Aktualności


CZY PRZEMOC MA PŁEĆ ? O POTRZEBIE UWZGLĘDNIANIA KWESTII PŁCI W REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

2017-10-10

Pod takim nieco przewrotnym tytułem w dniu wczorajszym Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie zorganizowały już po raz piętnasty wojewódzką konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie.

Inicjatywa realizowana od roku 2003, gromadząca co roku około 150 uczestników - przedstawicieli instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie: policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz budowania wzajemnej współpracy pomiędzy zaangażowanymi służbami.

więcej w zakładce : Zespół Interdyscyplinarny

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  CZY WIESZ CZYM SĄ MEDIACJE RODZINNE ?

  2017-10-05

  Mediacja to sposób na rozwiązanie konfliktu z udziałem osoby trzeciej - mediatora- neutralnego, bezstronnego i nie podejmującego rozstrzygających decyzji.

  Sytuacje konfliktowe zdarzają się w każdej rodzinie. Bywa tak, że strony konfliktu są tak zaangażowane w ciągłe obwinianie się , pretensje , żale, ataki i kłótnie, że nie potrafią spojrzeć na swoje problemy z dystansem. Strony będące w konflikcie nie mogą sobie poradzić z dzielącymi je różnicami.
  Wtedy , na ich prośbę (mediacja pozasądowa) lub za ich zgodą (mediacja sądowa) interweniuje w spór osoba trzecia - mediator.

  czytaj całość publikacji "CZY WIESZ CZYM SĄ MEDIACJE RODZINNE ?"


  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

  2017-10-04

  Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza szkoły funkcjonujące na terenie naszej Gminy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym w ramach II edycji kampanii „STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE”. W ramach konkursu zapraszamy wszystkie dzieci z klas I – III , IV - VII szkół podstawowych oraz II – III klasy gimnazjalne do wykonania plakatu na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

  czytaj całość publikacji " ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM "


  "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

  2017-10-02

  W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia kontynuujemy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

  Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

  Część VI

  MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

  Przechowuj leki w jednym podręcznym miejscu z dala od dzieci, chorych z zaburzeniami psychicznymi, zwierząt. Dla swojego bezpieczeństwa ustal dla nich miejsce z dala od środków chemicznych i łatwopalnych a także produktów spożywczych.

  czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE""


  MIESZKASZ W MAŁOPOLSCE ? - GŁOSUJ NA BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

  2017-09-28

  Wystartowało głosowanie w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego.

  Głosowanie potrwa do 13 października 2017r.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu i prosimy o przekazywanie tej informacji dalej!!!

  Każda osoba, która ukończyła 16 lat i mieszka w Małopolsce może oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego.

  czytaj całość publikacji "MIESZKASZ W MAŁOPOLSCE ? - GŁOSUJ NA BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"


  Międzypokoleniowy Żonkilowy Marsz Nadziei

  2017-09-27

  Hospicjum św. Łazarza w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Międzypokoleniowym Żonkilowym Marszu Nadziei, który ma na celu ukazanie naszej solidarności z osobami potrzebującymi opieki hospicyjnej.

  Marsz wyruszy 4 października br. (środa) o godzinie 12.00 spod Barbakanu i przejdzie ulicą Floriańską, Rynkiem Głównym, ulicą Wiślną na Planty Krakowskie przy Kurii Biskupiej.

  czytaj całość publikacji "Międzypokoleniowy Żonkilowy Marsz Nadziei"


  ZABÓJCZY TLENEK WĘGLA (CZAD)

  2017-09-25

  ABC - aby ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla należy:

  - Posiadać prawidłowo wykonaną instalację kominową i wentylacyjną,
  - Zapewnić stały dopływ świeżego powietrza i swobodny odpływ spalin,
  - Właściwie eksploatować urządzenia gazowe i zapewnić ich dobry stan techniczny.

  czytaj całość publikacji "ZABÓJCZY TLENEK WĘGLA (CZAD)"


  PRZEMOC DOMOWA - TO NIE MOJA SPRAWA? Część I

  2017-09-22

  Gdy jesteśmy świadkami kradzieży , mamy pewność, że to jest przestępstwo i jesteśmy zdolni do natychmiastowej reakcji.
  Gdy słyszymy powtarzające się krzyki za ścianą u sąsiadów i płacz dziecka - mówimy: "to nie moja sprawa"

  Dopóki nie zmienimy swojego nastawienia i nie odrzucimy stereotypowego myślenia, że "porządnych kobiet przemoc nie spotyka", nie będziemy w stanie ochronić naszej siostry, naszej córki, naszej mamy, przyjaciółki...a sprawca przemocy nie zostanie ukarany.

  czytaj całość publikacji "PRZEMOC DOMOWA - TO NIE MOJA SPRAWA? Część I"


  CHCESZ POMAGAĆ INNYM? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ.

  2017-09-21

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
  Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
  Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  czytaj całość publikacji "CHCESZ POMAGAĆ INNYM? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ."


  BEZPŁATNE BADANIA I KONSULTACJE LEKARZY

  2017-09-20

  Przypominamy, że do 24 września potrwa III edycja Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia.

  W ich ramach mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać z darmowych porad lekarzy specjalistów m.inn. z zakresu dietetyki czy ortopedii oraz badań diagnostycznych (np. usg tarczycy i piersi) a także wziąć udział w wykładach o profilaktyce zdrowia.
  W akcji bierze udział 30 placówek medycznych z całego województwa .

  Lista lecznic jest dostępna na stronie internetowej :
  www.profilaktykawmalopolsce.pl w zakładce "Małopolski Dzień Profilaktyki Zdrowia"


  TRWA PROJEKT "DLA SENIORKÓW ZDROWIE - TEGO NA WARSZTATACH KAŻDY Z NAS SIĘ DOWIE"

  2017-09-19

  Wczorajsze spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w Pietrzejowicach było już trzecim z cyklu 8 zajęć w ramach projektu "PODZIEL SIĘ PASJĄ" realizowanego i finansowanego przez Fundację Laboratorium Inspiracji Społecznych , dzięki inicjatywie Renaty Wiss z Koła Gospodyń Wiejskich w Pietrzejowicach oraz Barbary Kawa ze Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.

  czytaj całość publikacji "TRWA PROJEKT "DLA SENIORKÓW ZDROWIE - TEGO NA WARSZTATACH KAŻDY Z NAS SIĘ DOWIE""


  POMOC ŻYWNOŚCIOWA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD).

  2017-09-18

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy informuję iż nowe skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD – Podprogram 2017), można otrzymać w siedzibie naszego Ośrodka.

  Żywność z Podprogramu 2017 wydawana jest od września 2017 r. do kwietnia 2018r. przez Caritas, PKPS, Bank żywności, Stowarzyszenie „ SZANSA”.

  Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia a których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
  • 1 268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

  czytaj całość publikacji "POMOC ŻYWNOŚCIOWA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD)."


  TARGI SENIORA

  2017-09-18

  W dniach 6-7 października 2017 r w godz. od 10.00 do 17.00 w budynku EXPO Kraków , ul. Galicyjska 9 odbędzie się największa impreza dla seniorów : TARGI SENIORA

  WSTĘP JEST BEZPŁATNY a w programie znajda się : prelekcje, prezentacje , pokazy oraz konkursy z nagrodami!

  czytaj całość publikacji "TARGI SENIORA"


  10 PYTAŃ O EMERYTURĘ

  2017-09-08

  1 października przywrócony zostanie wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zastanawiasz się, co te zmiany oznaczają dla Ciebie? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

  1. Czy pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę?

  Ustawa określająca minimalny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Oznacza to, że osoby, które skończą wiek 60/65 lat, a znajdują się już w okresie ochronnym, począwszy od października 2017 roku, nadal będą z niego korzystać.

  czytaj całość publikacji "10 PYTAŃ O EMERYTURĘ "


  "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

  2017-09-07

  W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia kontynuujemy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

  Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

  czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE""


  "ANIOŁY IDĄ DO SZKOŁY" - WYPRAWKI SZKOLNE DLA DZIECI Z NASZEJ GMINY

  2017-09-04

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał w minionym tygodniu wyprawki szkolne dla aż 70 dzieci z terenu naszej gminy, tak aby 4 września każde dziecko rozpoczęło nowy rok szkolny z uśmiechem na buzi.

  czytaj całość publikacji ""ANIOŁY IDĄ DO SZKOŁY" - WYPRAWKI SZKOLNE DLA DZIECI Z NASZEJ GMINY"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlana

   DORADCY EMERYTALNI W ZUS

   2017-08-30

   Jeszcze w tym roku masz zamiar iść na emeryturę z powodu obniżonego wieku emerytalnego.....
   Pamiętaj, że w ZUS już od 3 lipca działają specjalni doradcy emerytalni.

   Przeczytaj jak mogą ci pomóc:

   więcej w zakładce :Seniorzy


   Więcej urodzeń po wprowadzeniu 500+

   2017-08-29

   - "To są dobre dane. Oby kolejne też były takie. Będę wtedy zadowolona. Dane są lepsze od naszych prognoz z czasu, kiedy wprowadzaliśmy 500+" – komentuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

   czytaj całość publikacji "Więcej urodzeń po wprowadzeniu 500+"


   Zapraszamy do udziału w Konkursie: Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017 !

   2017-08-28

   Pozostały już niecałe dwa tygodnie na zgłoszenie do konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne.

   Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych, a także spółek kapitałowych, które przeznaczają zysk na cele społeczne.

   czytaj całość publikacji "Zapraszamy do udziału w Konkursie: Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017 !"


   CZASAMI WYSTARCZY WYSŁUCHAĆ......

   2017-08-25

   Artykuł oparty jest na osobistych doświadczeniach autorki - radcy prawnego - Pani Małgorzaty Żabińskiej – pełniącej dyżury w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działającym w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

   czytaj całość publikacji "CZASAMI WYSTARCZY WYSŁUCHAĆ......"


   "DLA SENIORKÓW ZDROWIE - TEGO NA WARSZTATACH KAŻDY Z NAS SIĘ DOWIE"

   2017-08-22

   Wczorajsze spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w Pietrzejowicach zaingurowało cykl 8 zajęć w ramach projektu "PODZIEL SIĘ PASJĄ" realizowanego i finansowanego przez Fundację Laboratorium Inspiracji Społecznych , dzięki inicjatywie Renaty Wiss z Koła Gospodyń Wiejskich w Pietrzejowicach oraz Barbary Kawa ze Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.

   więcej : w Zakładce Seniorzy

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    UWAGA SENIORZY

    2017-08-18

    Laboratorium Inspiracji Społecznych we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Pietrzejowicach rozpoczyna projekt skierowany do seniorów 60+ pod tytułem "ZDROWIE SENIORÓW"

    Wykłady i warsztaty będą prowadzone przez dyplomowanego dietetyka Panią Katarzynę Wójcik.

    Pierwsze zajęcia dotyczące zdrowego żywienia seniorów , odbędą się w Świetlicy Wiejskiej w Pietrzejowicach, w dniu 21 sierpnia (poniedziałek) o godz. 17.00

    Organizatorzy serdecznie zapraszają


    PROJEKT "KIERUNEK KARIERA" - SZKOLENIA ZA BONY W URZĘDZIE PRACY W SŁOMNIKACH

    2017-08-14

    Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

    czytaj całość publikacji "PROJEKT "KIERUNEK KARIERA" - SZKOLENIA ZA BONY W URZĘDZIE PRACY W SŁOMNIKACH"


    ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

    2017-08-11

    Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+.
    Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której jest wychowywane dziecko niepełnosprawne) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.
    W wyniku realizacji rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin” zostały jednakże wprowadzone zmiany, dotyczące likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Jednym z nich było deklarowanie niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka.

    czytaj całość publikacji "ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+"


    NOWO URUCHOMIONE HOSPICJUM

    2017-08-09

    Informujemy,że w maju br. podmiot leczniczy - INTER.MED. SP. Z O.O. 34-311 Czernichów, ul. Strażacka 4, (Czernichów koło Żywca) uruchomił w ramach umowy z NFZ oddział medycyny paliatywnej (hospicjum).
    Aktualnie posiada wolne miejsca i możliwość przyjęcia w trybie natychmiastowym. osób w stanie np. zaawansowanego stadium choroby nowotworowej wymagających profesjonalnej opieki medycznej (konieczność wystawienia przez lekarza POZ skierowania na wyżej wymieniony oddział -
    oczywiście uwzględniając odpowiednią kwalifikację medyczną (zakończone leczenie przyczynowe, oraz wskazanie do leczenia objawowego).

    czytaj całość publikacji "NOWO URUCHOMIONE HOSPICJUM"


    CZYM JEST ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I JAKI JEST JEGO CEL?

    2017-08-03

    Zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) jest placówką udzielającą całodobowych, stacjonarnych świadczeń medycznych w zakresie długoterminowej opieki i pielęgnacji pacjentów. Celem placówek tego typu jest przewrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić mu powrót do domu i normalnego, samodzielnego funkcjonowania.
    Do przyjęcia kwalifikują się osoby, które mają ukończony i udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych.

    czytaj całość publikacji "CZYM JEST ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I JAKI JEST JEGO CEL?"


    Upały niebezpieczne dla seniorów

    2017-08-02

    Upały są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Skutki upałów mogą być naprawdę poważne, a czasami prowadzą nawet do śmierci.    W upalne dni osobom starszym należy się szczególna uwaga. W podeszłym wieku zaczynają występować zaburzenia w odczuwaniu pragnienia. Dodatkowo przygotowanie napoju może czasem sprawić trudność osobom starszym. Dlatego pamiętajmy w upalne dni o osobach starszych – członkach naszych rodzin i sąsiadach gdyż przegrzanie organizmu może prowadzić do niebezpiecznego dla zdrowia i życia udaru.    Udar cieplny

    Udar cieplny wywołany jest przegrzaniem organizmu, w związku z wysoką temperaturą, odwodnieniem organizmu i utratą elektrolitów. Najbardziej narażoną na udary grupą są osoby w podeszłym wieku, osoby zmęczone, otyłe oraz osoby przyjmujące leki, które mogą utrudniać proces termoregulacji.

    czytaj całość publikacji "Upały niebezpieczne dla seniorów"


    PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PODSTAWOWE INFORMACJE

    2017-08-01

    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

    PFRON istnieje od 1991 r.

    czytaj całość publikacji "PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PODSTAWOWE INFORMACJE"


    "PRZEWIETRZ APTECZKĘ ABECADŁO LEKOWE"

    2017-07-28

    W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia kontynuujemy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

    Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

    czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ ABECADŁO LEKOWE""


    Konkursy organizowane w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja

    2017-07-26

    Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” realizuje projekt pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku.
    Głównym celem projektu jest złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wolontarystycznej wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Małopolskiego, zwłaszcza na wsi i w małych miastach, poprzez podniesienie wiedzy i umożliwienie mieszkańcom zaangażowania się w działania wolontarystyczne oraz wsparcie formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych.

    czytaj całość publikacji "Konkursy organizowane w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     DYŻURY MEDIACYJNE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY W RODZINIE

     2017-07-24

     W ramach realizacji programu "Bezpieczny Powiat Krakowski 2014-2020"
     w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy al. Słowackiego 20 w Krakowie,
     pełnione są DYŻURY MEDIACYJNE mające na celu m.in udzielanie pomocy:

     - w rozwiązywaniu problemów rodzinnych ,
     - spraw rozwodowych w tym sposobu sprawowania opieki nad dziećmi czy podziału majątku po rozwodzie
     a także udzielanie pomocy :
     - osobom w trudnych sytuacjach życiowych w przypadkach konfliktów pokoleniowych czy braku porozumienia między rodzicami a dziećmi,
     - w przypadkach sporów przy ustalaniu zasad opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi czy starszymi członkami rodzin,
     - w przypadkach kontrowersji dotyczących gospodarowania wspólnym majątkiem itp.

     Porady udzielane są przez mediatora BEZPŁATNIE w godz. 16.00 -18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

     DODATKOWE INFORMACJE: tel 12 634 42 66 wewn. 564 lub 569 w godz. pracy urzędu od poniedziałku do piątku.


     Składanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ , świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy już od 1 sierpnia br.

     2017-07-18

     500+
     Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Chodzi tu w szczególności o kwoty wsparcia oraz kryteria, w oparciu o które ustalane jest prawo do świadczeń.

     Nowelizacja dotychczasowych przepisów uwzględnia jednak rekomendacje zawarte w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin”, do którego dokonania Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było zobowiązane na mocy wcześniejszych regulacji.
     Jedna z tych rekomendacji dotyczyła wyeliminowania nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk, które w uzasadniony sposób godziły w społeczne poczucie sprawiedliwości i praworządności.
     Zjawiska te polegały m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

     czytaj całość publikacji "Składanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ , świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy już od 1 sierpnia br."


     ZADBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO !

     2017-07-14

     Ważne rady dla osób podejmujących pracę sezonową za pośrednictwem agencji zatrudnienia.

     Co roku, szczególnie w sezonie letnim, prasa donosi o przypadkach nieuczciwych pośredników, którzy deklarują posiadanie ofert pracy sezonowej, ale otrzymanie takich ofert wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za wskazanie „adresu".

     Jak zabezpieczyć się przed oszustami.

     Sprawdź czy agencja zatrudnienia (pośrednik pracy) posiada certyfikat (www.kraz.praca.gov.pl),a o dodatkowe informacje pytaj w Wojewódzkich Urzędach Pracy
     Nie korzystaj z ofert pracy zawierających jedynie nr telefonu kontaktowego oraz ze spotkań poza biurem firmy – sprawdź opinię o pośredniku w Internecie (www.praca-wunii.fora.pl)
     Informacje o działalności nielegalnych pośredników pracy zgłoś do Państwowej Inspekcji Pracy (www.pip.gov.pl) oraz na policję lub do prokuratury
     Pamiętaj! Agencje zatrudnienia nie mogą pobierać od osób opłat za znalezienie pracy

     Agencja zatrudnienia nie ma prawa do pobierania opłat za „załatwienie” pracy.
     W przypadku skierowania do pracy za granicą dozwolone jest jedynie pobieranie opłat z tytułu poniesionych przez agencję zatrudnienia kosztów na: dojazd i powrót osoby skierowanej do pracy za granicę, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenia dokumentów – zanim zapłacisz sprawdź ile wynoszą ceny w innych firmach
     źródło: MRPiPS


     BEZPŁATNY PROJEKT TERAPEUTYCZNY REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

     2017-07-12

     Krakowskie Towarzystwo Medyczne zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie terapeutycznym dla osób pijących szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu.
     Program stanowi dopełnienie oferty lecznictwa odwykowego, dostępnej w województwie małopolskim, dla osób posiadających zameldowanie w powiecie: krakowskim, chrzanowskim, gorlickim , nowosądeckim, tarnowskim, myślenickim, nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim oraz w Krakowie.

     Program adresowany jest do osób, które już doświadczają różnego rodzaju negatywnych konsekwencji nadużywania alkoholu bądź w przeszłości konsekwencji takich doświadczały.

     czytaj całość publikacji "BEZPŁATNY PROJEKT TERAPEUTYCZNY REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"


     CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ?

     2017-07-11

     - Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów.
     Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto cię krzywdzi a nie ty.

     - Zadzwoń do "Niebieskiej Linii" (800 12 00 02 - połączenie bezpłatne!)
     Psychologowie życzliwie z tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i odpowiednie dla ciebie rozwiązanie.

     - Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa cię bić ani krzywdzić w jakikolwiek sposób!
     Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje a nie ty !

     - Wzywaj policję (tel.997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia. Za każdym razem domagaj się wypełnienia "Niebieskiej Karty" .
     Policja ma obowiązek zareagować na twoje wezwanie i zapewnić ci bezpieczeństwo.

     czytaj całość publikacji "CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ?"


     DO KIEDY ALIMENTY NA DOROSŁE DZIECKO

     2017-07-07

     Wiadomo, że rodzice muszą utrzymywać swoje dzieci. Ale jak długo? Czy gdy syn lub córka kończy 18 lat automatycznie traci prawo do alimentów?

     Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice powinni zapewnić dziecku utrzymanie do czasu, gdy samo nie jest w stanie o siebie zadbać (utrzymać się)
     To oznacza, że wiek 18 lat nie jest granicą.
     Przyjmuje się bowiem, że nawet jeśli dziecko jest pełnoletnie ale uczy się lub studiuje - nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, dlatego nadal powinni to robić rodzice.

     czytaj całość publikacji "DO KIEDY ALIMENTY NA DOROSŁE DZIECKO"


     "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

     2017-07-06

     W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia rozpoczynamy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

     Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

     czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE""


     KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

     2017-07-03

     Poinformuj Policję o niebezpiecznych miejscach w swojej okolicy !

     Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa :

     - jest dostępna dla wszystkich na stronie www.policja.pl

     - korzystanie z mapy jest anonimowe -nie musisz podawać swoich danych

     - zaznacz miejsce na interaktywnej mapie i wybierz rodzaj problemu

     - każde zgłoszenie jest poważnie traktowane przez Policję

     - sprawdź statystyki przestępczości na danym terenie

     - PAMIĘTAJ!! Jeśli potrzebujesz pilnej pomocy dzwoń pod numery: 997 lub 112


     Kolejny rok akcji GOPS „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja”

     2017-06-29

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy składa podziękowanie mieszkańcom Gminy, druhom Ochotniczej Staży Pożarnej w Łuczycach, Centrum Kultury i Promocji w Baranówce oraz Szkołom Podstawowym w szczególności: Szkole Podstawowej w Łuczycach, Prusach, Kocmyrzowie oraz Pietrzejowicach, którzy wzięli udział w akcji „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja”.
     W miesiącu czerwcu 2017 roku oraz podczas dni Gminy, które odbyły się w dniach 24-25 czerwca 2017roku tut. ośrodek zebrał ponad 20 ogromnych worków kolorowych nakrętek.
     Akcja „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja” dzięki Państwa pomocy przeszła nasze wszelkie oczekiwania- za co bardzo serdecznie dziękujemy.
     Zebrane nakrętki jak co roku zostały przekazane Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Uzyskany z ich sprzedaży dochód przeznaczony będzie na opiekę nad ciężko chorymi ludźmi.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


      „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA” NA WYCIECZCE W ZALIPIU

      2017-06-28

      Ciepły czerwcowy poranek. Autokar już czeka na uczestników wyprawy do Zalipia.
      A uczestnikami są dzieciaki i seniorki z „Klubiku u Babci i Wnuczka”.
      To przedostatnie wspólne spotkanie przed wakacjami.
      Dzieciaki szybciutko zajmują miejsca w autokarze, po nich stateczniej wsiadają dorośli.
      Wszyscy w doskonałych humorach , bo to i wakacje i pogoda dopisuje no i czeka nas wyprawa w nieznane.
      Po dwóch godzinach jazdy przez równinne tereny dojeżdżamy na miejsce.
      Pierwszy punkt wyprawy – wizyta w „Domu Malarek”

      czytaj całość publikacji "„KLUBIK U BABCI I WNUCZKA” NA WYCIECZCE W ZALIPIU"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (69 fot.)...


       DEBATA "BEZPIECZNY SENIOR"

       2017-06-09

       W dniu wczorajszym z inicjatywy GOPS oraz UTW odbyła się prowadzona przez przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Krakowie debata z mieszkańcami gminy, poświęcona bezpieczeństwu osób starszych.

       Aspirant Beata Dulewicz omówiła najczęstsze metody oszustw:
       - metody tzw. na odległość -kiedy oszustwo opiera się na kontakcie telefonicznym czyli np. "na wnuczka"czy " na policjanta"
       "na funkcjonariusza CBŚ"
       - metody tzw. bezpośredniego kontaktu czyli np. "na doręczyciela, inkasenta, domokrążcę, urzędnika ", "na litość" "na wróżbę"

       czytaj całość publikacji "DEBATA "BEZPIECZNY SENIOR""

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (30 fot.)...


        "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

        2017-06-02

        W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia rozpoczynamy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

        Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

        czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE""


        INTEGRACYJNE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW „SZKOŁY DLA RODZICÓW”. „Ognisko w lesie w Goszczy”

        2017-05-30

        W dniu 26 maja 2017 r. w lesie w Goszczy odbyło się integracyjne spotkanie uczestników projektu „Szkoła dla Rodziców” organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
        Projekt był realizowany od marca do czerwca 2017 r. i miał na celu wskazanie uczestnikom nowych metod wychowawczych i wzmocnienie więzi rodzinnych.
        W ramach projektu „Szkoła dla Rodziców” rodzice mogli nauczyć się między innymi: empatycznej rozmowy z dzieckiem, rozwiązywania konfliktów czy też metody, którą należy zastosować aby zamiast standardowych kar wzbudzić u dziecka pożądane zachowania.

        czytaj całość publikacji "INTEGRACYJNE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW „SZKOŁY DLA RODZICÓW”. „Ognisko w lesie w Goszczy”"

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


         "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

         2017-05-26

         W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia rozpoczynamy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty , jak i wydawanych z przepisu lekarza.

         Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

         czytaj całość publikacji : "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

         czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE" "


         UWAGA OSOBY BEZROBOTNE !!!

         2017-05-25

         W dniach 19 i 20 czerwca 2017 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego organizuje cykl spotkań i konferencji w ramach inicjatywy „Klimat dla Przedsiębiorczości”. Program Inicjatywy skierowany jest do bezrobotnych
         i poszukujących pracy mieszkańców powiatu krakowskiego pragnących powrócić na rynek pracy oraz pracodawców zainteresowanych finansowymi formami wspierania zatrudnienia oraz rozwoju pracowników.

         czytaj całość publikacji "UWAGA OSOBY BEZROBOTNE !!!"


         Spotkanie Asystentów Rodziny

         2017-05-24

         W dniu 23.05.2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie -Luborzycy odbyło się organizowane cyklicznie samopomocowe spotkanie Forum Asystentów Rodziny, w którym oprócz asystentów z tut. Ośrodka uczestniczyli asystenci z gmin ościennych.

         czytaj całość publikacji "Spotkanie Asystentów Rodziny "

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - CORAZ WIĘKSZYM PROBLEMEM SPOŁECZNYM

          2017-05-23

          Uzależnienia behawioralne to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków)

          Do uzależnień behawioralnych zaliczamy m.in.:

          -uzależnienie od hazardu

          - uzależnienie od internetu , komputera

          - uzależnienie od seksu, pracy

          - uzależnienie od kompulsywnego objadania się czy zakupów

          czytaj całość publikacji "UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - CORAZ WIĘKSZYM PROBLEMEM SPOŁECZNYM "

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           POMOC RODZINOM W OPIECE NAD CIĘŻKO I PRZEWLEKLE CHORYM.

           2017-05-19

           Hospicjum im. św. Łazarza zaprasza na dwudniowe szkolenie dla rodzin i innych osób zajmujących się opieką nad przewlekle chorym.

           Szkolenie odbędzie się w dniach 22 i 24 maja 2017 r. o godz. 17.00, w siedzibie Towarzystwa przy ul. Fatimskiej 17 w Krakowie.

           Szkolenie jest bezpłatne.

           Realizowane jest przez pracowników i wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”.
           Zgłoszenia do poniedziałku 22 maja 2017 r. w godz. 9.00–14.00,
           tel. 12 641 43 30 lub 12 641 46 58 lub mailem: wolontariat@hospicjum.org

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            KONSULTACJE PROGRAMU ZA ŻYCIEM

            2017-05-19

            Ruszają konsultacje społeczne programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Będą trwały do marca 2018, a przeprowadzą je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Caritas Polska.

            czytaj całość publikacji "KONSULTACJE PROGRAMU ZA ŻYCIEM"
            Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

            przejdź do góry...

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

            Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji