Aktualności


PROJEKT "KIERUNEK KARIERA" - SZKOLENIA ZA BONY W URZĘDZIE PRACY W SŁOMNIKACH

2017-08-14

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

czytaj całość publikacji "PROJEKT "KIERUNEK KARIERA" - SZKOLENIA ZA BONY W URZĘDZIE PRACY W SŁOMNIKACH"


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

2017-08-11

Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+.
Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której jest wychowywane dziecko niepełnosprawne) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.
W wyniku realizacji rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin” zostały jednakże wprowadzone zmiany, dotyczące likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Jednym z nich było deklarowanie niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka.

czytaj całość publikacji "ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+"


NOWO URUCHOMIONE HOSPICJUM

2017-08-09

Informujemy,że w maju br. podmiot leczniczy - INTER.MED. SP. Z O.O. 34-311 Czernichów, ul. Strażacka 4, (Czernichów koło Żywca) uruchomił w ramach umowy z NFZ oddział medycyny paliatywnej (hospicjum).
Aktualnie posiada wolne miejsca i możliwość przyjęcia w trybie natychmiastowym. osób w stanie np. zaawansowanego stadium choroby nowotworowej wymagających profesjonalnej opieki medycznej (konieczność wystawienia przez lekarza POZ skierowania na wyżej wymieniony oddział -
oczywiście uwzględniając odpowiednią kwalifikację medyczną (zakończone leczenie przyczynowe, oraz wskazanie do leczenia objawowego).

czytaj całość publikacji "NOWO URUCHOMIONE HOSPICJUM"


CZYM JEST ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I JAKI JEST JEGO CEL?

2017-08-03

Zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) jest placówką udzielającą całodobowych, stacjonarnych świadczeń medycznych w zakresie długoterminowej opieki i pielęgnacji pacjentów. Celem placówek tego typu jest przewrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić mu powrót do domu i normalnego, samodzielnego funkcjonowania.
Do przyjęcia kwalifikują się osoby, które mają ukończony i udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych.

czytaj całość publikacji "CZYM JEST ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I JAKI JEST JEGO CEL?"


Upały niebezpieczne dla seniorów

2017-08-02

Upały są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Skutki upałów mogą być naprawdę poważne, a czasami prowadzą nawet do śmierci.W upalne dni osobom starszym należy się szczególna uwaga. W podeszłym wieku zaczynają występować zaburzenia w odczuwaniu pragnienia. Dodatkowo przygotowanie napoju może czasem sprawić trudność osobom starszym. Dlatego pamiętajmy w upalne dni o osobach starszych – członkach naszych rodzin i sąsiadach gdyż przegrzanie organizmu może prowadzić do niebezpiecznego dla zdrowia i życia udaru.Udar cieplny

Udar cieplny wywołany jest przegrzaniem organizmu, w związku z wysoką temperaturą, odwodnieniem organizmu i utratą elektrolitów. Najbardziej narażoną na udary grupą są osoby w podeszłym wieku, osoby zmęczone, otyłe oraz osoby przyjmujące leki, które mogą utrudniać proces termoregulacji.

czytaj całość publikacji "Upały niebezpieczne dla seniorów"


PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PODSTAWOWE INFORMACJE

2017-08-01

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

PFRON istnieje od 1991 r.

czytaj całość publikacji "PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PODSTAWOWE INFORMACJE"


"PRZEWIETRZ APTECZKĘ ABECADŁO LEKOWE"

2017-07-28

W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia kontynuujemy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ ABECADŁO LEKOWE""


Konkursy organizowane w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja

2017-07-26

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” realizuje projekt pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku.
Głównym celem projektu jest złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wolontarystycznej wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Małopolskiego, zwłaszcza na wsi i w małych miastach, poprzez podniesienie wiedzy i umożliwienie mieszkańcom zaangażowania się w działania wolontarystyczne oraz wsparcie formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych.

czytaj całość publikacji "Konkursy organizowane w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  DYŻURY MEDIACYJNE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY W RODZINIE

  2017-07-24

  W ramach realizacji programu "Bezpieczny Powiat Krakowski 2014-2020"
  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy al. Słowackiego 20 w Krakowie,
  pełnione są DYŻURY MEDIACYJNE mające na celu m.in udzielanie pomocy:

  - w rozwiązywaniu problemów rodzinnych ,
  - spraw rozwodowych w tym sposobu sprawowania opieki nad dziećmi czy podziału majątku po rozwodzie
  a także udzielanie pomocy :
  - osobom w trudnych sytuacjach życiowych w przypadkach konfliktów pokoleniowych czy braku porozumienia między rodzicami a dziećmi,
  - w przypadkach sporów przy ustalaniu zasad opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi czy starszymi członkami rodzin,
  - w przypadkach kontrowersji dotyczących gospodarowania wspólnym majątkiem itp.

  Porady udzielane są przez mediatora BEZPŁATNIE w godz. 16.00 -18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

  DODATKOWE INFORMACJE: tel 12 634 42 66 wewn. 564 lub 569 w godz. pracy urzędu od poniedziałku do piątku.


  Składanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ , świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy już od 1 sierpnia br.

  2017-07-18

  500+
  Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Chodzi tu w szczególności o kwoty wsparcia oraz kryteria, w oparciu o które ustalane jest prawo do świadczeń.

  Nowelizacja dotychczasowych przepisów uwzględnia jednak rekomendacje zawarte w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin”, do którego dokonania Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było zobowiązane na mocy wcześniejszych regulacji.
  Jedna z tych rekomendacji dotyczyła wyeliminowania nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk, które w uzasadniony sposób godziły w społeczne poczucie sprawiedliwości i praworządności.
  Zjawiska te polegały m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

  czytaj całość publikacji "Składanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ , świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy już od 1 sierpnia br."


  ZADBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO !

  2017-07-14

  Ważne rady dla osób podejmujących pracę sezonową za pośrednictwem agencji zatrudnienia.

  Co roku, szczególnie w sezonie letnim, prasa donosi o przypadkach nieuczciwych pośredników, którzy deklarują posiadanie ofert pracy sezonowej, ale otrzymanie takich ofert wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za wskazanie „adresu".

  Jak zabezpieczyć się przed oszustami.

  Sprawdź czy agencja zatrudnienia (pośrednik pracy) posiada certyfikat (www.kraz.praca.gov.pl),a o dodatkowe informacje pytaj w Wojewódzkich Urzędach Pracy
  Nie korzystaj z ofert pracy zawierających jedynie nr telefonu kontaktowego oraz ze spotkań poza biurem firmy – sprawdź opinię o pośredniku w Internecie (www.praca-wunii.fora.pl)
  Informacje o działalności nielegalnych pośredników pracy zgłoś do Państwowej Inspekcji Pracy (www.pip.gov.pl) oraz na policję lub do prokuratury
  Pamiętaj! Agencje zatrudnienia nie mogą pobierać od osób opłat za znalezienie pracy

  Agencja zatrudnienia nie ma prawa do pobierania opłat za „załatwienie” pracy.
  W przypadku skierowania do pracy za granicą dozwolone jest jedynie pobieranie opłat z tytułu poniesionych przez agencję zatrudnienia kosztów na: dojazd i powrót osoby skierowanej do pracy za granicę, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenia dokumentów – zanim zapłacisz sprawdź ile wynoszą ceny w innych firmach
  źródło: MRPiPS


  BEZPŁATNY PROJEKT TERAPEUTYCZNY REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

  2017-07-12

  Krakowskie Towarzystwo Medyczne zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie terapeutycznym dla osób pijących szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu.
  Program stanowi dopełnienie oferty lecznictwa odwykowego, dostępnej w województwie małopolskim, dla osób posiadających zameldowanie w powiecie: krakowskim, chrzanowskim, gorlickim , nowosądeckim, tarnowskim, myślenickim, nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim oraz w Krakowie.

  Program adresowany jest do osób, które już doświadczają różnego rodzaju negatywnych konsekwencji nadużywania alkoholu bądź w przeszłości konsekwencji takich doświadczały.

  czytaj całość publikacji "BEZPŁATNY PROJEKT TERAPEUTYCZNY REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"


  CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ?

  2017-07-11

  - Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów.
  Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto cię krzywdzi a nie ty.

  - Zadzwoń do "Niebieskiej Linii" (800 12 00 02 - połączenie bezpłatne!)
  Psychologowie życzliwie z tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i odpowiednie dla ciebie rozwiązanie.

  - Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa cię bić ani krzywdzić w jakikolwiek sposób!
  Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje a nie ty !

  - Wzywaj policję (tel.997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia. Za każdym razem domagaj się wypełnienia "Niebieskiej Karty" .
  Policja ma obowiązek zareagować na twoje wezwanie i zapewnić ci bezpieczeństwo.

  czytaj całość publikacji "CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ?"


  DO KIEDY ALIMENTY NA DOROSŁE DZIECKO

  2017-07-07

  Wiadomo, że rodzice muszą utrzymywać swoje dzieci. Ale jak długo? Czy gdy syn lub córka kończy 18 lat automatycznie traci prawo do alimentów?

  Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice powinni zapewnić dziecku utrzymanie do czasu, gdy samo nie jest w stanie o siebie zadbać (utrzymać się)
  To oznacza, że wiek 18 lat nie jest granicą.
  Przyjmuje się bowiem, że nawet jeśli dziecko jest pełnoletnie ale uczy się lub studiuje - nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, dlatego nadal powinni to robić rodzice.

  czytaj całość publikacji "DO KIEDY ALIMENTY NA DOROSŁE DZIECKO"


  "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

  2017-07-06

  W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia rozpoczynamy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

  Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

  czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE""


  KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

  2017-07-03

  Poinformuj Policję o niebezpiecznych miejscach w swojej okolicy !

  Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa :

  - jest dostępna dla wszystkich na stronie www.policja.pl

  - korzystanie z mapy jest anonimowe -nie musisz podawać swoich danych

  - zaznacz miejsce na interaktywnej mapie i wybierz rodzaj problemu

  - każde zgłoszenie jest poważnie traktowane przez Policję

  - sprawdź statystyki przestępczości na danym terenie

  - PAMIĘTAJ!! Jeśli potrzebujesz pilnej pomocy dzwoń pod numery: 997 lub 112


  Kolejny rok akcji GOPS „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja”

  2017-06-29

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy składa podziękowanie mieszkańcom Gminy, druhom Ochotniczej Staży Pożarnej w Łuczycach, Centrum Kultury i Promocji w Baranówce oraz Szkołom Podstawowym w szczególności: Szkole Podstawowej w Łuczycach, Prusach, Kocmyrzowie oraz Pietrzejowicach, którzy wzięli udział w akcji „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja”.
  W miesiącu czerwcu 2017 roku oraz podczas dni Gminy, które odbyły się w dniach 24-25 czerwca 2017roku tut. ośrodek zebrał ponad 20 ogromnych worków kolorowych nakrętek.
  Akcja „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja” dzięki Państwa pomocy przeszła nasze wszelkie oczekiwania- za co bardzo serdecznie dziękujemy.
  Zebrane nakrętki jak co roku zostały przekazane Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Uzyskany z ich sprzedaży dochód przeznaczony będzie na opiekę nad ciężko chorymi ludźmi.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


   „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA” NA WYCIECZCE W ZALIPIU

   2017-06-28

   Ciepły czerwcowy poranek. Autokar już czeka na uczestników wyprawy do Zalipia.
   A uczestnikami są dzieciaki i seniorki z „Klubiku u Babci i Wnuczka”.
   To przedostatnie wspólne spotkanie przed wakacjami.
   Dzieciaki szybciutko zajmują miejsca w autokarze, po nich stateczniej wsiadają dorośli.
   Wszyscy w doskonałych humorach , bo to i wakacje i pogoda dopisuje no i czeka nas wyprawa w nieznane.
   Po dwóch godzinach jazdy przez równinne tereny dojeżdżamy na miejsce.
   Pierwszy punkt wyprawy – wizyta w „Domu Malarek”

   czytaj całość publikacji "„KLUBIK U BABCI I WNUCZKA” NA WYCIECZCE W ZALIPIU"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (69 fot.)...


    DEBATA "BEZPIECZNY SENIOR"

    2017-06-09

    W dniu wczorajszym z inicjatywy GOPS oraz UTW odbyła się prowadzona przez przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Krakowie debata z mieszkańcami gminy, poświęcona bezpieczeństwu osób starszych.

    Aspirant Beata Dulewicz omówiła najczęstsze metody oszustw:
    - metody tzw. na odległość -kiedy oszustwo opiera się na kontakcie telefonicznym czyli np. "na wnuczka"czy " na policjanta"
    "na funkcjonariusza CBŚ"
    - metody tzw. bezpośredniego kontaktu czyli np. "na doręczyciela, inkasenta, domokrążcę, urzędnika ", "na litość" "na wróżbę"

    czytaj całość publikacji "DEBATA "BEZPIECZNY SENIOR""

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (30 fot.)...


     "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

     2017-06-02

     W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia rozpoczynamy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

     Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

     czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE""


     INTEGRACYJNE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW „SZKOŁY DLA RODZICÓW”. „Ognisko w lesie w Goszczy”

     2017-05-30

     W dniu 26 maja 2017 r. w lesie w Goszczy odbyło się integracyjne spotkanie uczestników projektu „Szkoła dla Rodziców” organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
     Projekt był realizowany od marca do czerwca 2017 r. i miał na celu wskazanie uczestnikom nowych metod wychowawczych i wzmocnienie więzi rodzinnych.
     W ramach projektu „Szkoła dla Rodziców” rodzice mogli nauczyć się między innymi: empatycznej rozmowy z dzieckiem, rozwiązywania konfliktów czy też metody, którą należy zastosować aby zamiast standardowych kar wzbudzić u dziecka pożądane zachowania.

     czytaj całość publikacji "INTEGRACYJNE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW „SZKOŁY DLA RODZICÓW”. „Ognisko w lesie w Goszczy”"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


      "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

      2017-05-26

      W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia rozpoczynamy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty , jak i wydawanych z przepisu lekarza.

      Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

      czytaj całość publikacji : "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

      czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE" "


      UWAGA OSOBY BEZROBOTNE !!!

      2017-05-25

      W dniach 19 i 20 czerwca 2017 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego organizuje cykl spotkań i konferencji w ramach inicjatywy „Klimat dla Przedsiębiorczości”. Program Inicjatywy skierowany jest do bezrobotnych
      i poszukujących pracy mieszkańców powiatu krakowskiego pragnących powrócić na rynek pracy oraz pracodawców zainteresowanych finansowymi formami wspierania zatrudnienia oraz rozwoju pracowników.

      czytaj całość publikacji "UWAGA OSOBY BEZROBOTNE !!!"


      Spotkanie Asystentów Rodziny

      2017-05-24

      W dniu 23.05.2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie -Luborzycy odbyło się organizowane cyklicznie samopomocowe spotkanie Forum Asystentów Rodziny, w którym oprócz asystentów z tut. Ośrodka uczestniczyli asystenci z gmin ościennych.

      czytaj całość publikacji "Spotkanie Asystentów Rodziny "

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - CORAZ WIĘKSZYM PROBLEMEM SPOŁECZNYM

       2017-05-23

       Uzależnienia behawioralne to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków)

       Do uzależnień behawioralnych zaliczamy m.in.:

       -uzależnienie od hazardu

       - uzależnienie od internetu , komputera

       - uzależnienie od seksu, pracy

       - uzależnienie od kompulsywnego objadania się czy zakupów

       czytaj całość publikacji "UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - CORAZ WIĘKSZYM PROBLEMEM SPOŁECZNYM "

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        POMOC RODZINOM W OPIECE NAD CIĘŻKO I PRZEWLEKLE CHORYM.

        2017-05-19

        Hospicjum im. św. Łazarza zaprasza na dwudniowe szkolenie dla rodzin i innych osób zajmujących się opieką nad przewlekle chorym.

        Szkolenie odbędzie się w dniach 22 i 24 maja 2017 r. o godz. 17.00, w siedzibie Towarzystwa przy ul. Fatimskiej 17 w Krakowie.

        Szkolenie jest bezpłatne.

        Realizowane jest przez pracowników i wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”.
        Zgłoszenia do poniedziałku 22 maja 2017 r. w godz. 9.00–14.00,
        tel. 12 641 43 30 lub 12 641 46 58 lub mailem: wolontariat@hospicjum.org

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         KONSULTACJE PROGRAMU ZA ŻYCIEM

         2017-05-19

         Ruszają konsultacje społeczne programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Będą trwały do marca 2018, a przeprowadzą je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Caritas Polska.

         czytaj całość publikacji "KONSULTACJE PROGRAMU ZA ŻYCIEM"


         REKRUTACJA DO GRUPY KOREKCYJNO - EDUKACYJNEJ

         2017-05-17

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, iż w chwili obecnej trwa rekrutacja do grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.

         Uczestnictwo w zajęciach grupy daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji, przede wszystkim złości i właściwego ich wyrażania. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań. Dzięki informacjom dotyczącym zasad skutecznej komunikacji zajęcia mogą przyczynić się również do poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny.

         czytaj całość publikacji "REKRUTACJA DO GRUPY KOREKCYJNO - EDUKACYJNEJ"


         BEZPŁATNE "WARSZTATY ZDROWIA DLA KOBIET"

         2017-05-17

         "Warsztaty Zdrowia dla Kobiet" organizowane są przez Centrum Medyczne Maszachaba wraz z partnerami Centrum Medyczne SKOPIA i Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

         Wsparcie projektu kierowane jest do kobiet w wieku 50-69 lat( urodzonych w latach 1967-1948), zamieszkałych, pracujących, lub uczących się w województwie małopolskim, objętych Krajowym Programem Profilaktyki Raka Piersi.

         W programie spotkania :
         - nauka technik samobadania ( fantom),
         -wykłady i warsztaty,
         - badania profilaktyczne,
         - zestaw materiałów promocyjnych ,
         - poczęstunek,
         -certyfikat uczestnictwa w warsztatach.
         Warsztaty odbędą się 1 czerwca 2017 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuczycach o godzinie 14,30. Możliwość dojazdu do remizy autobusem linii nr. 232

         Ilość miejsc ograniczona.
         Konieczna wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu;
         12 633 02 18, 503 777 651

         Dołączone pliki:


         PRELEKCJA DOTYCZĄCA DEPRESJI MŁODZIEŃCZEJ ORAZ UZALEŻNIEŃ OD INTERNETU I GIER INTERNETOWYCH.

         2017-05-16

         W dniu 15.05.2017roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej w Łuczycach odbyła się skierowana do rodziców i nauczycieli prelekcja dot. depresji młodzieńczej oraz uzależnienia od Internetu i gier internetowych .
         Prelekcja prowadzona była przez psychologa Małgorzatę Godzińską – Woźnik przedstawiciela Małopolskiego Ośrodka Fundacji Praesterno w Krakowie.
         Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i uczestniczyło w nim ponad 50 osób.
         Fundacja Praesterno wspiera zarówno młodzież , która w sposób szczególnie trudny przechodzi przez okres dojrzewania, jak i rodziców , którzy chcą aby ich dzieci były zdrowe, szczęśliwe i dokonywały w życiu dobrych wyborów.

         czytaj całość publikacji "PRELEKCJA DOTYCZĄCA DEPRESJI MŁODZIEŃCZEJ ORAZ UZALEŻNIEŃ OD INTERNETU I GIER INTERNETOWYCH. "


         "BEZPIECZNY SENIOR" - SENIORZE , BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM. JAK WYCOFAĆ SIĘ Z NIECHCIANEJ UMOWY .

         2017-05-16

         1. Od każdej umowy podpisanej poza lokalem przedsiębiorstwa możesz odstąpić w terminie do 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny.
         W takim przypadku nie jesteś zobowiązany do zapłaty żadnej kary umownej, nawet wtedy, gdy przewidywała to umowa.

         więcej w zakładce: Seniorzy


         ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI . TEMAT SPOTKANIA „ BEZPIECZNY SENIOR”

         2017-05-15

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na debatę pt.” Bezpieczny senior”.

         Debatę poprowadzi aspirant Beata Dulewicz z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

         Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2017 roku o godzinie 18,00 w Szkole Podstawowej w Luborzycy.

         Podobna debata z cyklu „Bezpieczny senior na drodze” odbyła się w 2015 roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.


         „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja”

         2017-05-15

         Zbiórka plastikowych nakrętek dla Krakowskiego Hospicjum im. św. Łazarza.

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy tradycyjnie już zaprasza i zachęca wszystkich mieszkańców gminy – ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los człowieka umierającego do pomocy na rzecz hospicjum.

         W miesiącu czerwcu 2017 roku prowadzona będzie przez tut. Ośrodka zbiórka plastikowych nakrętek. Wszystkie zebrane nakrętki zostaną przekazane hospicjum a uzyskany z ich sprzedaży dochód przeznaczony będzie na opiekę nad ciężko chorymi ludźmi.

         Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS , tel. 12 387 11 10, 12 387 11 71


         MAŁOPOLSKIE DNI RODZINY. URZĄD MARSZAŁKOWSKI W KRAKOWIE ZAPRASZA

         2017-05-15

         Siłą Małopolski jest rodzina!

         Z okazji Małopolskich Dni Rodziny, zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w atrakcyjnych wydarzeniach organizowanych przez instytucje i jednostki Województwa Małopolskiego!

         Przypominamy – Małopolskie Dni Rodziny trwają od 14 do 21 maja br.

         W programie m.in.:

         - bezpłatne zwiedzanie muzeów,
         - ciekawe wystawy stałe i czasowe,
         - atrakcyjne warsztaty rodzinne,
         - programy profilaktyczne i akcje zdrowotne,
         - rodzinne gotowanie,
         - akcja wspólnego czytania,
         - pokazy masażu,
         - bilans kariery dla rodziców,
         - pikniki rodzinne,
         - podróż pociągiem Kolei Małopolskich.

         czytaj całość publikacji "MAŁOPOLSKIE DNI RODZINY. URZĄD MARSZAŁKOWSKI W KRAKOWIE ZAPRASZA"

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


          KOLEJNE PORADY Z CYKLU : "BEZPIECZNY SENIOR". SENIORZE - WYBIERZ MĄDRZE - JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ PRZY PODPISYWANIU UMÓW

          2017-05-11

          1. Zanim podpiszesz umowę - dokładnie ją przeczytaj.

          Pytaj o wszystko, co budzi twoje wątpliwości. Pamiętaj, że według prawa sprzedawca musi przekazać ci rzetelne, prawdziwe i pełne informacje. Przeanalizuj ofertę i porównaj ją z ofertami innych firm.
          Jeśli podpiszesz dokumenty, koniecznie zatrzymaj ich kopie.

          więcej : w zakładce Seniorzy


          UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ZAPRASZA NA WYKŁADY I MAJOWĄ WYCIECZKĘ

          2017-05-08

          UTW w Baranówce zaprasza na kolejne zajęcia.
          Odbędą się 25 maja o godz. 18.00 w budynku nowego dworu w Goszycach.
          W zależności od możliwości organizacyjnych wykładowców - spotkanie będzie poświęcone albo owadom pożytecznym , albo będzie to wykład historyczny.

          UTW wspólnie z pszczelarzami Powiatu Krakowskiego jest również organizatorem 2 dniowej wycieczki do Kamiannej.


          więcej : w zakładce Seniorzy


          "ZDROWOŻERCY" W AKCJI

          2017-05-05

          Z inicjatywy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pod koniec kwietnia, uczniowie miejscowych szkół rozpoczęli cykl spotkań i konkursów pod hasłem \"ZDROWOŻERCY\".

          Projekt ma nauczyć najmłodszych, by zwracali uwagę na to co jedzą i piją, by umieli dokonywać dobrych wyborów między śmieciowym jedzeniem a tym co naprawdę zdrowe, ma pokazać wszystkie walory zdrowego żywienia.

          Patronat nad akcją objęli Rzecznik Praw Dziecka, marszałek województwa oraz wojewoda małopolski.
          Z gminą współpracuje Szpital im. Rydygiera.

          czytaj całość publikacji ""ZDROWOŻERCY" W AKCJI"


          KAMPANIA INFORMACYJNA "BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR"

          2017-05-04

          Celem realizowanej od grudnia 2016 r. kampanii jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, czy dyskryminacja ze względu na wiek. Organizatorzy stawiają sobie za cel podniesienie świadomości społecznej w tym obszarze.

          Drugim obszarem priorytetowym kampanii jest szeroko rozumiana aktywność – zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna.

          więcej w zakładce : Seniorzy

          Dołączone pliki:


          Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

          2017-04-28

          Działający przy GOPS - Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy informuje, że 30 kwietnia 2017 roku obchodzony był Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.
          W związku z tym Rzecznik Praw Dziecka zapoczątkował kolejną kampanię „Bicie, czas z tym skończyć”. Kampania przeznaczona jest nie tylko do rodziców i opiekunów, ale też świadków krzywdzenia dzieci.
          W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich wprost zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.

          więcej w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny


          Przedstawiamy kolejny artykuł z cyklu : "BEZPIECZNY SENIOR ". Dzisiaj: JAK ZACHOWAĆ ASERTYWNĄ POSTAWĘ WOBEC NIEUCZCIWYCH SPRZEDAWCÓW

          2017-04-26

          1. Nie wpuszczaj do domu osób, których nie znasz.
          Nie otwieraj drzwi, przed sprawdzeniem, kto i po co przyszedł. Zawsze spoglądaj przez wizjer oraz proś o przedstawienie się.

          2. Sprawdzaj tożsamość osób, których nie znasz.
          Nigdy nie możesz mieć pewności czy sprzedawca rzeczywiście reprezentuje daną firmę. Poproś o okazanie legitymacji służbowej i dodatkowo potwierdź informację, dzwoniąc do wskazanej instytucji.

          więcej w zakładce :Seniorzy


          W SEJMIE O SENIORACH

          2017-04-25

          Konferencja poświęcona roli samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej odbyła się 24 kwietnia 2017 r. w Sejmie. Organizatorem spotkania były sejmowe komisje: Polityki Senioralnej, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
          więcej : w zakładce Seniorzy

          czytaj całość publikacji "W SEJMIE O SENIORACH"

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           Poniższym artykułem rozpoczynamy krótki cykl porad pod wspólnym tytułem "BEZPIECZNY SENIOR". Dzisiaj : SENIORZE - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!! NAJCZĘSTSZE METODY OSZUSTW

           2017-04-21

           Podstawą zwiększenia bezpieczeństwa Seniorów jest zachowanie stałej czujności.
           Poniżej podajemy najpopularniejsze metody wyłudzeń stosowane przez naciągaczy:

           1. Na administrację, gazownię, energetykę, telekomunikację.

           Uważaj na fałszywych przedstawicieli powyższych instytucji. Przestępcy pod pretekstem wadliwej instalacji, konieczności wymiany sprzętu czy usunięcia usterki nakłaniają seniorów do zakupu drogiego produktu czy usługi.
           Pamiętaj !
           Jeśli zjawia się przedstawiciel powyższych instytucji, zawsze sprawdzaj jego tożsamość. Proś o legitymację i zanotowane dane potwierdzaj na infolinii danej instytucji.

           więcej : w zakładce Seniorzy


           GOPS poleca: "WIDZIANE Z WÓZKA"

           2017-04-19

           Polecamy stronę na profilu Facebook - "Widziane z wózka"//www.facebook.com/widzianezwozka/

           Założył ją niepełnosprawny, poruszający się na wózku inwalidzkim Wojciech Urbanik.

           Jak pisze na swoim profilu Wojciech Urbanik :
           " Założyłem stronę po to, aby pokazać, że osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim może odwiedzić i odkryć wiele ciekawych miejsc. Każdą przeszkodę można pokonać, jeśli bardzo się chce. Odwiedzane miejsca będę opisywał pod kątem atrakcyjności i dostępności dla osób niepełnosprawnych, aby zachęcić do wyrwania się z domu wraz z rodziną lub osobą bliską. Nie trzeba daleko wyjeżdżać, żeby znaleźć miejsce ciekawe zarazem możliwe do odwiedzenia przez osoby niepełnosprawne.

           Zachęcam Was do kontaktu przez Facebooka lub jeśli wolicie na mail, o wskazanie miejsc, które może odwiedzić osoba niepełnosprawna. Postaram się tam być i opisać swoje wrażenia. Moje wycieczki będę odbywał na wózkach [....]"


           JAK I KIEDY WZYWAĆ POGOTOWIE

           2017-04-18

           999, 112 - na numery alarmowe dzwoń zawsze, gdy potrzebna jest PILNA pomoc,
           ale pamiętaj, że należy to robić WYŁĄCZNIE W SYTUACJACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA.

           W innych przypadkach zachorowań np. w przewlekłych dolegliwościach, konieczności zmiany opatrunku, wykonania badania lekarskiego czy uzupełnienia zapasu leków, gdy NIE jest to sytuacja ZAGRAŻAJĄCA ŻYCIU, należy skorzystać z porady lekarza rodzinnego lub porady specjalisty a w nocy lub w dni świąteczne - z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
           W przypadku mniej poważnych zranień czy zwichnięć należy udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

           czytaj całość publikacji "JAK I KIEDY WZYWAĆ POGOTOWIE "

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

            2017-04-12

            Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
            pełnych wiary, nadziei i miłości.
            Radosnego wiosennego nastroju,
            serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
            oraz wesołego Alleluja

            życzą wszystkim mieszkańcom gminy
            pracownicy
            Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             CENTRUM OPIEKI WYRĘCZAJĄCEJ JAKO POTRZEBA SPOŁECZNA

             2017-04-10

             W ostatni piątek (7 kwietnia) w ramach III Tygodnia Pracy Socjalnej odbyła się na terenie Centrum Opieki Wyręczającej w Krakowie Sesja Naukowa
             "JAK POMÓC CICHYM BOHATEROM" z udziałem przedstawicieli organów samorządowych oraz środowiska naukowego.

             "Cichymi Bohaterami" są rodzice i opiekunowie nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci i dorosłych.
             Całodobowa opieka nad synem lub córką : karmienie, przewijanie, pielęgnacja, rehabilitacja i czuwanie w nocy - to często trwająca latami praca, która wymaga nadludzkich sił.

             Podczas Sesji zaprezentowany został raport z badań przeprowadzonych przez Hospicjum i pracowników Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wśród rodziców i opiekunów dzieci i dorosłych osób zależnych w całej Małopolsce z którego wynika, że rodziny zajmujące się osobami w pełni niesamodzielnymi - chcą opieki wyręczającej!

             czytaj całość publikacji "CENTRUM OPIEKI WYRĘCZAJĄCEJ JAKO POTRZEBA SPOŁECZNA"

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (37 fot.)...


              II KONGRES SENIORÓW

              2017-04-07

              W dniu wczorajszym Aula Auditorium Maximum w Krakowie zapełniła się kilkuset osobami przybyłymi na II Kongres Seniora.
              organizowany przez "Dziennik Polski" ( we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, NFZ, Województwem Małopolskim, oraz Firmą Tauron )

              Patronat honorowy nad Kongresem objął:
              JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab.med. Wojciech Nowak
              oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak

              Motywem wiodącym kongresu był temat:
              Nowoczesny Senior. Jak wynalazki zmieniają nasze życie?

              więcej w zakładce: Seniorzy

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


               Światowy Dzień Zdrowia

               2017-04-04

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy przypomina że 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia.

               W bieżącym roku wiodącym tematem kampanii jest depresja, która dotyka ludzi w różnym wieku.

               „ Depresja – porozmawiajmy o niej „

               Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

               czytaj całość publikacji "Światowy Dzień Zdrowia"


               MINĄŁ ROK FUNKCJONOWANIA PROGRAMU RODZINA 500 +

               2017-04-03

               Lepsza jakość życia rodzin, mniejsze ubóstwo wśród dzieci, mniej osób korzystających z pomocy społecznej, czy wreszcie wzrost urodzeń – to tylko niektóre skutki „Rodzina 500+”. Program ma już rok.

               Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca lutego 2017 roku objęto już ponad 3,82 mln dzieci do 18 lat. Do ponad 2,57 mln rodzin trafiło prawie 21 mld zł.

               Dzięki programowi ubóstwo ogółem zmalało o 48 proc., a ubóstwo skrajne aż o 98 proc.

               W całej Polsce programem „Rodzina 500 plus” jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek ten wynosi 63 proc. W gminach miejskich wynosi 49 proc., a w miejsko – wiejskich 58%.

               czytaj całość publikacji "MINĄŁ ROK FUNKCJONOWANIA PROGRAMU RODZINA 500 +"


               KAMPANIA SPOŁECZNA "CHROŃ DZIECKO W SIECI". RODZICU ZAJRZYJ NA STRONĘ :

               2017-03-30

               www.dzieckowsieci.pl

               Kampania „Chroń dziecko w sieci” ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.Kampania organizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet.               Oto najważniejsze zasady chroniące dziecko w sieci:

               - ustal z dzieckiem zasady korzystania z internetu

               - udostępniaj dziecku jedynie pozytywne i bezpieczne treści

               -rozmawiaj z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci

               - skonfiguruj ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniu

               - zainstaluj program do kontroli rodzicielskiej               Więcej ważnych informacji na stronie: www.dzieckowsieci.pl


               NOWE GODZINY PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

               2017-03-29

               Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy

               od dnia 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) obowiązywać będą nowe godziny pracy

               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

               Poniedziałek 9.00 – 18.00
               Wtorek – Czwartek 7.00 – 15.00
               Piątek 7.00 – 14.00


               FORMY WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2017

               2017-03-28

               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w roku 2017 w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" realizuje następujące formy wsparcia:

               MODUŁ I
               - Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
               - Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
               - Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
               - Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
               - Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
               - Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III poziom jakości)
               - Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości)
               - Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy , przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

               czytaj całość publikacji "FORMY WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2017"


               KAMPANIA "WYBIERAM POMOC"

               2017-03-21

               Od 1 marca 2017 r na zlecenia Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna "Wybieram pomoc"

               adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc.

               Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz w internecie.

               Kampania ma na celu:

               - podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy;
               - zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu;
               - wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

               czytaj całość publikacji "KAMPANIA "WYBIERAM POMOC""


               MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDÓW

               2017-03-20

               19 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Inwalidów.

               Jaką pomoc mogą otrzymać osoby niepełnosprawne?

               Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła na koniec marca 2011 r. około 4,7 mln osób. Prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności posiadało przeszło 3,1 mln osób. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) liczba pracujących osób niepełnosprawnych w ekonomicznym wieku produkcyjnym (18-59/64) wynosiła 421 tys. - co przełożyło się na wskaźnik zatrudnienia 23,7%.

               Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje szereg instrumentów służących wsparciu osoby niepełnosprawnej.

               Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

               - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
               - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
               - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
               - usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

               Ponadto osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej.

               czytaj całość publikacji "MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDÓW"
               Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

               przejdź do góry...

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

               Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji