Aktualności


SPOTKANIE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z PRZEDSTAWICIELEM MINISTERSTWA

2017-02-21

W miniony poniedziałek (20 lutego 2017 r) odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie spotkanie przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z Panem Stanisławem Szwedem - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej .
Spotkanie poświęcone było podsumowaniu funkcjonowania Programu Rodzina 500+ oraz jego wpływowi na system świadczeń rodzinnych i świadczeń pomocy społecznej.

czytaj całość publikacji "SPOTKANIE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z PRZEDSTAWICIELEM MINISTERSTWA"


Bezpłatne porady dla rodzin w kryzysie.

2017-02-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje, iż od 14 lutego 2017 roku Stowarzyszenie „Pro Familia” realizuje zadanie zlecone finansowane ze środków powiatu krakowskiego polegające na udzielaniu bezpłatnych porad dla rodzin w kryzysie.

Stowarzyszenie „Pro Familia” prowadzi 3 punkty konsultacyjne;
Kraków,os. Zielone 1, Kraków, os. Górali 15 oraz w Skawinie ul. Kopernika 12.

Stowarzyszenie oferuje:
-Poradnictwo rodzinne
-Poradnictwo pedagogiczne
-Konsultacje psychologiczne
-Psychoterapię indywidualną oraz rodzinną
-Mediacje
-Warsztaty „Szkoła dla rodziców” X-XII 2017

Zapisy do Poradni pod numerem 784 305 610.


Waloryzacja rent i emerytur w 2017 r.

2017-02-13

Minister Elżbieta Rafalska 10 lutego br. podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Wynosi on 100,44 proc.

Jednak, zgodnie z grudniową nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia emerytalno-rentowe (z określonym minimalnym stażem) zostaną podniesione nie mniej niż o kwotę 10 zł (7,50 zł w przypadku rencisty z częściową niezdolnością do pracy). Emerytury najniższe od 1 marca wzrosną do 1000 zł.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Emeryci łatwiej przekażą 1% podatku

2017-02-06

Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. Rozliczeń dokona za nich urząd skarbowy, na podstawie dokumentów, dostarczonych przez ZUS. Propozycje takich zmian zawiera projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęty przez Radę Ministrów.

czytaj całość publikacji "Emeryci łatwiej przekażą 1% podatku"


Pogotowie „Niebieska Linia” całodobowo

2017-02-03

Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

czytaj całość publikacji "Pogotowie „Niebieska Linia” całodobowo"

Dołączone pliki:


UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE PROGRAMEM OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA NA LATA 2014-2020

2017-02-01

Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/
dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r.
Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy
społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.


"BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR"

2017-01-31

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię "Bezpieczny i Aktywny Senior", mającą na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwościom aktywizacji osób starszych.

czytaj całość publikacji ""BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR""


Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy.

2017-01-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy, informuje iż w miesiącu grudniu 2016 roku realizowany był projekt socjalny pt. „Nie jesteś sama”.
W ramach projektu odbyły się spotkania z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz osobami współuzależnionymi.
Spotkania miały charakter informacyjno- edukacyjny i były prowadzone przez psychologa , prawnika oraz pracownika socjalnego.
Kontynuując powyższe działania zapraszamy osoby zainteresowane na spotkania utworzonej już grupy wsparcia, dla osób ofiar przemocy i osób współuzależnionych.
Nieodłącznym elementem każdego spotkania grupy wsparcia będzie część edukacyjna i informacyjna, w szczególności w zakresie mechanizmów przemocy i współuzależnienia.
Udział w Grupie jest bezpłatny.
Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi osobiście w siedzibie tut. ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefony 12 387 11 71 i 12 387 11 10.


"SKRZYDŁA DOBROCI"

2017-01-30

W miniony piątek odbyła się w naszej gminie miła uroczystość - Gala "Skrzydła Dobroci 2016", której organizatorem była Komisja Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca .

Kapituła w skład której weszli: Wojciech Skucha, Ewa Tyrpa, Katarzyna Konewecka-Hołój , Jadwiga Łach i Michał Gomółka przyznała pamiątkowe dyplomy i statuetki "Skrzydła Dobroci 2016" tym , którzy pozytywnie wyróżnili się różnorodnymi działaniami, inicjatywami, postawą i dobroczynnością .

Laureatami tegorocznej edycji Gali a tym samym posiadaczami pięknych statuetek zostali :

- w kategorii "Za całokształt działalności i pracy zawodowej, życiowe pasje i dobre serce"
1. Pan Edward Juszczyk
2. Pani Zofia Rączka

- w kategorii "Bohater roku"
3.Wszystkie gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych - w ich imieniu statuetkę odebrał Pan Komendant Andrzej Szwajca
4. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Goszcza - w imieniu której statuetkę odebrał Pan Łukasz Dutkiewicz

- w kategorii "Inicjatywy społeczne na rzecz poprawy życia na terenie naszej gminy "
5.Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży "SZANSA" - w imieniu Stowarzyszenia statuetkę odebrała Pani Anna Kramarz
6. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich "KOLIBABY" -w imieniu Stowarzyszenia statuetkę odebrały Panie: Renata Wiss i Katarzyna Wcisło -Nowak

- w kategorii "Przedsiębiorca Roku"
7. Pan Marek Witas
8. Rodzinna Firma "VIBROBET"

Całość imprezy umilił występ wokalny Dominiki Doniec, która urokliwie zaśpiewała jakże pasujące do charakteru imprezy utwory m.in:
"Człowieczy los" z repertuaru Anny German czy też "Kocham cię życie" Edyty Geppert

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...


  Projekt „Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy”

  2017-01-23

  Na prośbę Spółdzielni Socjalnej Serwis przekazujemy informację dot. projektu na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Spółdzielnia prowadzić będzie rekrutację w dniach 6-10.02.2017r. do projektu stażowo-szkoleniowego „Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  więcej : w załącznikach

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Wyniki naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania oferty na realizację zadania publicznego w roku 2017

  2017-01-20

  Wyniki naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania oferty na realizację zadania publicznego w roku 2017

  Dołączone pliki:


  Grupa Korekcyjno- Edukacyjna dla osób stosujących przemocy w rodzinie.

  2017-01-18

  Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie – Luborzycy działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej, informuje iż od 18 stycznia 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Al. Słowackiego 20 w Krakowie rozpoczynają się zajęcia grupy korekcyjno- edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania grupy odbywać się będą raz w tygodniu popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych. Cały program obejmuje 60 godzin dydaktycznych co stanowi 15 spotkań. Grupa ta będzie mieć charakter półotwarty czyi w trakcie trwania grupy osoby zainteresowane lub zobligowane do uczestnictwa będą mogły rozpocząć w/w formę oddziaływań. Podstawnym celem działań korekcyjno- edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie w rezultacie powstrzymanie sprawców przed stosowaniem przemocy oraz zwiększenie zdolności do kontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.
  Więcej informacji o w.w grupie można uzyskać od pracowników sekcji przeciwdziałania przemocy w rodzinie PCPR pod numerem telefonu 12 210 09 76 we, 410, 500 141 746 lub pracowników socjalnych tut. Ośrodka pod numerem telefonu 12 387 11 71 i 12 387 11 10.


  NOWE OTWARCIE KARTY DUŻEJ RODZINY

  2017-01-16

  Lepsze pozyskiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny, zwiększenie liczby firm w programie, ułatwienie korzystania z Karty w mniejszych miejscowościach i na wsi – te zmiany czekają program Karta Dużej Rodziny w bieżącym roku.

  Ministerstwo Rodziny ogłosiło konkurs na pozyskanie partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny.

  - Chcemy zwiększyć liczbę partnerów szczególnie w mniejszych miastach i na wsi, tak aby Karta była atrakcyjna dla rodzin. Dzięki programowi Rodzina 500 plus zmieniły się wydatki rodzin. Mogą one częściej korzystać z karty – powiedziała Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  czytaj całość publikacji "NOWE OTWARCIE KARTY DUŻEJ RODZINY"


  SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ !!!

  2017-01-12

  CO PRZYCZYNIA SIĘ DO UPADKÓW SENIORÓW ?

  - choroby neurologiczne - np. stan po udarze mózgu, choroba Parkinsona,
  - choroby psychiczne - np. depresja, stany lękowe , otępienie
  - choroby układu sercowo-naczyniowego- np. choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu
  - choroby związane z metabolizmem - np. cukrzyca (zwłaszcza hipoglikemia)
  - choroby hematologiczne - anemia
  - problemy z narządami ruchu - np. choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenia, zniekształcenie stawów
  - gorsza orientacja przestrzenna
  - niektóre leki - zwłaszcza psychotropowe
  - czynniki zewnętrzne - zawijające się dywaniki, złe oświetlenie ,zbyt strome schody, śliska podłoga, źle dobrane obuwie

  więcej w zakładce : Seniorzy


  DYŻUR DZIELNICOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

  2017-01-05

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z inicjatywą , aby raz w miesiącu na terenie naszej gminy odbywał się dyżur dzielnicowego z Komisariatu Policji w Słomnikach.

  Inicjatywa spotkała się z przychylnym przyjęciem ze strony Policji i dzięki temu , od stycznia 2017 r w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 9.00 do 12 .00 w siedzibie Ośrodka będzie odbywał się dyżur dzielnicowego z rewiru naszej gminy .

  Dyżury związane są z realizacją przez GOPS Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie a ich celem jest łatwiejszy dostęp osób uwikłanych w przemoc, bądź osób , które widzą w środowisku niepokojące zjawiska i chcą zasięgnąć porady , informacji , bądź uzyskać pomoc ze strony policji.

  Mamy nadzieję, że dyżury dzielnicowych wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców , ulatwią im dostęp do policji a także wpływną pozytywnie na skuteczność działań związanych z zapobieganiem przemocy w rodzinie.

  Zgłaszające się na dyżur osoby mogą liczyć na poufność odbywanych rozmów.

  Zanteresowanych konsultacjami z dzielnicowym prosimy o wcześniejszy kontakt z tut. Ośrodkiem
  tel. 12 387 11 71 lub 12 387 11 10


  INFORMACJA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU- ODWOŁANIE ZAJĘĆ STYCZNIOWYCH

  2017-01-05

  Starosta naszego UTW Pan Piotr Dominikowski uprzejmie informuje studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku , że zajęcia, które były planowane na 12 stycznia na godz. 18.00 zostają odwołane, gdyż w tym samym dniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20 o godz. 16.00 odbędzie spotkanie opłatkowo-noworoczne na które są zaproszeni wszyscy studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


  UWAGA OSOBY W WIEKU 18-24 LAT NIEAKTYWNE ZAWODOWO I NIEUCZĄCE SIĘ A TAKŻE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE !!!

  2017-01-03

  Hufiec Pracy w Proszowicach ogłasza nabór do projektu:
  "AKCJA AKTYWIZACJA -YEI"

  Projekt skierowany jest do osób :

  - w wieku 18-24 lat
  - nieaktywnych zawodowo i nieuczących się
  - osób niepełnosprawnych

  W ramach projektu Hufiec Pracy oferuje:

  - szkolenia i staże zawodowe
  - doradztwo zawodowe
  - wsparcie psychologiczne
  - pośrednictwo pracy
  - warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty

  czytaj całość publikacji "UWAGA OSOBY W WIEKU 18-24 LAT NIEAKTYWNE ZAWODOWO I NIEUCZĄCE SIĘ A TAKŻE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE !!!"


  ROK 2016 - ROK RODZINY

  2016-12-30

  Wprowadzenie rządowego programu „Rodzina 500 plus”, minimalna stawka godzinowa, wzrost płacy minimalnej, likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki - to najważniejsze zmiany w 2016 roku, które wpłynęły na poprawę sytuacji polskich rodzin.

  " To był dobry rok dla polskich rodzin. Wprowadziliśmy rozwiązania, które dają rodzinom poczucie większej stabilności i bezpieczeństwa "- powiedziała Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  czytaj całość publikacji "ROK 2016 - ROK RODZINY"


  SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ !!!

  2016-12-27

  5.RUCH PRZY NADCIŚNIENIU - O CZYM PAMIĘTAĆ ?

  - zamiast biegania wybierz raczej intensywny marsz.

  - częstość skurczów serca podczas wykonywania ćwiczeń wytrzymałościowych nie powinna przekraczać wartości 180 minus wiek danej osoby.

  - należy bezwzględnie przerwać wykonywaną aktywność fizyczną w przypadku wystąpienia zawrotów głowy, nudności, zadyszki czy problemów z oddychaniem.


  więcej w zakładce SENIORZY


  Mieszkańcom naszej Gminy,

  2016-12-23

  zdrowych , spokojnych i spędzonych w radosnej rodzinnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia
  oraz wszelkiej pomyślności i dostatku w Nowym Roku
  życzą :
  pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Zarządzenie Nr 0050.77.2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.

   2016-12-22

   ZARZĄDZENIE Nr 0050.77.2016
   Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
   z dnia 19 grudnia 2016 roku
   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego
   w zakresie pomocy społecznej pn. ”Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji
   z młodzieżą”

   Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11, 13 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późniejszymi zmianami) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami),

   Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca zarządza, co następuje:

   § 1
   1. Ogłasza się otwarty konkurs projektów w sprawie przyznania dotacji na zadanie z zakresu pomocy społecznej realizowane na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2017 roku.

   Dołączone pliki:


   Zarządzenie Nr 0050.76.2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2017 r.

   2016-12-22

   http://bip.malopolska.pl/api/files/1527441

   Dołączone pliki:


   Zarządzenie Nr 0050.76.2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2017 r.

   2016-12-22

   ZARZĄDZENIE Nr 0050.76.2016
   Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
   z dnia 19 grudnia 2016 roku

   w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2017 r.

   Dołączone pliki:


   "MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE"

   2016-12-20

   W miniony piątek (16-go grudnia) na terenie naszej gminy miało miejsce bardzo miłe wydarzenie.

   Oto trzy podmioty : GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, Stowarzyszenie PIĘKNE ANIOŁY oraz Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich KOLIBABY wspólnie zorganizowały - po raz pierwszy na tak dużą skalę - "MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE"

   W salach wielofunkcyjnego budynku w Baranówce spotkały się w piątek trzy pokolenia naszych mieszkańców. Wśród ponad 70 osób, które przyjęły zaproszenie na uroczystość były osoby starsze, samotne, często schorowane, dla których spotkanie stało się miłym powodem do wyjścia z pustego domu.
   Były też kobiety, które wychowują w codziennym trudzie po kilkoro dzieci. A dzieciaków na spotkaniu było bardzo dużo - począwszy od tych zupełnych maluszków 2-3 letnich jak i po dorastające panienki i młodzieńców.
   Spotkanie miało bardzo ciepły i radosny przebieg. Wszystkim zaproszonym gościom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne złożył Pan Wójt Gminy.

   czytaj całość publikacji ""MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE""

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (56 fot.)...


    SPOTKANIE WIGILIJNE W RAMACH PROJEKTU "60+DZIAŁAJ"

    2016-12-19

    W sobotę 17 grudnia w Budynku Użyteczności Publicznej w Niedźwiedziu odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne zorganizowane przez seniorów z gmin Kocmyrzów-Luborzyca oraz Słomniki w ramach projektu "60+ DZIAŁAJ" .

    więcej : w zakładce Seniorzy


    NAGRODA INTERNAUTÓW PORTALU " GAZETY KRAKOWSKIEJ" - "KRYSZTAŁY SOLI" DLA STOWARZYSZENIA PIĘKNE ANIOŁY !!! GRATULUJEMY !!!

    2016-12-19

    Podczas XIX Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, samorząd województwa docenił organizacje pozarządowe oraz osoby, które działają na rzecz innych przyznając Kryształy Soli oraz nagrody Amicus Hominum.

    czytaj całość publikacji "NAGRODA INTERNAUTÓW PORTALU " GAZETY KRAKOWSKIEJ" - "KRYSZTAŁY SOLI" DLA STOWARZYSZENIA PIĘKNE ANIOŁY !!! GRATULUJEMY !!!"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlana

     SPOTKANIE OPŁATKOWE 2017 PSZCZELARZY I STUDENTÓW UTW

     2016-12-18

     Obiekt Konferencyjno-Bankietowy "Biała Wilczyca" w Wilkowie był dzisiaj (18-go grudnia) miejscem spotkania opłatkowego pszczelarzy z Koła Pszczelarskiego w Kocmyrzowie ( i zaprzyjaźnionych z nimi pasjonatów pszczelarstwa z pobliskich kół ) oraz studentów lokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

     więcej :
     w zakładce "Seniorzy"


     FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI W NASZEJ GMINIE

     2016-12-12

     W minioną sobotę i niedzielę odbył się w budynku Centrum Kultury i Promocji w Baranówce finał SZLACHETNEJ PACZKI.
     Finałowi towarzyszył kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez Stowarzyszenie "Kolibaby".

     czytaj całość publikacji "FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI W NASZEJ GMINIE"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


      SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ !!!

      2016-12-09

      4. ZDROWY KRĘGOSŁUP - O TYM TRZEBA PAMIĘTAĆ !

      - Właściwa postawa - należy chodzić z wysoko podniesioną głową a ręce trzymać prosto. Idąc , należy wciągać brzuch i ściągać pośladki - te mięśnie również są podporą kręgosłupa. Podczas siedzenia nie należy pochylać nisko głowy ani zginać pleców w pałąk.

      - Unikanie zbytnich obciążeń - zakupy należy rozkładać na dwie ręce. Podnosząc ciężkie przedmioty, trzeba przyklęknąć lub kucnąć.

      więcej : w zakładce seniorzy


      MIESZKANIA SOCJALNE W ZASTOWIE ODDANE DO UŻYTKU

      2016-12-07

      W dniu wczorajszym - 6 grudnia 2016 r w Zastowie w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w obecności wielu znamienitych gości uroczyście oddano do użytku budynek z lokalami socjalnymi.

      czytaj całość publikacji "MIESZKANIA SOCJALNE W ZASTOWIE ODDANE DO UŻYTKU"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


       "SKRZYDŁA DOBROCI"

       2016-12-05

       Już po raz drugi Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca organizują Plebiscyt „Skrzydła Dobroci”, którego celem jest uhonorowanie osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz mieszkańców naszej gminy. Patronat nad tegoroczną II Edycją Plebiscytu „Skrzydła Dobroci” objął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa.

       czytaj całość publikacji ""SKRZYDŁA DOBROCI""

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        GOPS zaprasza na warsztaty umiejętności rodzicielskich

        2016-12-02

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach umiejętności rodzicielskich „Jak kształtować pożądane zachowania bez karania, czyli co zrobić, aby dzieci nas słuchały”.

        Warsztaty będzie prowadzić psycholog-pani Agnieszka Pastuszka.

        Celem warsztatów będzie poznanie metod efektywnego egzekwowania od dzieci poleceń wydawanych przez rodziców, wzmacnianie pożądanych i eliminowanie niepożądanych zachowań dzieci oraz uświadomienie rodziców o potrzebie stawiania granic dziecku.

        czytaj całość publikacji "GOPS zaprasza na warsztaty umiejętności rodzicielskich"


        PLEBISCYT "GAZETY KRAKOWSKIEJ" NA NAJPOPULARNIEJSZEGO WÓJTA I BURMISTRZA MAŁOPOLSKI 2016

        2016-11-29

        GRATULUJEMY ZDOBYCIA ZASZCZYTNEGO TYTUŁU WÓJTOWI GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA!!!

        "Gazeta Krakowska" razem ze Związkiem Gmin i Powiatów Małopolski 17 już raz uhonorowała tych samorządowców, których praca jest najwyżej oceniana przez mieszkańców.
        Dziesięciu wójtów i pięciu burmistrzów - szefów samorządów lokalnych , otrzymało pamiątkowe dyplomy, "witosowe kapelusze" i honorowe statuetki.

        Wśród laureatów nie zabrakło Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - Pana Marka Jamborskiego, dla którego to już kolejny zdobyty kapelusz.

        Kolekcja "witosowych kapeluszy " naszego Wójta jest imponująca - tegoroczny jest 15! To wynik naprawdę trudny do pokonania .

        Podczas wczorajszej gali plebiscytu na najpopularniejszego Wójta i Burmistrza Małopolski , która odbyła się w krakowskim hotelu "Park Inn by "Radisson" nie zabrakło wzruszeń i miłych chwil.

        Podczas odbierania pamiątkowych dyplomów samorządowcy wielokrotnie mówili, że tego typu plebiscyty , to nie tylko forma uznania , ale przede wszystkim motywacja do dalszej pracy na rzecz swojego środowiska.

        Serdecznie gratulujemy Panu Wójtowi naszej gminy zdobycia zaszczytnego tytułu !

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


         GRUDNIOWE SPOTKANIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

         2016-11-28

         Informujemy, że najbliższe zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędą się w dniu 8 grudnia o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej
         w Luborzycy.
         Najbliższe prowadzone przez lekarza spotkanie poświęcone będzie cukrzycy - chorobie coraz częściej atakującej seniorów.

         Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy.


         Szkolenie dla nauczycieli „ SKUTECZNY WYCHOWAWCA”

         2016-11-24

         W dniu 21 i 23 XI 2016r. z inicjatywy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie - Luborzycy działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się dwudniowe szkolenie przeprowadzone przez Fundację PEAESTERNO dla nauczycieli wszystkich Szkół Podstawowych i Gimnazjum działających na naszym terenie .

         więcej w zakładce : Przeciwdziałanie Przemocy
         Zespół Interdyscyplinarny


         21 LISTOPADA - DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

         2016-11-21

         Niesienie pomocy wymaga wiedzy, doświadczenia a przede wszystkim szczególnych cech - wrażliwości, empatii, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb i problemów.
         Te cechy charakteryzują pracowników socjalnych, na co dzień być może niewidocznych, ale przecież pracujących z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem.
         To trudny zawód, łatwo w nim o wypalenie zawodowe, a ciągłe stykanie się się z ludzkimi nieszczęściami obciąża psychikę.

         czytaj całość publikacji "21 LISTOPADA - DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO"

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          Opiekujesz się w domu osobą przewlekle chorą ? Hospicjum im. Św. Łazarza zaprasza na szkolenie z tego zakresu

          2016-11-15

          Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie dla rodzin i innych osób zajmujących się opieką nad przewlekle chorym.

          Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej Hospicjum św. Łazarza przy ul. Fatimskiej 17 w Krakowie,
          22 i 24 listopada 2016 r. w godz. 16.30 – 19.00.

          ZAPRASZAMY!


          SENIORZE, TRZYMAJ FORMĘ !!!

          2016-11-15

          3. JAKĄ AKTYWNOŚĆ WARTO PODEJMOWAĆ , BY NIE ROZLENIWIAĆ CIAŁA I MÓZGU?

          Najskuteczniejsze są najprostsze formy. Wystarczy zwykły marsz. Z upływem czasu, kiedy będziemy w stanie podjąć bardziej intensywną aktywność, warto przeplatać marsz biegiem, w formie truchtu, potem znowu marsz i tak na zmianę.
          Są to tak zwane marszobiegi.One wystarczą, żeby zachować sprawność fizyczną na zadowalającym poziomie.

          To niewielki wysiłek - jednak dla osób , które wcześniej nie podejmowały aktywności, wydaje się on nieosiągalny.
          Do odmiennych wniosków dochodzi się po podjęciu aktywności. Mało tego - osoby , które wcześniej nie ćwiczyły, zaczynają się tym pasjonować i stwierdzają , że nie da się bez tego funkcjonować. Jest to samonapędzająca się potrzeba.

          więcej w zakładce :Seniorzy

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Nie bądź obojętny"

           2016-11-04

           Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się z apelem "Nie bądź obojętny" o pomoc osobom bezdomnym w okresie jesienno-zimowym.

           Okres jesienno - zimowy to czas, w którym osoby bezdomne narażone są na utratę zdrowia i życia. W czasie spadku temperatur, szczególnie w porze nocnej, bezdomni są podatni na wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważny jest w tym czasie stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań, jak również właściwe reagowanie wszystkich, dla których los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny - przypomina w apelu minister Elżbieta Rafalska.

           Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia. Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy.

           Zgłoszenia przyjmuje Straż Miejska, Policja oraz Pogotowie. Działa też alarmowy numer 112

           źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            1 LISTOPADA - DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 2 LISTOPADA - ZADUSZKI

            2016-10-31

            Pierwsze dni listopada to okres zadumy i refleksji. Nad życiem i przemijaniem.

            "Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.
            Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
            Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia"

            Albert Einstein

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ !!!

             2016-10-28

             2. WYMÓWKI SENIORÓW.

             Osoby starsze wielokrotnie szukają wytłumaczenia dla braku swej aktywności.
             Najczęściej sięgają po następujące argumenty:

             a/ aktywność fizyczna pochłania energię życiową, którą na starość trzeba ograniczać.

             b/ zły stan zdrowia
             Ta bariera uczestnictwa w aktywności rekreacyjnej wymieniana jest przez 73% populacji osób w wieku 65+ (badania GUS 2009).
             Z wiekiem zachodzą zmiany w organizmie m.in. w wydolności i sprawności funkcji fizjologicznych organizmu.
             Podstawowa przemiana materii spada ze 100% w wieku 30 lat, do 85% w wieku lat 70.
             Pojemność płuc zmniejsza się ze 100% u 30-latka do do 55% u 80-latka. Maksymalna pojemność oddechowa w ciągu tych 50 lat spada ze 100 % do 40%.

             więcej : w zakładce Seniorzy


             GRATULACJE DLA KSIĘDZA BOGUSŁAWA ZAJĄCA

             2016-10-27

             W ogłoszonym plebiscycie "Dziennika Polskiego" PROBOSZCZEM ROKU 2016 został ksiądz Bogusław Zając Proboszcz Parafii w Prusach.

             czytaj całość publikacji "GRATULACJE DLA KSIĘDZA BOGUSŁAWA ZAJĄCA"

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlana

              SZKOŁA DLA RODZICÓW ZAPRASZA

              2016-10-26

              Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie, zaprasza na cykliczne warsztaty dla rodziców,

              którzy chcą:

              • lepiej zrozumieć komunikaty wysyłane przez dziecko,

              • budować relacje z dzieckiem oparte na wzajemnym szacunku,

              • doskonalić umiejętności porozumiewania się,

              • wzmacniać pozytywne postawy wychowawcze,

              • wymienić się doświadczeniami wychowawczymi.

              czytaj całość publikacji "SZKOŁA DLA RODZICÓW ZAPRASZA "

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlana

               UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 2 W KRAKOWIE UL.ZAMOJSKIEGO 100.

               2016-10-25

               Powyższa placówka informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca w internacie w którym przebywają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczający do Szkół należących do Ośrodka (tj. Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej Do Pracy)

               czytaj całość publikacji "UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 2 W KRAKOWIE UL.ZAMOJSKIEGO 100."


               Na co mieszkańcy naszej gminy przeznaczają środki finansowe z programu "Rodzina 500+"

               2016-10-17

               Za nami 6 miesięcy realizacji programu rządowego "Rodzina 500+".
               Większość rodzin korzystających z programu wyraża się o nim pozytywnie.

               czytaj całość publikacji "Na co mieszkańcy naszej gminy przeznaczają środki finansowe z programu "Rodzina 500+""


               SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ !!!

               2016-10-12

               Każdy z nas z pewnością chociaż raz usłyszał popularne hasło "Ruch to zdrowie".
               O pozytywnym znaczeniu aktywności fizycznej w życiu człowieka mówi się i pisze coraz częściej.
               I co znamienne - coraz częściej znaczenie ruchu doceniają również ludzie starsi.
               Spacerują z kijkami, jeżdżą na rowerze, mają zajęcia na basenie czy też wyruszają na górskie szlaki.
               Seniorzy przestają się powoli wstydzić swojego wieku, swojej nieco gorszej sprawności fizycznej.
               Bycie "aktywnym staruszkiem" powoli staje się modne. I bardzo dobrze.

               więcej : w zakładce Seniorzy


               Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część XII

               2016-10-11

               Dzisiejszy, XII już odcinek kończy nasz cykl porad pod tytułem "Savoir -vivre wobec osób niepełnosprawnych".

               czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część XII"


               AKCJA STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE

               2016-10-03

               Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie Luborzycy informuje, że przy współpracy Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego szkół działających na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w dniach 26.09.2016 do 30.09.2016 roku została zorganizowana I edycja - TYGODNIA BEZ PRZEMOCY w ramach- STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE.
               Dzięki czynnemu udziałowi zaangazowaniu i kreatywności Dyrekcji Szkół, nauczycieli oraz uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Luborzycy udało się sprawnie zrelizować całą akcję.
               W szkołach wychowawcy przeprowadzili rozmowy z uczniami na temat agresji i przemocy rówieśniczej w szkole. Poruszono również ważny problem cyberprzemocy.
               We wszystkich placówkach funkcjonariusze Policji przeprowadzili również prelekcje dot. agresji i przemocy rówieśniczej jak również bezpieczeństwa uczniów na drodze do i ze szkoły.


               NOWA INICJATYWA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW „RAZEM ŁATWIEJ”

               2016-09-30

               Z przyjemnością informujemy, że od września br. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęła działalność Grupa Wsparcia dla Rodziców „Razem Łatwiej”.
               Celem Grupy Wsparcia dla Rodziców jest pomoc w przezwyciężaniu trudności wychowawczych z dziećmi i młodzieżą.

               czytaj całość publikacji "NOWA INICJATYWA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW „RAZEM ŁATWIEJ”"


               KONKURS "MAŁOPOLSKI PRACODAWCA PRZYJAZNY RODZINIE 2016"

               2016-09-29

               Szanowni Państwo,

               Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przypomina, że do 15 października 2016 r. można składać zgłoszenia w konkursie "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016" na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

               W załącznikach zaproszenie Pana Jacka Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego do udziału w konkursie oraz regulamin konkursu wraz z kwestionariuszem uczestnictwa w konkursie.               Więcej informacji na stronie rops.krakow.pl/aktualnosc/zostan-malopolskim-pracodawca-przyjaznym-rodzinie-2016-1493.html


               Zachęcamy do udziału w konkursie!

               Dołączone pliki:
               Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

               przejdź do góry...

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

               Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji