Każdy wniosek o pomoc będzie rozpatrywany indywidualnie, w drodze postępowania administracyjnego, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodziny ubiegającej się o tę formę wsparcia.


   Akademia Odnalezionych Nadziei - projekt Fundacji "Mimo wszystko"

   2016-08-31

   Akademia Odnalezionych Nadziei to projekt Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” .
   Projektem obejmowane są osoby niepełnosprawne, pragnące rozwijać swoje umiejętności i uzdolnienia, a nie posiadające do tego wystarczających środków. Służy on urzeczywistnianiu jednej z podstawowych idei przyświecającej działaniu Fundacji "Mimo wszystko" : wyrównywaniu szans pomiędzy osobami niepełno- i pełnosprawnymi, w taki sposób, by te pierwsze mogły w pełni wykorzystywać swój intelektualny i twórczy potencjał.
   Dzięki Akademii Odnalezionych Nadziei finansowane są stypendia, zakup komputerów, innych pomocy naukowych, opłata czesnego w szkołach, na wyższych uczelniach – tego rodzaju działania edukacyjne, które osobom skrzywdzonym przez los pomagają stać się ludźmi aktywnymi zarówno w sferze zawodowej, jak i społecznej.

   Więcej informacji na stronie fundacji :
   http://mimowszystko.org/pl/projekty/akademia-odnalezionych/o-projekcie/1279,Akademia-Odnalezionych-Nadziei.html


   W MAŁOPOLSCE MIESZKA 99 STULATKÓW

   2016-08-31

   Osobom, które ukończyły 100 lat przysługuje honorowe świadczenie wypłacane przez ZUS. W Małopolsce żyje 99 takich osób.

   Anna Szaniawska z oddziału ZUS w Krakowie wyjaśnia :
   Wysokość świadczenia równa jest kwocie bazowej używanej do obliczania emerytur i rent - Kwota ta ustalana jest corocznie od 1 marca. Jest to 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie wynosi 3 408, 62 zł brutto.

   Osobom, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS, świadczenie to przyznawane jest z urzędu przez Prezesa ZUS w chwili ukończenia 100 lat.

   Nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku. Wniosek jest konieczny, gdy zainteresowana osoba skończyła 100 lat i nie pobierała żadnego świadczenia z ZUS. Taki wniosek można złożyć w najbliższej placówce ZUS.

   Świadczenie honorowe otrzymuje obecnie 2 300 osób w całym kraju.
   Zgodnie z prognozami w 2035 roku ma ich być prawie 10 tysięcy. Dla porównania w 2007 r było ich 1400.
   W Krakowie i w gminach podległych pod krakowski ZUS mieszka 99 osób, które pobierają świadczenie honorowe.
   22 mają po 100 lat , zaś 77 przekroczyło ten wiek.
   Najstarsze - trzy panie - mają po 108 lat.
   Wśród stulatków przeważają kobiety - jest ich 78, podczas gdy panów tylko 21.

   Źródło: Dziennik Polski - 60+ -Tygodnik Pracownika, Emeryta , Rencisty

   Na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca mamy obecnie dwóch stulatków - panów urodzonych w 1914roku i 1915 roku .


   "ANIOŁY IDĄ DO SZKOŁY"

   2016-08-30

   W dniu wczorajszym na terenie naszej gminy odbyła się miła uroczystość.
   W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie , przedstawicielki holenderskiej firmy \\\"OTTO WORK FORCE\\\" z jej Dyrektor operacyjną Panią Karoliną Swoboda oraz przy udziale Pani Katarzyny Koneweckiej -Hołój - Prezes Stowarzyszenia \\\"PIĘKNE ANIOŁY\\\" przekazały na ręce przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej 500 plecaków z pełnym szkolnym wyposażeniem, dla dzieci z rodzin przeżywających trudności materialne.
   Wśród gmin obdarowanych wyprawkami szkolnymi była również gmina Kocmyrzów-Luborzyca , która otrzymała bezpłatnie 100 sztuk kolorowych plecaków wypełnionych po brzegi niezbędnymi małemu uczniowi artykułami: zeszytami, kredkami, pisakami, farbami, piórnikami.
   Ofiarodawcy nie zapomnieli nawet o kolorowych workach na kapcie .

   czytaj całość publikacji ""ANIOŁY IDĄ DO SZKOŁY""

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


    Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część IX

    2016-08-26

    Od kilku lat coraz częściej zauważamy wśród nas osoby niepełnosprawne. Z myślą o nich likwiduje się m.inn. bariery architektoniczne, wprowadza udogodnienia w środkach komunikacji, na wielu opakowaniach (szczególnie leków) pojawiają się napisy w alfabecie Braille`a.
    Następuje też zauważalna zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Zaczyna się dostrzegać ich potrzeby , prawa i traktować na równi z osobami zdrowymi.
    Ale mimo pozytywnego podejścia do osób niepełnosprawnych w większości z nas tkwi ziarenko niepewności - jak się zachować wobec takich osób , aby pomagając im nie urazić ich jednocześnie.

    czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część IX"


    Nagroda dla rządu polskiego za program „Rodzina 500 plus”

    2016-08-17

    Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 12 sierpnia odebrała w imieniu rządu polskiego Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej, w szczególności za realizację programu „Rodzina 500 plus”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas VIII Europejskiej Konferencji Dużych Rodzin w Rydze.

    czytaj całość publikacji "Nagroda dla rządu polskiego za program „Rodzina 500 plus”"


    Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych

    2016-08-16

    Od 8 sierpnia 2016 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchamia nowy dodatkowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych: 0 801 108 600 dla połączeń z telefonów stacjonarnych.

    czytaj całość publikacji "Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych"


    Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych -część VIII

    2016-08-11

    Osoby o odmiennym wyglądzie

    czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych -część VIII"


    OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW

    2016-08-10

    W dniu 15 lipca rozpoczął się proces akredytacji do II kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, który potrwa do 15 września 2016 r.
    Powołanie w skład delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów stanowi doskonałą okazję do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z kreatorami polityk publicznych na szczeblu centralnym, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań zmierzających do podniesienia życia osób starszych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.
    więcej : w zakładce Seniorzy


    „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016

    2016-08-08

    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza Wojewódzki Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016” na najlepsze działania pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

    logo
    Celem konkursu jest promocja małopolskich pracodawców, którzy wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosują również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

    czytaj całość publikacji "„Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016"


    Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

    2016-08-08

    W czerwcu 2014 r Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło Kartę Dużej Rodziny mającą na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez system ulg i zniżek finansowych.
    Jednak, aby inicjatywa mogła się dalej rozwijać i spełniać społeczne oczekiwania niezbędne jest włączanie się w akcję kolejnych , nowych podmiotów wzbogacających istniejącą ofertę wsparcia rodzin wielodzietnych.
    Dlatego też ponawiamy swoje zaproszenie do lokalnych przedstawicieli firm i instytucji działających na terenie naszej gminy - do zostania partnerami Karty Dużej Rodziny.

    czytaj całość publikacji "Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!"


    „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

    2016-08-08

    Na prośbę realizatorów zamieszczamy poniżej szczegółową informację dot. projektu:

    Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    czytaj całość publikacji "„Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” "

    Dołączone pliki:


    Podsumowanie 3,5 miesiąca realizacji programu rządowego "Rodzina 500+" w naszej gminie.

    2016-07-21

    Od 1 kwietnia 2016 r w całym kraju działa rządowy program "Rodzina 500+" mający wspomóc finansowo polskie rodziny.

    Jak realizacja programu przebiegła w naszej gminie?

    czytaj całość publikacji "Podsumowanie 3,5 miesiąca realizacji programu rządowego "Rodzina 500+" w naszej gminie."


    2,61 mln wniosków „Rodzina 500 plus” w całej Polsce.

    2016-07-19

    W ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” rodzice i opiekunowie złożyli już 2 619 861 wniosków o świadczenie wychowawcze – 80% w urzędach oraz 20% przez internet.

    Do 1 lipca br. wydano 2 230 423 decyzje, co oznacza, że 85% wniosków zostało już rozpatrzonych. Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” do rodzin trafiło już prawie 5 mld zł, w tym 70,5 mln zł na dodatki wychowawcze i dodatki do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

    Najwięcej wniosków złożono w Warszawie (ponad 101,9 tys.), Krakowie ( ponad 42,4 tys.), Łodzi (ponad 37,1 tys.) oraz we Wrocławiu (ponad 33,1 tys. wniosków).

    W ciągu pierwszych czterech dni funkcjonowania programu rodzice i opiekunowie złożyli blisko 40% wszystkich wniosków, zarówno papierowych jak i elektronicznych. Do końca kwietnia wpłynęło 78% wszystkich wniosków.

    W sumie wnioski online stanowiły 20% ogółu – złożono ich do 1 lipca prawie 550 tys. Forma elektroniczna największą popularnością cieszyła się w woj. mazowieckim (28%), dolnośląskim (25%) i śląskim (również 25%). W Warszawie i Lesznowoli złożono elektronicznie ponad 50% ogółu wniosków.

    czytaj całość publikacji "2,61 mln wniosków „Rodzina 500 plus” w całej Polsce."


    "TAK , POTRAFIĘ "

    2016-07-14

    Informujemy, że z dniem 1 maja Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczął realizację projektu „Tak, potrafię!” skierowanego do osób, które potrzebują większego wsparcia, aby aktywnie zaistnieć na rynku pracy lub kontynuować edukację.

    czytaj całość publikacji ""TAK , POTRAFIĘ ""

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych -część VII

     2016-07-12

     OSOBY Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM i ZESPÓŁ TOURETTE`A

     czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych -część VII"


     PROGRAM RODZINA 500+ - jak oceniają program sami zainteresowani czyli rodzice?

     2016-07-11

     Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.
     Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin – może po raz pierwszy – przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek.

     czytaj całość publikacji "PROGRAM RODZINA 500+ - jak oceniają program sami zainteresowani czyli rodzice?"


     EFEKTY AKCJI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ " MAŁA NAKRĘTKA - WIELKA NADZIEJA"

     2016-07-04

     Z dużą przyjemnością informujemy mieszkańców naszej gminy , że prowadzona przez nas akcja "Mała nakrętka - wielka nadzieja" przeszła nasze wszelkie oczekiwania i przyniosła piękne efekty .

     czytaj całość publikacji "EFEKTY AKCJI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ " MAŁA NAKRĘTKA - WIELKA NADZIEJA""

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...


      VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA:

      2016-07-04

      Kilkaset osób (głównie kobiet) spotkało się w miniony piątek w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie , gdzie 01 lipca 2016 r odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja poświęcona aktywizacji społeczno- gospodarczej kobiet na obszarach wiejskich.
      Wśród zaproszonych prelegentów zarówno polskich jak i zagranicznych byli naukowcy zajmujący się w swych badaniach szeroko rozumianą problematyką wsi - czy to w ujęciu socjologicznym czy też gospodarczym .
      Wiodącym problemem konferencji była problematyka wieloaspektowej aktywności i aktywizacji kobiet żyjących na obszarach wiejskich Europy. Konferencja służyla też wymianie wiedzy i rozpowszechnianiu rezultatów działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wystąpienia teoretyczne prelegentów oraz praktyków.

      czytaj całość publikacji "VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA:"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (25 fot.)...


       WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +

       2016-06-29

       Informujemy, że dnia 1 lipca 2016 roku mija ustawowo określony termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze, który umożliwia otrzymanie świadczeń z wyrównaniem od kwietnia br.
       Warunkiem koniecznym aby otrzymać świadczenia z wyrównaniem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 1 lipca 2016 r włącznie.
       Aby otrzymać wyrównanie od kwietnia br. wszelkie braki wymaganych dokumentów oraz błędy uniemożliwiające rozpatrzenie złożonego wniosku należy uzupełnić bądź skorygować do dnia 1 lipca 2016 roku.
       Jeżeli wniosek zostanie złożony, bądź uzupełniony o brakujące dokumenty po 1 lipca 2016 roku wówczas świadczenie zostanie przyznane na bieżąco tj. począwszy od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku (bez wyrównania za poprzednie miesiące).


       JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? WEŹ UDZIAŁ W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKTYWNY SAMORZĄD"

       2016-06-29

       Informujemy, że w roku 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" . Adresatami programu są osoby niepełnosprawne w wieku do 18 lat , w wieku aktywności zawodowej lub pracujące , które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

       szczegóły w zakładce : Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


       ZAPRASZAMY DO KONKURSU DLA SENIORÓW

       2016-06-29

       Informujemy mieszkańców naszej gminy , że Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie realizuje konkurs „Działaj z nami - seniorami!". Konkurs skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

       szczegóły w zakładce SENIORZY


       Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w projekcie "KIERUNEK KARIERA"

       2016-06-28

       Współczesny świat, w tym technologie zmieniają się bardzo szybko , dlatego niezbędne jest ciągłe uaktualnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Z myślą o mieszkańcach naszego regionu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął realizację projektu "KIERUNEK KARIERA" a nasz GOPS podjął współpracę na rzecz upowszechnienia wśród mieszkańców naszej gminy oferty tego projektu.

       czytaj całość publikacji "Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w projekcie "KIERUNEK KARIERA""


       Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

       2016-06-27

       Kolejny rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany był na trwających w minioną sobotę i niedzielę Dniach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

       czytaj całość publikacji "Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (36 fot.)...


        Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część VI

        2016-06-22

        OSOBY Z ZABURZENIAMI MOWY

        Osoba, która doznała udaru może mieć poważne zaburzenia mowy, jąkać się czy też mówić w sposób niezrozumiały.
        • Poświęć takiej osobie pełną uwagę. Nie przerywaj jej , ani nie kończ za nią zdań.Jeżeli masz trudności z jej zrozumieniem , nie przytakuj.Po prostu poproś o powtórzenie.W większości przypadków osoba ta nie będzie miała nic przeciwko powtórzeniu i doceni twój wysiłek w wysłuchanie tego , co ma do powiedzenia.
        • Jeżeli nie jesteś pewny czy dobrze zrozumiałeś, dla sprawdzenia możesz powtórzyć informację.
        • Jeżeli pomimo prób nadal nie możesz zrozumieć danej osoby, poproś ją o napisanie na kartce tego, co chce powiedzieć, lub zaproponuj inny sposób ułatwienia komunikacji. Ciche otoczenie ułatwia komunikację.
        • Nie dokuczaj ani nie wyśmiewaj się z osoby z zaburzeniami mowy. Możliwość skutecznego komunikowania się oraz poważne traktowanie jest ważne dla nas wszystkich.


        "KOPERTA ŻYCIA"

        2016-06-16

        Z przyjemnością informujemy, że już od lipca br. GOPS rusza z nową inicjatywą skierowaną do mieszkających samotnie, starszych chorych mieszkańców naszej gminy. Celem działań jest podniesienie bezpieczeństwa seniorów .

        Starsze, przewlekle chore, samotne osoby będą mogły bezpłatnie otrzymać w tut. Ośrodku tzw."KOPERTĘ ŻYCIA", która pomaga służbom medycznym w podjęciu szybkiej i skutecznej interwencji.
        W plastikowej kopercie umieszczony będzie formularz zawierający ich dane osobowe oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia - chorobach na jakie cierpią, przyjmowanych lekach, alergiach na leki. Będzie też informacja o kontakcie z najbliższymi bądź osobach, które należy powiadomić w razie choroby.

        czytaj całość publikacji ""KOPERTA ŻYCIA""

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         Poradnictwo specjalistyczne i terapia dla rodzin w kryzysie

         2016-06-09

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje o możliwości skorzystania przez mieszkańców powiatu krakowskiego z nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego i terapii dla rodzin w kryzysie .
         Porad udzielać będą : psycholog, pedagog, psychoterapeuta, mediator.

         Poradnictwo i terapia odbywają się ;
         • w siedzibie Stowarzyszenia „Pro Familia " : Kraków os. Zielone 1 oraz os. Górali 15,
         • w siedzibie Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie ul. Kopernika 13 (IV piętro).


         Zapisy na spotkania możliwe są wyłącznie pod numerem telefonu: 784 305 610


         Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część V

         2016-06-02

         OSOBY NIESŁYSZĄCE LUB NIEDOSŁYSZĄCE
         Polski język migowy to zupełnie inny jezyk niż polski mówiony, charakteryzuje się on zupełnie inną składnią. Czytanie z ruchu warg jest dla osób niesłyszących bardzo trudne, jeżeli ich pierwszym językiem jest język migowy, gdyż większość dźwięków powstaje wewnątrz jamy ustnej - trudno jest czytać z ruchu warg w drugim języku.
         Osoby niedosłyszące porozumiewają się jednak w języku polskim.Słysząc w ograniczonym stopniu, wspomagają się aparatami słuchowymi i/lub patrzą na usta swojego rozmówcy , aby ułatwić sobie komunikację.
         Istnieje wiele sposobów i stylów komunikowania się stosowanych przez osoby z utratą słuchu. Wiekszość dorosłych , którzy niedawno utracili słuch, nie posługuje się językiem migowym, lecz polskim i w komunikacji wspomaga się urządzeniami do pisania lub wspomagającymi słuch. Osoby z implantami ślimakowymi, tak samo jak osoby z innymi formami utraty słuchu, informują zwykle swoich rozmówców jak najlepiej się z nimi porozumiewać.

         czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część V"


         „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA”

         2016-06-01

         „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA”
         OŚRODEK WSPARCIA – KLUB SAMOPOMOCY
         ZAPRASZA !!!
         HARMONOGRAM SPOTKAŃ NA MIESIĄC CZERWIEC 2016 R
         (dotyczy projektu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w roku 2016 finansowanego z budżetu Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca)

         Dołączone pliki:


         „ZAKRĘCENI NA HOSPICJUM MAŁA NAKRĘTKA – WIELKA NADZIEJA”

         2016-05-30

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do akcji.

         Zbiórka plastikowych nakrętek dla Krakowskiego Hospicjum im. św. Łazarza.
         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy wzorem roku ubiegłego zachęca wszystkich mieszkańców gminy –ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los człowieka umierającego, do pomocy na rzecz hospicjum.
         W czasie najbliższych Dni Gminy Kocmyrzów – Luborzyca prowadzona będzie zbiórka plastikowych nakrętek .
         Na stoisku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pracownicy socjalni będą przyjmować nakrętki. Wszystkie zebrane nakrętki zostaną następnie przekazane hospicjum a uzyskany z ich sprzedaży dochód przeznaczony będzie na opiekę nad ciężko chorymi ludźmi.
         Osoby które wezmą udział w naszej akcji mogą liczyć na drobny upominek.


         30 MAJA -ŚWIĘTO RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO .

         2016-05-25

         Może któreś dziecko czeka właśnie na Ciebie ?

         Święto obchodzone jest od 2006 roku i ma służyć zwróceniu uwagi społeczeństwa na los dzieci osamotnionych oraz odrzuconych przez rodziców.

         KAŻDY ZASŁUGUJE NA MAMĘ I TATĘ


         Czym jest rodzina zastępcza?

         Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

         Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem praw, a także zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do stanu zdrowia i poziomu rozwoju w tym m.in.: odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, rozwoju zainteresowań oraz właściwej edukacji
         Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
         • rodzina zastępcza spokrewniona (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
         • rodzina zastępcza niezawodowa (dalsza rodzina, osoby niespokrewnione)
         • rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
         • rodzinny dom dziecka.


         Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które m.in.:
         • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
         • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych
         • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
         • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
         Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Skawinie
         ul. Kopernika 13, 12 210 09 76
         Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

         przejdź do góry...

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

         Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji