Aktualności


Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część IX

2016-08-26

Od kilku lat coraz częściej zauważamy wśród nas osoby niepełnosprawne. Z myślą o nich likwiduje się m.inn. bariery architektoniczne, wprowadza udogodnienia w środkach komunikacji, na wielu opakowaniach (szczególnie leków) pojawiają się napisy w alfabecie Braille`a.
Następuje też zauważalna zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Zaczyna się dostrzegać ich potrzeby , prawa i traktować na równi z osobami zdrowymi.
Ale mimo pozytywnego podejścia do osób niepełnosprawnych w większości z nas tkwi ziarenko niepewności - jak się zachować wobec takich osób , aby pomagając im nie urazić ich jednocześnie.

czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część IX"


Nagroda dla rządu polskiego za program „Rodzina 500 plus”

2016-08-17

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 12 sierpnia odebrała w imieniu rządu polskiego Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej, w szczególności za realizację programu „Rodzina 500 plus”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas VIII Europejskiej Konferencji Dużych Rodzin w Rydze.

czytaj całość publikacji "Nagroda dla rządu polskiego za program „Rodzina 500 plus”"


Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych

2016-08-16

Od 8 sierpnia 2016 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchamia nowy dodatkowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych: 0 801 108 600 dla połączeń z telefonów stacjonarnych.

czytaj całość publikacji "Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych"


Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych -część VIII

2016-08-11

Osoby o odmiennym wyglądzie

czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych -część VIII"


OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW

2016-08-10

W dniu 15 lipca rozpoczął się proces akredytacji do II kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, który potrwa do 15 września 2016 r.
Powołanie w skład delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów stanowi doskonałą okazję do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z kreatorami polityk publicznych na szczeblu centralnym, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań zmierzających do podniesienia życia osób starszych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.
więcej : w zakładce Seniorzy


„Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016

2016-08-08

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza Wojewódzki Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016” na najlepsze działania pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

logo
Celem konkursu jest promocja małopolskich pracodawców, którzy wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosują również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

czytaj całość publikacji "„Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016"


Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

2016-08-08

W czerwcu 2014 r Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło Kartę Dużej Rodziny mającą na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez system ulg i zniżek finansowych.
Jednak, aby inicjatywa mogła się dalej rozwijać i spełniać społeczne oczekiwania niezbędne jest włączanie się w akcję kolejnych , nowych podmiotów wzbogacających istniejącą ofertę wsparcia rodzin wielodzietnych.
Dlatego też ponawiamy swoje zaproszenie do lokalnych przedstawicieli firm i instytucji działających na terenie naszej gminy - do zostania partnerami Karty Dużej Rodziny.

czytaj całość publikacji "Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!"


„Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

2016-08-08

Na prośbę realizatorów zamieszczamy poniżej szczegółową informację dot. projektu:

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj całość publikacji "„Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” "

Dołączone pliki:


Podsumowanie 3,5 miesiąca realizacji programu rządowego "Rodzina 500+" w naszej gminie.

2016-07-21

Od 1 kwietnia 2016 r w całym kraju działa rządowy program "Rodzina 500+" mający wspomóc finansowo polskie rodziny.

Jak realizacja programu przebiegła w naszej gminie?

czytaj całość publikacji "Podsumowanie 3,5 miesiąca realizacji programu rządowego "Rodzina 500+" w naszej gminie."


2,61 mln wniosków „Rodzina 500 plus” w całej Polsce.

2016-07-19

W ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” rodzice i opiekunowie złożyli już 2 619 861 wniosków o świadczenie wychowawcze – 80% w urzędach oraz 20% przez internet.

Do 1 lipca br. wydano 2 230 423 decyzje, co oznacza, że 85% wniosków zostało już rozpatrzonych. Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” do rodzin trafiło już prawie 5 mld zł, w tym 70,5 mln zł na dodatki wychowawcze i dodatki do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Najwięcej wniosków złożono w Warszawie (ponad 101,9 tys.), Krakowie ( ponad 42,4 tys.), Łodzi (ponad 37,1 tys.) oraz we Wrocławiu (ponad 33,1 tys. wniosków).

W ciągu pierwszych czterech dni funkcjonowania programu rodzice i opiekunowie złożyli blisko 40% wszystkich wniosków, zarówno papierowych jak i elektronicznych. Do końca kwietnia wpłynęło 78% wszystkich wniosków.

W sumie wnioski online stanowiły 20% ogółu – złożono ich do 1 lipca prawie 550 tys. Forma elektroniczna największą popularnością cieszyła się w woj. mazowieckim (28%), dolnośląskim (25%) i śląskim (również 25%). W Warszawie i Lesznowoli złożono elektronicznie ponad 50% ogółu wniosków.

czytaj całość publikacji "2,61 mln wniosków „Rodzina 500 plus” w całej Polsce."


"TAK , POTRAFIĘ "

2016-07-14

Informujemy, że z dniem 1 maja Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczął realizację projektu „Tak, potrafię!” skierowanego do osób, które potrzebują większego wsparcia, aby aktywnie zaistnieć na rynku pracy lub kontynuować edukację.

czytaj całość publikacji ""TAK , POTRAFIĘ ""

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych -część VII

  2016-07-12

  OSOBY Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM i ZESPÓŁ TOURETTE`A

  czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych -część VII"


  PROGRAM RODZINA 500+ - jak oceniają program sami zainteresowani czyli rodzice?

  2016-07-11

  Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.
  Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin – może po raz pierwszy – przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek.

  czytaj całość publikacji "PROGRAM RODZINA 500+ - jak oceniają program sami zainteresowani czyli rodzice?"


  EFEKTY AKCJI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ " MAŁA NAKRĘTKA - WIELKA NADZIEJA"

  2016-07-04

  Z dużą przyjemnością informujemy mieszkańców naszej gminy , że prowadzona przez nas akcja "Mała nakrętka - wielka nadzieja" przeszła nasze wszelkie oczekiwania i przyniosła piękne efekty .

  czytaj całość publikacji "EFEKTY AKCJI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ " MAŁA NAKRĘTKA - WIELKA NADZIEJA""

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...


   VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA:

   2016-07-04

   Kilkaset osób (głównie kobiet) spotkało się w miniony piątek w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie , gdzie 01 lipca 2016 r odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja poświęcona aktywizacji społeczno- gospodarczej kobiet na obszarach wiejskich.
   Wśród zaproszonych prelegentów zarówno polskich jak i zagranicznych byli naukowcy zajmujący się w swych badaniach szeroko rozumianą problematyką wsi - czy to w ujęciu socjologicznym czy też gospodarczym .
   Wiodącym problemem konferencji była problematyka wieloaspektowej aktywności i aktywizacji kobiet żyjących na obszarach wiejskich Europy. Konferencja służyla też wymianie wiedzy i rozpowszechnianiu rezultatów działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wystąpienia teoretyczne prelegentów oraz praktyków.

   czytaj całość publikacji "VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA:"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (25 fot.)...


    WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +

    2016-06-29

    Informujemy, że dnia 1 lipca 2016 roku mija ustawowo określony termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze, który umożliwia otrzymanie świadczeń z wyrównaniem od kwietnia br.
    Warunkiem koniecznym aby otrzymać świadczenia z wyrównaniem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 1 lipca 2016 r włącznie.
    Aby otrzymać wyrównanie od kwietnia br. wszelkie braki wymaganych dokumentów oraz błędy uniemożliwiające rozpatrzenie złożonego wniosku należy uzupełnić bądź skorygować do dnia 1 lipca 2016 roku.
    Jeżeli wniosek zostanie złożony, bądź uzupełniony o brakujące dokumenty po 1 lipca 2016 roku wówczas świadczenie zostanie przyznane na bieżąco tj. począwszy od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku (bez wyrównania za poprzednie miesiące).


    JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? WEŹ UDZIAŁ W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKTYWNY SAMORZĄD"

    2016-06-29

    Informujemy, że w roku 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" . Adresatami programu są osoby niepełnosprawne w wieku do 18 lat , w wieku aktywności zawodowej lub pracujące , które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

    szczegóły w zakładce : Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


    ZAPRASZAMY DO KONKURSU DLA SENIORÓW

    2016-06-29

    Informujemy mieszkańców naszej gminy , że Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie realizuje konkurs „Działaj z nami - seniorami!". Konkurs skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

    szczegóły w zakładce SENIORZY


    Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w projekcie "KIERUNEK KARIERA"

    2016-06-28

    Współczesny świat, w tym technologie zmieniają się bardzo szybko , dlatego niezbędne jest ciągłe uaktualnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Z myślą o mieszkańcach naszego regionu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął realizację projektu "KIERUNEK KARIERA" a nasz GOPS podjął współpracę na rzecz upowszechnienia wśród mieszkańców naszej gminy oferty tego projektu.

    czytaj całość publikacji "Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w projekcie "KIERUNEK KARIERA""


    Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

    2016-06-27

    Kolejny rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany był na trwających w minioną sobotę i niedzielę Dniach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

    czytaj całość publikacji "Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (36 fot.)...


     Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część VI

     2016-06-22

     OSOBY Z ZABURZENIAMI MOWY

     Osoba, która doznała udaru może mieć poważne zaburzenia mowy, jąkać się czy też mówić w sposób niezrozumiały.
     • Poświęć takiej osobie pełną uwagę. Nie przerywaj jej , ani nie kończ za nią zdań.Jeżeli masz trudności z jej zrozumieniem , nie przytakuj.Po prostu poproś o powtórzenie.W większości przypadków osoba ta nie będzie miała nic przeciwko powtórzeniu i doceni twój wysiłek w wysłuchanie tego , co ma do powiedzenia.
     • Jeżeli nie jesteś pewny czy dobrze zrozumiałeś, dla sprawdzenia możesz powtórzyć informację.
     • Jeżeli pomimo prób nadal nie możesz zrozumieć danej osoby, poproś ją o napisanie na kartce tego, co chce powiedzieć, lub zaproponuj inny sposób ułatwienia komunikacji. Ciche otoczenie ułatwia komunikację.
     • Nie dokuczaj ani nie wyśmiewaj się z osoby z zaburzeniami mowy. Możliwość skutecznego komunikowania się oraz poważne traktowanie jest ważne dla nas wszystkich.


     "KOPERTA ŻYCIA"

     2016-06-16

     Z przyjemnością informujemy, że już od lipca br. GOPS rusza z nową inicjatywą skierowaną do mieszkających samotnie, starszych chorych mieszkańców naszej gminy. Celem działań jest podniesienie bezpieczeństwa seniorów .

     Starsze, przewlekle chore, samotne osoby będą mogły bezpłatnie otrzymać w tut. Ośrodku tzw."KOPERTĘ ŻYCIA", która pomaga służbom medycznym w podjęciu szybkiej i skutecznej interwencji.
     W plastikowej kopercie umieszczony będzie formularz zawierający ich dane osobowe oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia - chorobach na jakie cierpią, przyjmowanych lekach, alergiach na leki. Będzie też informacja o kontakcie z najbliższymi bądź osobach, które należy powiadomić w razie choroby.

     czytaj całość publikacji ""KOPERTA ŻYCIA""

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      Poradnictwo specjalistyczne i terapia dla rodzin w kryzysie

      2016-06-09

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje o możliwości skorzystania przez mieszkańców powiatu krakowskiego z nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego i terapii dla rodzin w kryzysie .
      Porad udzielać będą : psycholog, pedagog, psychoterapeuta, mediator.

      Poradnictwo i terapia odbywają się ;
      • w siedzibie Stowarzyszenia „Pro Familia " : Kraków os. Zielone 1 oraz os. Górali 15,
      • w siedzibie Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie ul. Kopernika 13 (IV piętro).


      Zapisy na spotkania możliwe są wyłącznie pod numerem telefonu: 784 305 610


      Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część V

      2016-06-02

      OSOBY NIESŁYSZĄCE LUB NIEDOSŁYSZĄCE
      Polski język migowy to zupełnie inny jezyk niż polski mówiony, charakteryzuje się on zupełnie inną składnią. Czytanie z ruchu warg jest dla osób niesłyszących bardzo trudne, jeżeli ich pierwszym językiem jest język migowy, gdyż większość dźwięków powstaje wewnątrz jamy ustnej - trudno jest czytać z ruchu warg w drugim języku.
      Osoby niedosłyszące porozumiewają się jednak w języku polskim.Słysząc w ograniczonym stopniu, wspomagają się aparatami słuchowymi i/lub patrzą na usta swojego rozmówcy , aby ułatwić sobie komunikację.
      Istnieje wiele sposobów i stylów komunikowania się stosowanych przez osoby z utratą słuchu. Wiekszość dorosłych , którzy niedawno utracili słuch, nie posługuje się językiem migowym, lecz polskim i w komunikacji wspomaga się urządzeniami do pisania lub wspomagającymi słuch. Osoby z implantami ślimakowymi, tak samo jak osoby z innymi formami utraty słuchu, informują zwykle swoich rozmówców jak najlepiej się z nimi porozumiewać.

      czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część V"


      „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA”

      2016-06-01

      „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA”
      OŚRODEK WSPARCIA – KLUB SAMOPOMOCY
      ZAPRASZA !!!
      HARMONOGRAM SPOTKAŃ NA MIESIĄC CZERWIEC 2016 R
      (dotyczy projektu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w roku 2016 finansowanego z budżetu Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca)

      Dołączone pliki:


      „ZAKRĘCENI NA HOSPICJUM MAŁA NAKRĘTKA – WIELKA NADZIEJA”

      2016-05-30

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do akcji.

      Zbiórka plastikowych nakrętek dla Krakowskiego Hospicjum im. św. Łazarza.
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy wzorem roku ubiegłego zachęca wszystkich mieszkańców gminy –ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los człowieka umierającego, do pomocy na rzecz hospicjum.
      W czasie najbliższych Dni Gminy Kocmyrzów – Luborzyca prowadzona będzie zbiórka plastikowych nakrętek .
      Na stoisku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pracownicy socjalni będą przyjmować nakrętki. Wszystkie zebrane nakrętki zostaną następnie przekazane hospicjum a uzyskany z ich sprzedaży dochód przeznaczony będzie na opiekę nad ciężko chorymi ludźmi.
      Osoby które wezmą udział w naszej akcji mogą liczyć na drobny upominek.


      30 MAJA -ŚWIĘTO RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO .

      2016-05-25

      Może któreś dziecko czeka właśnie na Ciebie ?

      Święto obchodzone jest od 2006 roku i ma służyć zwróceniu uwagi społeczeństwa na los dzieci osamotnionych oraz odrzuconych przez rodziców.

      KAŻDY ZASŁUGUJE NA MAMĘ I TATĘ


      Czym jest rodzina zastępcza?

      Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

      Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem praw, a także zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do stanu zdrowia i poziomu rozwoju w tym m.in.: odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, rozwoju zainteresowań oraz właściwej edukacji
      Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
      • rodzina zastępcza spokrewniona (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
      • rodzina zastępcza niezawodowa (dalsza rodzina, osoby niespokrewnione)
      • rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
      • rodzinny dom dziecka.


      Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które m.in.:
      • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
      • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych
      • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
      • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
      Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Skawinie
      ul. Kopernika 13, 12 210 09 76


      Uwaga! Wolne miejsca na wycieczkę do Kamiannej.

      2016-05-19

      Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z miejscowym Kołem Pszczelarzy organizują w dn. 28-29 maja wycieczkę do Kamiannej.
      Są jeszcze wolne miejsca .
      Wyjazd 28 maja o godz. 7.30 z parkingu koło Urzędu Gminy. Powrót 29 maja w godzinach wieczornych . Nocleg w Kamiannej .
      Koszt wycieczki: 132 zł
      szczegóły : w zakładce Seniorzy


      SPOTKANIE KIEROWNIKÓW GMINNYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ KORONY PÓŁNOCNEGO KRAKOWA

      2016-05-19

      W minioną środę (18 maja ) odbyło się kolejne spotkanie robocze kierowników GOPS Korony Północnego Krakowa. Spotkania takie organizowane są od kilku lat cyklicznie, w poszczególnych gminach zrzeszonych w Koronie. Są oddolną inicjatywą ośrodków a uczestniczący w nich stanowią dla siebie swoistą "grupę wsparcia".

      czytaj całość publikacji "SPOTKANIE KIEROWNIKÓW GMINNYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ KORONY PÓŁNOCNEGO KRAKOWA"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Wyjazdowa sesja Rady Gminy

       2016-05-18

       W dniu wczorajszym Wójt , Skarbnik i Radni Gminy oraz Kierownicy GOPS i GZO na wyjazdowej sesji Rady Gminy w Makowie Podhalańskim spotkali się z Prezesem Zarządu Szpitala im . L. Rydygiera w Krakowie - p. Wojciechem Szafrańskim oraz przedstawicielem Małopolskiego Oddziału NFZ i kierownictwem miejscowego ZOL-u.

       czytaj całość publikacji "Wyjazdowa sesja Rady Gminy"


       Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część IV

       2016-05-17

       OSOBY NIEWIDOME LUB NIEDOWIDZĄCE

       Osoby niewidome umieją orientować się w terenie i poruszać się po ulicach.

       czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część IV"


       Stypendia pomostowe dla dzieci byłych pracowników PGR-ów

       2016-05-16

       Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017.
       Więcej informacji na załączonym poniżej plakacie:

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        Informacja dot. realizacji programu "RODZINA 500+"

        2016-05-12

        W związku z licznymi zapytaniami osób , które złożyły wnioski o "świadczenie wychowawcze 500+" a nie otrzymały dotychczas decyzji przyznającej świadczenie ani też nie zostały im wypłacone środki finansowe - mimo, iż minęło 30 dni od złożenia przez nich wniosku - uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.49 ustawy " o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci" od momentu wejścia w życie ustawy (tj. od 01 kwietnia br) ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
        Ustawodawca przewidział , że przy tak powszechnym charakterze świadczenia nie będzie możliwe rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków w standardowym terminie 30 dni , stąd wprowadził stosowny zapis wydłużający ten okres do 3 m-cy.
        W naszej gminie do chwili obecnej jest złożonych prawie 1 100 wniosków. Pracownicy obsługujący program "Rodzina 500+" sukcesywnie rozpatrują złożone dokumenty. Nastąpiły też pierwsze wypłaty świadczeń dla ponad 400 dzieci.
        Niemniej jednak przy tak dużej ilości wniosków , proces realizacji wszystkich świadczeń rozłożony będzie na najbliższe tygodnie. Należy przy tym pamiętać, że w niektórych przypadkach organ musi czekać na uzyskanie za pomocą systemów informatycznych koniecznych informacji - co może powodować opóźnienia w rozpatrywaniu wniosku.
        Jednak pracownicy naszego GOPS dokładają wszelkich starań , aby realizacja zadania przebiegała w miarę możliwości sprawnie i bez zbędnej zwłoki.


        NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA

        2016-05-11

        Obiecujesz sobie, że zaczniesz mądrze jeść, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie musisz się głodzić, nakladać samych warzyw czy mięsa.
        Zerknij na nową piramidę żywienia i zmień złe nawyki.Szybko poczujesz różnicę .
        Nowością w piramidzie są świeże i suszone zioła. Dietetycy radzą dodawać je do potraw zamiast soli.
        Poniżej przedstawiamy jak wygląda nowa piramida żywienia:

        źródło: art. Jedzenie ma znaczenie - miesięcznik SKARB

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         UWAGA osoby zainteresowane programem "RODZNA 500 PLUS"

         2016-05-04

         Przypominamy, że chcąc otrzymać pomoc finansową z programu "RODZINA 500 PLUS" z wyrównaniem od kwietnia 2016 r należy do 01 lipca złożyć w GOPS prawidłowo wypełniony wniosek. Po tym terminie, skladane wnioski będą realizowane od miesiąca w którym zostały złożone.
         Wniosek można złożyć osobiście bądź za pomocą systemów informatycznych.

         czytaj całość publikacji "UWAGA osoby zainteresowane programem "RODZNA 500 PLUS""


         Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część III

         2016-05-04

         OSOBY KORZYSTAJĄCE Z WÓZKA LUB NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO


         Osoby korzystające z wózka mogą mieć różne stopnie niepełnosprawności i zróżnicowane możliwości. Niektóre osoby używają do poruszania się ramion i dłoni, inne mogą wstać z wózka i przejść krótki dystans same.

         czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część III"


         „Klubik u babci i wnuczka” - ZAPRASZA !!!

         2016-04-28

         „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA”
         OŚRODEK WSPARCIA – KLUB SAMOPOMOCY

         (dotyczy projektu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w roku 2016 finansowanego z budżetu Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca)

         Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów – Luborzyca „ KOLIBABY” od lutego 2016 r. realizuje zadanie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą„ – poprzez prowadzenie „Klubiku u babci i wnuczka”.
         Klubik funkcjonuje we wtorki , środy i czwartki w godz. 14:00 – 18:00. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zaplanowanych zajęć. Od miesiąca maja 2016r część zajęć będzie realizowana w Szkole Podstawowej w Kocmyrzowie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy nr telefonu 12/387 14 10 wew. 35.
         W kwietniu 2016r w ramach zajęć z rękodzieła uczestnicy różnymi technikami wykonywali pamiątki komunijne. Seniorzy wspólnie z młodzieżą tworzyli piękne obrazki haftem krzyżykowym. Odbyły się również zajęcia kulinarne :„ Regaty na liściach sałaty” - potrawy z regionalnych produktów.
         W ramach spotkania z tradycja i kulturą uczestnicy zajęć wzięli udział w wycieczce – zabytki naszej gminy, odwiedzili między innymi miejscowy cmentarz.

         Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy „zaglądają” do naszego Klubiku i zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania.

         Dołączone pliki:


         MAJOWE SPOTKANIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

         2016-04-28

         Szczegóły w zakładce "Seniorzy".


         Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część II

         2016-04-20

         Wskazówki terminologiczne.
         STAWIAJ OSOBĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU.

         czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część II"


         REALIZACJA PROGRAMU "RODZINA 500 PLUS"

         2016-04-18

         W piątek 15 kwietnia minęły dwa tygodnie od wejścia w życie programu "RODZINA 500 PLUS"
         Przyjmowanie wniosków w naszym GOPS przebiega spokojnie. Pracownicy sprawnie przyjmują dokumenty , dzięki czemu kolejka oczekujących liczy w okresie nasilenia ruchu najwyżej kilka osób .
         W przeciągu minionych 2 tyg. zostało złożonych 789 wniosków , z czego 157 elektronicznie.
         Niestety - wnioski złożone za pośrednictwem internetu w dużej części obarczone są błędami. Rodzic albo zapomina wpisać do składu rodziny wszystkich jej członków , albo błędnie podaje dane , albo zapomina wpisać numer konta itp.
         Korekta błędnych wniosków pochłonie nieco czasu pracownikom ośrodka.
         Najmniejszy kłopot jest z wnioskami na drugie i kolejne dziecko - gdyż tam głównym dokumentem jest prawidłowo złożony wniosek i nie zachodzi konieczność ustalania dochodu rodziny.

         czytaj całość publikacji "REALIZACJA PROGRAMU "RODZINA 500 PLUS""


         JEŚLI CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ CO TO " KWIATY GANUTELLOWE" KOLIBABY ZAPRASZAJĄ NA SWOJE WARSZTATY

         2016-04-15

         Kolejny już raz Stowarzyszenie "Kolibaby" jest gospodarzem warsztatów tematycznych .
         Warsztaty odbędą się w następną niedzielę (24 kwietnia 2016 r ) od godziny 15.00 w świetlicy Wiejskiej w Pietrzejowicach.
         Tym razem nasze zdolne Seniorki będą wykonywały "kwiaty ganutellowe".
         szczegóły w zakładce: Seniorzy


         CZWARTKI Z PRAWEM

         2016-04-15

         Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, organizacja pożytku publicznego, zaprasza do uczestnictwa w projekcie "Czwartki z prawem" :
         • bezpłatne szkolenia prawne dla społeczności Krakowa i okolic,
         • tematyka prorodzinna.
         I spotkanie: Rządowy program "Rodzina 500 plus" - jak skorzystać z dodatku dla rodzin - warsztaty praktyczne

         czytaj całość publikacji "CZWARTKI Z PRAWEM"


         WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS !

         2016-04-13

         Ze względów bezpieczeństwa (oszustwa, próby wyłudzenia danych, itp.) przed wypełnieniem i złożeniem wniosku istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi iż:

         czytaj całość publikacji "WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS !"


         BUS 500 PLUS

         2016-04-11

         W miniony piątek w godz. od 12.00 do 14.30 przed budynek nowego Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie przyjechał BUS 500 PLUS - mobilny punkt informacyjny.
         Mimo niesprzyjającej aury (siąpił lekki deszczyk) pod rozłożonym parasolem z logo programu "Rodzina 500+ pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego udzielali porad i odpowiedzi na temat programu „Rodzina 500plus”.

         Przyjazd samochodu BUS 500 PLUS do naszej gminy to element realizowanej w całym kraju specjalnej akcji promocyjno-informacyjnej Urzędów Wojewódzkich.
         Specjalnie oznakowane samochody odwiedzą każdy region w Polsce. Akcja potrwa do końca czerwca.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          SAVOIR-VIVRE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - część I

          2016-04-06

          Od kilku lat coraz częściej zauważamy wśród nas osoby niepełnosprawne. Z myślą o nich likwiduje się m.inn. bariery architektoniczne, wprowadza udogodnienia w środkach komunikacji, na wielu opakowaniach (szczególnie leków) pojawiają się napisy w alfabecie Braille`a.
          Następuje też zauważalna zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Zaczyna się dostrzegać ich potrzeby , prawa i traktować na równi z osobami zdrowymi.
          Ale mimo pozytywnego podejścia do osób niepełnosprawnych w większości z nas tkwi ziarenko niepewności - jak się zachować wobec takich osób , aby pomagając im nie urazić ich jednocześnie.
          Nie musimy czuć się niezręcznie w obecności osoby niepełnosprawnej - musimy tylko poznać podstawowe wskazówki dot.zachowania wobec tych osób.
          A jeżeli kiedykolwiek bedziemy mieć wątpliwości, co do tego jak się zachować czy też co powiedzieć takiej osobie - po prostu ją o to zapytajmy.

          Dzisiejszym artykułem chcemy rozpocząć cykl wskazówek jak taktownie postępować w relacjach z osobami niepełnosprawnymi i jak im przyjść ze skuteczną i właściwą pomocą, gdy tego potrzebują.

          W swych rozważaniach opieramy się na Poradniku , który ukazał się na rynku amerykańskim i został przetłumaczony na zlecenie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

          Na początek:

          PODSTAWOWE ZASADY

          1. ZANIM POMOŻESZ - ZAPYTAJ
          Sam fakt bycia niepełnoprawnym nie oznacza, że dana osoba potrzebuje pomocy. Jeżeli znajduje się ona w przyjaznym otoczeniu, zwykle sama daje sobie radę. Dorośli niepełnosprawni chcą być traktowani jak niezależni ludzie. Pomoc należy oferować jedynie wówczas, gdy wydaje się ,że dana osoba może jej potrzebować. Jeżeli tak jest w istocie, zapytaj - zanim zaczniesz jej udzielać.

          2. BĄDŹ TAKTOWNY INICJUJĄC KONTAKT FIZYCZNY
          Niektóre osoby niepełnosprawne utrzymują równowagę dzięki swoim rękom, dlatego chwytanie ich za nie - nawet w celu udzielenia pomocy- może tę równowagę zakłócić. Unikaj klepania takiej osoby po głowie a także dotykania jej wózka, kuli czy laski. Osoby niepełnosprawne uważają je za część ich przestrzeni osobistej.

          3. POMYŚL ZANIM COŚ POWIESZ
          Zawsze zwracaj się bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej, nie do jej towarzysza, pomocnika ani tłumacza języka migowego. Po prostu zwracaj się do niej jak do każdej innej osoby.
          Szanuj jej prywatność. Jeżeli będziesz wypytywał ją o jej przypadłość, może się ona poczuć jakbyś sprowadzał ją wyłącznie do jej niepełnosprawności a nie widział w niej człowieka. Część osób niepełnosprawnych nie ma jednak nic przeciwko naturalnej ciekawości dzieci i nie krępuje się odpowiadać na zadawane przez nie pytania.

          4. NIE DECYDUJ.
          Osoby niepełnosprawne same najlepiej wiedzą co mogą zrobić a czego nie.
          Nie podejmuj za nie decyzji co do uczestnictwa w jakiejkolwiek czynności. W zależności od sytuacji, wykluczanie osób niepełnosprawnych z jakiegokolwiek działania tylko dlatego , że są niepełnosprawne sprawia , że czują się spychane na margines.

          5. PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ (np. sklep, punkt usługowy itp) - REAGUJ UPRZEJMIE NA PROŚBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
          Jeżeli osoby niepełnosprawne proszą cię o dokonanie pewnych przystosowań w twojej działalności , to nie jest to skarga. Świadczy o tym , że czują się w twoim lokalu na tyle swobodnie, aby mówić o swoich potrzebach. Jeżeli twoja reakcja będzie pozytywna, na pewno będą do ciebie wracać i powiedzą swoim znajomym , jak dobrze zostali obsłużeni .

          cdn.


          KWIETNIOWE SPOTKANIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

          2016-04-05

          Szczegóły w zakładce Seniorzy


          Wystartował Program Rodzina 500 +

          2016-04-04

          Za nami pierwszy dzień realizacji programu Rodzina 500 +
          Wbrew wcześniejszym przewidywaniom dzień był spokojny. Z pewnością pomocne były liczne informacje, że na złożenie wniosków rodzina ma pełne 3 miesiące i wystarczy zmieścić się w tym terminie , aby otrzymać świadczenia z wyrównaniem od kwietnia.
          W piątek 1 kwietnia złożono w GOPS ogółem 137 wniosków.
          W formie elektronicznej otrzymaliśmy 25 wniosków
          Przeważały te składane osobiście - było ich 112 .
          Część osób zasięgała jeszcze przy tej okazji dodatkowych informacji czy korzystała z wyjaśnień pracowników przyjmujących dokumenty.

          Ponieważ zainteresowanie programem jest duże - w najbliższych tygodniach małopolskie gminy będzie objeżdżał 500 BUS w którym pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie będą udzielać informacji związanych z programem 500+
          W naszej gminie 500 BUS będzie stacjonował w rejonie nowego Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie w najbliższy piątek ( 8 kwietnia 2016 r)
          w godzinach od 12.00 do 14.30 .
          Poniżej przekazujemy Państwu treść listu Pani Premier Beaty Szydło w związku z realizacją Programu Rodzina 500 + do rodzin w Polsce.

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           Rusza program "RODZINA 500+.

           2016-03-31

           Przypominamy , że od jutra - tj.01 kwietnia br. rozpoczyna się w naszej gminie (podobnie jak w całej Polsce) przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze.
           Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 8 na parterze budynku Urzędu Gminy oraz w siedzibie GOPS na I piętrze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
           Druki wniosków można otrzymać w siedzibie GOPS jak również można je bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej.

           czytaj całość publikacji "Rusza program "RODZINA 500+."


           Przekaż 1 % podatku

           2016-03-31

           Uwaga mieszkańcy Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.
           Przypominamy, że kolejny już rok możemy zamieszczać na stronie internetowej GOPS w zakładce "Przekaż 1% podatku" prośby mieszkańców naszej gminy zainteresowanych tą formą pozyskania wsparcia.

           Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS tel.: 12 387 11 10
           Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

           przejdź do góry...

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

           Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji