Aktualności


System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej MAŁOPOLSCE!

2020-01-24

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Od 1 stycznia 2020 roku wniosek dotyczący dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego a także przedmiotów ortopedycznych aplikujący o dofinansowanie ze środków PFRON może złożyć przez Internet - bez wychodzenia z domu, 365 dni w roku.

czytaj całość publikacji "System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej MAŁOPOLSCE!"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Dom Aktywnego Seniora w Łososkowicach.

2020-01-24

Dom Aktywnego Seniora w Łososkowicach mieści się w dawnej szkole podstawowej. Już aktywnie i żywo działamy od kilku miesięcy. Jest to inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowana do osób samotnych powyżej 60 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy D.A.S. biorą udział w zajęciach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 , uczestniczą w zajęciach aktywizująco – usprawniających: fizycznie i społecznie.

czytaj całość publikacji "Dom Aktywnego Seniora w Łososkowicach."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Spotknie seniorów w Goszczy

  2020-01-21

  W niedzielę 19 stycznia 2020 r. seniorzy z miejscowości Goszcza i Sadowie wzięli udział w spotkaniu noworoczno-integracyjnym. Odbyło się w remizie OSP Goszcza, a jego organizatorem była Gminna Rada Seniorów. Było ono dla uczestniczących w nim seniorów wspaniałą okazją do wspólnego kolędowania i złożenia sobie życzeń noworocznych. W spotkaniu tym uczestniczyła najstarsza mieszkanka Goszczy pani Zofia Nowak, której wszyscy obecni złożyli życzenia. Uczestników spotkania w Goszczy powitali państwo Danuta Sokół i Józef Chmiel - członkowie Gminnej Rady Seniorów. Podczas „imprezy” nie zabrakło smacznego jedzenie, o co zadbali jej organizatorzy, a przede wszystkim znakomitej atmosfery i dobrej zabawy, z muzyką w wykonaniu zespołu „Wspomnienie”.

  Gminna Rada Seniorów serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu „Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu” za okazaną pomoc i wsparcie przy organizacji niedzielnego spotkania integracyjnego seniorów.

  Dołączone pliki:


  GRUPA KOREKCYJNO – EDUKACYJNA w PCPR

  2020-01-17

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy, informuje że PCPR w Krakowie prowadzi rekrutację do grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.
  Uczestnictwo w zajęciach grupy daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji, przede wszystkim złości i właściwego ich wyrażania. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań. Dzięki informacjom dotyczącym zasad skutecznej komunikacji zajęcia mogą przyczynić się również do poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny.

  czytaj całość publikacji "GRUPA KOREKCYJNO – EDUKACYJNA w PCPR "


  Rehabilitacja społeczna

  2020-01-15

  Osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Powiatu Krakowskiego i posiadające ważne orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

  czytaj całość publikacji "Rehabilitacja społeczna"


  Spotkanie noworoczne Seniorów w Krzysztoforzycach.

  2020-01-14

  W niedzielę 12 stycznia 2020 roku w Krzysztoforzycach odbyło się spotkanie noworoczne Seniorów, zorganizowane przez radną seniorów Panią Bogumiłę Król wraz z radą sołecką.
  Przy wspólnym świątecznym stole spotkali się seniorzy z Krzysztoforzyc wraz z zaproszonymi przedstawicielami Gminnej Rady Seniorów.

  czytaj całość publikacji "Spotkanie noworoczne Seniorów w Krzysztoforzycach. "

  Dołączone pliki:


  Bezpłatne porady dla mieszkańców w 2020 r.

  2020-01-10

  W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca bezpłatnej pomocy prawnej w roku 2020 udzielać będzie:

  Punkt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "CONSILIUM" - punkt przyjęć zainteresowanych osób:

  budynek Urzędu Gminy, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca (stary adres: Luborzyca 97), na parterze budynku.

  Dni i godziny przyjęć:

  poniedziałek: 9.00-16.00

  wtorek: 12.00-15.00

  środa: nieczynne

  czwartek: 12.00-15.00

  piątek: 8.00-15.00

  UWAGA ! obowiązują wcześniejsze zapisy na wizyty do punktu pod numerem telefonu: 576 058 217, numer telefonu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-17.00

  Bezpośredni numer telefonu do punktu: 798 944 650 - czynny w godzinach pracy punktu

  Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.  Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

  czytaj całość publikacji "Bezpłatne porady dla mieszkańców w 2020 r."

  Dołączone pliki:


  Klub "Senior+"

  2020-01-03

  Klub "SENIOR+" rozpoczął swoją działalność . Na zajęcia zapraszamy mieszkańców naszej Gminy w wieku 60 i więcej. Spotkania odbywają się w Kocmyrzowie, ul. Centralna 115 (budynek biblioteki).
  Udział w klubie daje możliwość nawiązania nowych znajomości, wymiany myśli, wspólnej zabawy, przyjemnie spędzonego czasu oraz rozwijania własnych zainteresowań. Spotkania klubu odbywają się trzy razy w tygodniu.
  Poniżej znajduje się harmonogram zajęć:

  Dołączone pliki:


  INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

  2020-01-03

  Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy przypomina mieszkańcom naszej Gminy o możliwości korzystania z usług Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzyca .

  W punkcie można skorzystać z poradnictwa socjalnego, psychologicznego i prawnego. Poradnictwo socjalne odbywa się w siedzibie tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku podczas czasu pracy Ośrodka.


  Więcej w zakładce : Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


  INFORMACJA

  2019-12-31

  Informujemy, że Kierownik GOPS jest nieobecny w pracy w dniach
  od 02 do 27 stycznia 2020 r


  PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH

  2019-12-30

  Zapobieganie przemocy wobec osób starszych jest bardzo ważnym zagadnieniem
  w starzejącym się świecie, chociaż dopiero całkiem niedawno, zjawisko to zaczęło być postrzegane jako ogólnoświatowy problem.
  Wiek osób starszych doświadczających przemocy, to najczęściej 75–84 lata - co wiąże się przeważnie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, albo niedołężności starczej, czyli normalnego starzenia się organizmu.

  Więcej w zakładce: Seniorzy


  KLUB „SENIOR+” ZAPRASZA

  2019-12-27

  Zapraszamy do udziału w zajęciach KLUBU "SENIOR+" w Kocmyrzowie ul. Centralna 115 (budynek biblioteki) mieszkańców naszej Gminy , osoby w wieku 60 lat i więcej.


  Pierwsze zajęcia odbędą się 03 stycznia 2020 roku o godzinie 15:00.


  Więcej w zakładce: Seniorzy


  WIDZIAŁEŚ WYPADEK DROGOWY? CO ROBIĆ?

  2019-12-27

  Codziennie na naszych drogach dochodzi do licznych wypadków komunikacyjnych.
  Może się zdarzyć, że właśnie my będziemy świadkiem wypadku.

  Co wówczas możemy zrobić ?

  czytaj całość publikacji "WIDZIAŁEŚ WYPADEK DROGOWY? CO ROBIĆ?"


  OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ W NASZEJ GMINIE „KLUB SENIOR+”

  2019-12-24

  Informujemy, że od 01 stycznia 2020 r rozpocznie funkcjonowanie w naszej gminie KLUB SENIOR + , którego powstanie jest odpowiedzią na potrzeby coraz liczniejszej w społeczeństwie grupy osób starszych.

  czytaj całość publikacji "OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ W NASZEJ GMINIE „KLUB SENIOR+” "


  Życzymy dobrych i spokojnych Świąt .

  2019-12-24

  Szanowni Państwo,
  Kończy się kolejny rok, w którym, realizowane są przedsięwzięcia
  w ramach naszego projektu „Stawiam na rozwój”.

  Co działo się w tym okresie:
  • W projekcie uczestniczyło do tej pory w ramach dwóch rekrutacji
  prawie 35 mieszkańców Gminy Kocmyrzów Luborzyca.
  • Zorganizowano wsparcie psychologiczne w ilości prawie 300 godzin
  dla wszystkich Uczestników
  • Przeprowadzono warsztaty:
   Komunikacja i współpraca w zespole
   Zarzadzanie własną energią
   Zarzadzanie czasem
   Zarządzanie stresem
   Zarzadzanie emocjami
   Trening - DZIECKO W RODZINIE - komunikacji w rodzinie
  z elementami pierwszej pomocy oraz warsztat: uzależnienia
  od mediów wśród dzieci i młodzieży
  • Przeprowadzono kurs: prawo jazdy kat. B
  • Aby ułatwić start na rynku pracy Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem w postaci spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy
  • Przeprowadzono następujące kursy zawodowe umożliwiające podjęcie pracy: kurs makijażu, magazynier z wózkami widłowymi, pomoc kuchenna, krawcowa, sprzedawca z kasą oraz fakturowaniem.
  • Uczestnikom projektu przekazano wsparcie w postaci dodatkowej pomocy finansowej.
  Ale przede wszystkim pomagano wszystkim uczestnikom poprzez bieżącą pracę socjalną z każdą z osób. Działania te były wykonywane przez Pracowników Socjalnych Ośrodka, aktywnie działających w projekcie.

  czytaj całość publikacji "Życzymy dobrych i spokojnych Świąt ."

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   III "Międzypokoleniowa Wieczerza Wigilijna"

   2019-12-23

   W miniony piątek – 20 grudnia 2019roku Stowarzyszenie Gmina Aktywna + z pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy zorganizowało Międzypokoleniową Wieczerzę Wigilijną"
   Było to już trzecie spotkanie wigilijne organizowane w naszej Gminie .
   Przy wspólnym świątecznym stole spotkali się samotni, starsi, niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy. Były też rodziny wielodzietne.

   Przybyłym na uroczystość licznym gościom ciepłe, serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne złożył obecny na spotkaniu Wójt Gminy – Pan Marek Jamborski oraz Pani Małgorzata Doniec - Przewodnicząca Rady Gminy .

   Spotkanie Wigilijne rozpoczęto od odczytania przez proboszcza Tadeusza Majchera fragmentu Ewangelii mówiącej o wydarzeniu z przed 2000 lat oraz wspólną modlitwą.

   czytaj całość publikacji " III "Międzypokoleniowa Wieczerza Wigilijna" "

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (23 fot.)...


    ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE

    2019-12-20

    Na zbliżające się Święta, Wszystkim Mieszkańcom naszej gminy
    pragniemy złożyć życzenia
    przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
    radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

    czytaj całość publikacji "ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     CZYM SĄ RODZINNE DOMY DZIECKA

     2019-12-18

     Rodzinne domy dziecka funkcjonują zarówno jako instytucja, ale także jako rodzina. Z jednej strony podlegają one ocenie Centrum Pomocy Rodzinie, oraz Sądowi Rodzinnemu, ale z drugiej strony mają stwarzać swoim wychowankom rodzinne warunki.

     czytaj całość publikacji "CZYM SĄ RODZINNE DOMY DZIECKA"


     PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT W DOMU AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH

     2019-12-16

     Święta Bożego Narodzenia nadchodzą szybkimi krokami.

     Uczestnicy zajęć w Domu Aktywnego Seniora rozpoczęli przygotowania do tej uroczystości wykonując piękne prace w większości o charakterze świątecznym.

     W naszej fotorelacji przedstawiamy Państwu efekty pracy naszych Seniorów.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...


      V Sesja Gminnej Rady Seniorów

      2019-12-13

      W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Sesja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Posiedzenie, które prowadziła Przewodnicząca GRS Danuta Sokół, rozpoczęło się od przyjęcia protokołu z poprzedniej IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.

      Więcej w zakładce: Seniorzy


      TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO SPOTKANIA WIGILIJNEGO 2019

      2019-12-13

      Jak już wcześniej informowaliśmy, dzięki udziałowi w ogłoszonym przez Wojewodę Małopolskiego konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” pozyskało na organizację „Międzypokoleniowego Spotkania Wigilijnego” ponad 10 tys. zł, która to kwota pozwoli pokryć koszty przygotowania świątecznego spotkania.

      czytaj całość publikacji "TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO SPOTKANIA WIGILIJNEGO 2019"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       NAGRODY W KONKURSIE PLASTYCZNYM

       2019-12-12

       W dniu 11.12.2019 roku zostały rozdane nagrody za najwyżej ocenione prace plastyczne, biorące udział w konkursie organizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy w ramach realizowanego Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

       Laureaci otrzymali z rąk Wójta Gminy Marka Jamborskiego nagrody – pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki: puzzle, gry planszowe, książek i słodycze.

       Wszystkim dzieciom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Plakaty, które zajęły pierwsze miejsca zostaną wydrukowane i przekazane do szkół, w których będą przypominać, że przemoc nie jest właściwą drogą postępowania i rozwiązywania problemów oraz sporów w szkole.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (21 fot.)...


        JAK DZIAŁA ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIE.

        2019-12-11

        Czym jest e-zwolnienie?
        E-zwolnienie to po prostu elektroniczne zwolnienie, dzięki któremu nie musisz już dostarczać zwolnienia pracodawcy (jeśli jesteś pracownikiem) albo do ZUS (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą).
        E-zwolnienie zostanie automatycznie przesłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS.
        Od 1 grudnia 2018 r. lekarze (lub asystenci medyczni) wystawiają zwolnienia wyłącznie elektroniczne, nazywane w skrócie e-ZLA. To duże ułatwienie dla pacjentów.

        czytaj całość publikacji "JAK DZIAŁA ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIE."


        Konferencja pt. „Aktywnie przeciw Przemocy”

        2019-12-09

        W dniu 27 listopada 2019 roku Gminy Ośrodek Pomocy w Kocmyrzowie- Luborzycy zorganizował konferencję pt. „ Aktywnie Przeciw Przemocy” w ramach realizowanego Programu Osłonowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
        W konferencji uczestniczyli przedstawiciele szkół ,policjanci, pracownicy socjalny , asystenci rodziny. Konferencję otworzyła Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy - Pani Sylwia Zawalska-Wierzbińska.

        Więcej w zakładce : Przeciwdziałanie Przemocy . Zespół Interdyscyplinarny


        V SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW KOCMYRZÓW- LUBORZYCA

        2019-12-09

        Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

        czytaj całość publikacji "V SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW KOCMYRZÓW- LUBORZYCA"


        Bezpłatne warsztaty dla rodziców – Przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc w szkole : „JAK UCHRONIĆ SWOJE DZIECKO”.

        2019-12-09

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy w ramach realizowanego projektu pt. "Aktywnie przeciw przemocy " Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zaprasza wszystkich chętnych rodziców na bezpłatne warsztaty dot. przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy w szkole , które odbędą się w dniu 12 grudnia 2019 roku (czwartek) od godziny 17.00- do 20.00 w Domu Kolpinga .

        Podczas spotkania zagwarantowany jest poczęstunek dla każdego uczestnika .
        Prosimy o potwierdzenie do dnia 12 grudnia 2019 roku przybycia na warsztaty.
        Osobą do kontaktu jest starszy specjalista pracy socjalnej : Sylwia Zawalska-Wierzbińska
        numer tel. 12 387 11 71 lub 788 170 851 .


        Serdecznie zapraszamy .


        KARTA PARKINGOWA

        2019-12-09

        Imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności .

        Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w pkt.9 musi zawierać wskazanie do wydania karty parkingowej czyli przesłankę określoną w art.8ust.3a pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym.

        czytaj całość publikacji "KARTA PARKINGOWA"


        SZEŚĆ ZASAD BEZPIECZNEGO SENIORA KONSUMENTA

        2019-12-06

        Trudne do zrozumienia umowy, mała czcionka, nagabywanie przez akwizytora, oferowanie seniorom usług, z których nigdy nie będą korzystać – to główne problemy, z którymi zgłaszają się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów osoby starsze.

        Oferowanie seniorom produktów i usług po zawyżonych cenach, na pokazach poza siedzibą przedsiębiorcy – to jeden z głównych problemów, z którymi zgłaszają się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów osoby starsze.


        Podpowiadamy jak ochronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, na co zwracać uwagę. Oto sześć zasad bezpiecznego seniora konsumenta.

        1.NIE KUPUJ BEZ NAMYSŁU !

        „Tylko w tych naczyniach ugotujesz obiad 3 razy szybciej” – zanim kupisz - zweryfikuj informację . Skonsultuj zakup z rodziną.

        2.NIE WIERZ W „DARMOWE” PREZENTY

        Uważaj, darmowa wycieczka może być połączona z kilkugodzinną sprzedażą kosztownych produktów.

        Więcej: w zakładce Seniorzy


        "Międzypokoleniowa Wieczerza Wigilijna"

        2019-12-05

        Stowarzyszenie Gmina Aktywna + przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy uzyskało wymaganą ilość punktów w ogłoszonym przez Wojewodę Małopolskiego konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i dzięki temu pozyskało ponad 10 tys. zł dofinansowania do zorganizowania „Międzypokoleniowej Wieczerzy Wigilijnej ”.


        WARTO OBEJRZEĆ

        2019-12-04

        Polecamy Państwu do obejrzenia angielski film z 2017 r: „PEŁNIA ŻYCIA”

        czytaj całość publikacji "WARTO OBEJRZEĆ "


        Pomóżmy Mateuszowi wygrać walkę z rakiem!

        2019-12-03

        Mateusz, uczeń jednej ze szkół z terenu naszej gminy, dzielnie walczy z guzem mózgu.
        My także możemy Mu pomóc dokonując wpłat na konto Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym "Kawałek Nieba".

        Więcej: w zakładce Mieszkańcy pomagają


        CO TO JEST ELEKTRONICZNA RECEPTA?

        2019-12-02

        Papierowa recepta wystawiana przez lekarza i dawana do ręki pacjentowi – to rozwiązanie, które jest dla nas oczywiste podczas wizyty u lekarza.

        czytaj całość publikacji "CO TO JEST ELEKTRONICZNA RECEPTA?"


        WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

        2019-11-29

        Konkurs organizowany przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy w ramach realizowanego Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostki Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt „ Aktywnie Przeciw Przemocy” .
        W dniu 27 listopada 2019 r. Komisja Konkursowa w składzie:
        • Elżbieta Pierwoła, Plastyk Centrum Kultury i Promocji - przewodnicząca komisji ,
        • Anna Szymczyk – Sierak , Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
        • Elżbieta Turek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy,
        • Sylwia Zawalska -Wierzbińska Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy.
        • Jadwiga Łach, Radna Gminy Kocmyrzów – Luborzyca,
        • sierż. Agnieszka Adamek – przedstawiciel komisariat u Policji w Słomnikach
        • sierż. sztab Przemysław Koster , przedstawiciel Komisariatu Policji w Słomnikach

        dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs plastyczny pt. „Stop przemocy i agresji w szkole” dla dzieci i młodzieży ze szkół naszej Gminy.

        czytaj całość publikacji "WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


         ANDRZEJKOWA ZABAWA SENIORÓW

         2019-11-29

         W ostatnią niedzielę – 24 listopada z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów , przy wsparciu Wójta Gminy oraz Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kocmyrzowie, w budynku wielofunkcyjnym w Baranówce odbyła się andrzejkowa zabawa dla Seniorów.

         czytaj całość publikacji "ANDRZEJKOWA ZABAWA SENIORÓW"

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (37 fot.)...


          POROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O REKLAMACH

          2019-11-27

          Reklamy, eksponujące alkoholowe produkty filmy czy promujący takie trunki celebryci wpływają na ryzyko nadużywania alkoholu przez młodzież. Ważną rolę w zmniejszeniu zagrożenia mogą, zdaniem naukowców, odegrać rodzice.

          czytaj całość publikacji "POROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O REKLAMACH"


          STYGMATYZACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

          2019-11-25

          Pomimo szeregu apeli i akcji uświadamiających, stygmatyzacja osób z zaburzeniami psychicznymi wciąż jest powszechnym problemem, który znajduje wyraz zarówno w zwykłych rozmowach, na rynku pracy, a nawet w kampaniach społecznych.

          czytaj całość publikacji "STYGMATYZACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"


          ZROZUMIEĆ SENIORA - SYMULATOR ODCZUĆ STARCZYCH

          2019-11-22

          Współczesne społeczeństwa starzeją się coraz bardziej, dlatego poznanie ograniczeń osób w podeszłym wieku może być ciekawym doświadczeniem naukowym oraz ułatwić sposób postrzegania świata przez osoby starsze.

          Właśnie w tym celu powstał japoński” symulator odczuć starczych” zaprojektowany w wyniku długotrwałych badań w zakresie ograniczeń osób w podeszłym wieku.

          Po założeniu, symulator umożliwia poznanie głównych wrażeń i ograniczeń osób starzejących się dzięki czemu ułatwia on zrozumienie ich punktu widzenia w codziennych sytuacjach życiowych.

          Więcej : w zakładce Seniorzy


          Zapraszamy na spotkanie z psychologiem w ramach realizacji projektu „ Aktywnie Przeciw Przemocy”

          2019-11-21

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy w ramach projektu pt. "Aktywnie przeciw przemocy " Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zaprasza seniorów na kolejne spotkanie z psychologiem , które odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 roku o godzinie 18,00 w Szkole Podstawowej w Luborzycy.

          Podczas spotkania zagwarantowany jest poczęstunek oraz drobny upominek dla każdego uczestnika .
          Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25 listopada 2019 roku przybycia na spotkanie. Osobą do kontaktu jest starszy specjalista pracy socjalnej : Sylwia Zawalska-Wierzbińska
          numer tel. 12 387 11 71 lub 788 170 851 .


          Serdecznie zapraszamy .


          DZIŚ DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

          2019-11-21

          Dzień Pracownika Socjalnego, przypadający 21 listopada, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.
          Od 28 lat w tym dniu doceniana zostaje praca osób pomagającym potrzebującym.
          Upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej.

          czytaj całość publikacji "DZIŚ DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO"

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           RODZINY WSPIERAJĄCE

           2019-11-20

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
           Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
           Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

           czytaj całość publikacji "RODZINY WSPIERAJĄCE"


           NASI SENIORZY W MIECHOWIE

           2019-11-18

           16 Seniorów z naszej Gminnej Rady Seniorów, uczestniczyło w minioną sobotę w trwających prawie tydzień i obfitujących w moc atrakcji Senioraliach w Miechowie.Podczas imprezy można było wykonać badania profilaktyczne, wziąć udział w warsztatach artystycznych oraz spotkaniach autorskich.

           Więcej: w zakładce Seniorzy

           Dołączone pliki:


           Bezpłatne warsztaty dla rodziców – Przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc w szkole : „JAK UCHRONIĆ SWOJE DZIECKO”.

           2019-11-18

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy w ramach realizowanego projektu pt. "Aktywnie przeciw przemocy " Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zaprasza wszystkich chętnych rodziców na bezpłatne warsztaty dot. przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy w szkole , które odbędą się w dniach 23 listopada 2019 roku (sobota) od godziny 9.30 do 12 .30 oraz w dniu 12 grudnia 2019 roku (czwartek) od godziny 17.00- do 20.00 w Domu Kolpinga w Luborzycy .

           Podczas spotkania zagwarantowany jest poczęstunek dla każdego uczestnika .
           Prosimy o potwierdzenie do dnia 22 listopada 2019 roku przybycia na warsztaty
           Osobą do kontaktu jest starszy specjalista pracy socjalnej : Sylwia Zawalska-Wierzbińska
           numer tel. 12 387 11 71 lub 788 170 851 .


           Serdecznie zapraszamy .


           BŁĘDNE KOŁO POPRAWIANIA NASTROJU ALKOHOLEM

           2019-11-18

           Według badań nawet około 90 proc. osób, które spożywają alkohol w dużych ilościach lub są od niego uzależnione, ma stany depresyjne. To ci, którzy sięgają po tę używkę, by poprawić sobie samopoczucie, wyciszyć się czy zasnąć.
           Są osoby, które mając obniżony nastrój, próbują go sobie poprawić przy pomocy alkoholu. Często uzyskują ten efekt chociaż tylko na krótko.

           czytaj całość publikacji "BŁĘDNE KOŁO POPRAWIANIA NASTROJU ALKOHOLEM"


           ZAPRASZAMY DO AKCJI „SERDUSZKO PEŁNE ŻYCZEŃ”

           2019-11-15

           Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy do udziału w organizowanej przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej akcji: „Serduszko pełne życzeń”.

           czytaj całość publikacji "ZAPRASZAMY DO AKCJI „SERDUSZKO PEŁNE ŻYCZEŃ”"


           Warsztaty dla rodziców

           2019-11-14

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza mieszkańców Gminy na zajęcia poświęcone problemom młodych osób (warsztaty prowadzone metodami aktywnymi).

           Tematyka zajęć dotyczy zagrożeń czyhających na młode pokolenie oraz wiedzy i umiejętności niezbędnej opiekunom w skutecznym wpieraniu podopiecznego w rozwoju.

           Rodzicu :
           - jeśli chcesz by twoje dziecko dobrze radziło sobie z problemami okresu dojrzewania
           - jeśli chcesz zminimalizować ryzyko kryzysowego przechodzenia przez okres dojrzewania twojego dziecka
           Zgłoś się na zajęcia.

           Zajęcia prowadzone będą w Szkole Podstawowej w Kocmyrzowie w dniu 20 listopada 2019 roku o godzinie 17,00. przez Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno

           Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS : nr. tel 12 387 11 10 , 12 387 11 71 .


           OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA

           2019-11-13

           Jutro - 14 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora.

           Uroczystości tej przyświeca ważna idea. Ma ona zachęcać społeczeństwo do kształtowania nowego sposobu postrzegania osób starszych.
           Celem jej jest również promowanie wszelkich działań, którym przyświeca dążenie do zapewnienia godnego życia seniorom.

           czytaj całość publikacji "OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA"

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            VI FORUM SENIORA WIOSNA W JESIENI ŻYCIA

            2019-11-08

            Wczoraj , 7 listopada 2019 r w Auli Auditorium Maximum w Krakowie odbyło się już po raz szósty FORUM SENIORA - przebiegające w tym roku pod hasłem:
            WIOSNA W JESIENI ŻYCIA

            Forum zgromadziło jak co roku kilkuset seniorów z różnych części naszego województwa - co dowodzi, że jest imprezą bardzo ważną i potrzebną a także o ugruntowanej pozycji w kalendarzu seniora.
            Wśród uczestników Forum byli również przedstawiciele naszej Rady Seniorów.
            Więcej w zakładce: Seniorzy


            SPOTKANIE Z TERAPEUTĄ

            2019-11-08

            W dniu wczorajszym z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy odbyło się szkolenie prowadzone przez Wiesława Sokoluka – terapeutę, seksuologa i psychologa. Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz asystentów rodziny z naszej i sąsiednich gmin dotyczyło umiejętności dialogu z młodzieżą w obszarze rozwoju psychoseksualnego i problemów seksualnych.

            czytaj całość publikacji "SPOTKANIE Z TERAPEUTĄ "

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             WIDZISZ KRZYWDZONE DZIECKO ? REAGUJ !

             2019-11-06

             Przemoc, która dotyka dzieci, to nie tylko bicie, wyzywanie czy nadużycie seksualne. Przemocą jest także manipulowanie dzieckiem, zaniedbanie jego psychologicznych potrzeb, emocjonalne porzucenie. To rodzi później demony.
             Reagujmy na przemoc wobec dzieci !

             Co gorsza, przemoc doświadczona w dzieciństwie może pozostawić ślady w psychice na całe życie, dlatego tak ważne, by do niej nie dochodziło i by wiedzieć, co robić, kiedy do niej doszło.

             Więcej w zakładce: Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


             DOM AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH ZAPRASZA

             2019-11-04

             Seniorze, spędzasz samotnie czas w domu? Rodzina wychodzi do pracy a ty masz nadmiar czasu wolnego? A może mieszkasz samotnie, a chciałbyś poznać nowych ludzi, mieć z kim porozmawiać czy oddać się pasji na którą nigdy wcześniej nie wystarczało ci czasu?
             Zapisz się na zajęcia Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach.

             czytaj całość publikacji "DOM AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH ZAPRASZA"


             Szkolenie dla nauczycieli

             2019-10-31

             W dniach 29-30 października 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zorganizował dla nauczycieli kolejne szkolenie pt. „Skuteczny wychowawca- profilaktyka w szkole ”.

             czytaj całość publikacji "Szkolenie dla nauczycieli "


             POCZĄTEK LISTOPADA - DNI ZADUMY I REFLEKSJI

             2019-10-30

             „Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
             Albowiem oni to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”
             Albert Einstein

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

              Podziękowanie

              2019-10-28

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie dziękuje za liczne przybycie na spotkanie przedstawicieli grup seniorów : Uniwersytetu III Wieku , Stowarzyszenia "Jesienny Liść" koła Gospodyń Wiejskich z Luborzycy oraz Gminnej Rady Seniorów.

              czytaj całość publikacji "Podziękowanie "

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


               RAK . JAK ROZMAWIAĆ Z CHORYM O ŚMIERCI

               2019-10-28

               Rak – to diagnoza, na którą nikt nie jest gotowy. Wywraca życie człowieka do góry nogami.
               W nowej rzeczywistości muszą odnaleźć się także bliscy.
               Poniżej drukujemy fragment rozmowy , którą dziennikarz portalu Niepełnosprawni przeprowadził z Adrianną Sobol- psychoonkologiem z fundacji OnkoCafe:

               czytaj całość publikacji "RAK . JAK ROZMAWIAĆ Z CHORYM O ŚMIERCI"


               VI FORUM SENIORA

               2019-10-25

               Przypominamy, że już 7 listopada 2019 r o godz. 10.00 w Audytorium Maximum UJ w Krakowie ( ul. Krupnicza 33 ) , odbędzie się VI FORUM SENIORA.

               Forum, którego organizatorem są : Dziennik Polski , Uniwersytet Jagielloński , NFZ oraz Województwo Małopolskie przebiega w tym roku pod hasłem:
               „WIOSNA W JESIENI ŻYCIA”

               Więcej : w zakładce Seniorzy


               SPOTKANIE SENIORÓW Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI

               2019-10-24

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy przypomina seniorom o dzisiejszym spotkaniu w ramach projektu pt. Aktywnie Przeciw Przemocy .
               Na dzisiejsze spotkanie został zaproszony aspirant sztabowy Sławomir Trętko z Komisariatu Policji w Słomnikach , który przybliży tematykę przemocy w rodzinie
               Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Luborzycy o godzinie 18,00.
               (w budynku gimnazjum)

               Wstęp wolny

               Serdecznie zapraszamy


               TYM RAZEM W BARANÓWCE - SENIORZY TAŃCZĄ I ŚPIEWAJĄ .

               2019-10-23

               Jak pisaliśmy już wcześniej ( strona GOPS, artykuł z 14 sierpnia o „Słonecznikowej” imprezie Seniorów ) , spotkanie w Krzysztoforzycach rozbudziło apetyty Seniorów z naszej gminy na kolejne miłe, pełne żartów i dobrego humoru spotkanie.

               I oto w minione niedzielne popołudnie (20 października) muzyką i śpiewem rozbrzmiewał za sprawą Seniorów Budynek Wielofunkcyjny w Baranówce.


               Więcej: w zakładce Seniorzy.


               ZUS - TYSIĄCE ŚWIADCZEŃ 500+ DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

               2019-10-21

               Do tej pory do ZUS wpłynęło ponad 283 tys. wniosków o przyznanie świadczenia 500+ dla osób niesamodzielnych.


               Wydano już ponad 64 tys. decyzji przyznających 500 + dla osób niesamodzielnych; do tej pory wypłacono 16,6 tys. świadczeń.


               ZUS wydał ponad 17 tys. orzeczeń ustalających niezdolność do samodzielnej egzystencji.

               czytaj całość publikacji "ZUS - TYSIĄCE ŚWIADCZEŃ 500+ DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH "


               BEZPŁATNE LEKI 75+

               2019-10-18

               Jak otrzymać bezpłatne leki?
               Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:
               - wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
               - recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
               - wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków
               - wskazanie objęte refundacją – leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia (część A1 obwieszczenia refundacyjnego)
               Więcej : w zakładce Seniorzy


               FILM DLA STASIA - MUSISZ GO OBEJRZEĆ

               2019-10-16

               Kilka miesięcy temu telewizja wyemitowała dokumentalny film o wielkim sercu , przyjaźni, ale i codziennych trudach życia.

               czytaj całość publikacji "FILM DLA STASIA - MUSISZ GO OBEJRZEĆ"


               INFORMACJA PCPR O ZMIANIE TERMINU TURNUSU CAŁODOBOWEJ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

               2019-10-16

               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że został zmieniony termin turnusu całodobowego opieki wytchnieniowej, zaplanowany w dniach od 14 do 23 października 2019 roku.

               czytaj całość publikacji "INFORMACJA PCPR O ZMIANIE TERMINU TURNUSU CAŁODOBOWEJ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ "


               PRZEWLEKŁE ZMĘCZENIE: 10 NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN

               2019-10-14

               Czujesz się ciągle zmęczony lub wyczerpany? Ulgi nie przynosi ci ani sen, ani nawet dwutygodniowy urlop? Nie lekceważ tego stanu, bo mogą się za nim kryć groźne choroby. Podpowiadamy, jakie są najczęstsze przyczyny przewlekłego zmęczenia, a także różne sposoby na odzyskanie energii.
               Generalnie, eksperci dzielą przyczyny uporczywego osłabienia na trzy grupy: 1/psychologiczne, 2/ fizyczne , 3/ związane ze stylem życia.

               Więcej w : zakładce Seniorzy


               INFORMACJA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

               2019-10-11

               Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

               System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

               Więcej w zakładce: Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


               SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO POŚWIĘCONE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

               2019-10-09

               W miniony poniedziałek (7.10.19) odbyło się kolejne już w tym roku spotkanie działającego przy GOPS, Zespołu Interdyscyplinarnego d.s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

               Uczestnikami spotkania byli zarówno pracownicy socjalni, jak i nauczyciele miejscowych szkół, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a także policjanci z Komisariatu Policji w Słomnikach.

               Więcej : w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy . Zespół Interdyscyplinarny


               CZYM ZAJMUJE SIĘ SĄD RODZINNY?

               2019-10-07

               Sąd rodzinny, jako jeden z wydziałów sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich), zajmuje się przede wszystkim:

               - sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
               - sprawami dotyczącymi demoralizacji i czynów karalnych nieletnich
               - postępowaniami w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i psychotropowych.

               Jest on również jako jedyny uprawniony do umieszczenia dziecka poza jego naturalnym środowiskiem rodzinnym lub wyznaczenia mu rodziny zastępczej.

               czytaj całość publikacji "CZYM ZAJMUJE SIĘ SĄD RODZINNY?"


               PATOSTREAMING - ZAGROŻENIEM DLA DZIECI

               2019-10-04

               Według definicji opracowanej przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę” tzw. patostreaming to treści prezentowane w sieci w postaci transmisji internetowej (stream) fragmentów transmisji (shoty), filmów, zdjęć i innych form przekazu w których nadawca lub grupa nadawców prezentują zachowania sprzeczne z normami społecznymi, niosące demoralizujący przekaz, obejmujący zachowania takie jak: przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna.
               Promują zażywanie substancji psychoaktywnych, gloryfikują poniżanie i lekceważenie innych.

               Więcej w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


               OFERTA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

               2019-10-02

               Przedstawiamy poniżej przydatne linki, które przybliżą nam ofertę NFZ w dziedzinie poprawy dostępności pacjentów do informacji:

               czytaj całość publikacji "OFERTA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA"


               NGO – CO TO SĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ?

               2019-09-30

               Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

               Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw.

               czytaj całość publikacji " NGO – CO TO SĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ?"


               IV SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW

               2019-09-27

               W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie IV Sesji Gminnej Rady Seniorów pod przewodnictwem Pani Danuty Sokół.
               W posiedzeniu tym uczestniczyli również: Wójt Gminy Marek Jamborski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Turek oraz Wiceprzewodniczący Rady LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Jerzy Kozik.
               Więcej : w zakładce Seniorzy


               MAŁOPOLSKI „TELE-ANIOŁ”

               2019-09-27

               Przypominamy, że wciąż trwa nabór do projektu Małopolski „Tele-Anioł” skierowanego do osób niesamodzielnych.
               Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, chorą i potrzebujesz wsparcia oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zgłoś się do projektu!

               czytaj całość publikacji "MAŁOPOLSKI „TELE-ANIOŁ” "


               RODZICU, ZADBAJ O KONDYCJĘ SWOJEGO UCZNIA

               2019-09-25

               Wakacje minęły, zaczęła się szkoła. Dla niektórych to powrót do starych znajomych, dla innych zmiana otoczenia i nowe wyzwania.

               Niektórzy uczniowie czekają na ten moment z zaciekawieniem i podekscytowaniem, dla innych oznacza to stres. Martwią się czy poradzą sobie z nauką, obawiają się czy zostaną zaakceptowani.

               Zobacz o czym trzeba pamiętać wysyłając małego człowieka do szkoły i jak sprawić, by nie kojarzyła mu się źle.

               czytaj całość publikacji "RODZICU, ZADBAJ O KONDYCJĘ SWOJEGO UCZNIA"


               WYBORY 13 PAŹDZIERNIKA A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

               2019-09-23

               Przed nami wybory do Sejmu i Senatu.
               Osobom z niepełnosprawnością przysługuje szereg uprawnień by mogły zagłosować, czasami nawet nie wychodząc z domu.

               Wyborcy, którzy z powodu niepełnosprawności mają problem z oddaniem głosu w lokalu wyborczym muszą jednak pamiętać o terminach zgłoszeń i związanych z nimi procedurach !

               czytaj całość publikacji "WYBORY 13 PAŹDZIERNIKA A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE"


               JAK OTRZYMAĆ ORZECZENIE O NIEZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI?

               2019-09-20

               Osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a chcą ubiegać się o świadczenie uzupełniające, będą musiały do wniosku o świadczenie dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku ) i jeśli posiadają – dokumentację medyczną oraz inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla wydania orzeczenia np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej.

               czytaj całość publikacji "JAK OTRZYMAĆ ORZECZENIE O NIEZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI?"


               ZAWIADOMIENIE O IV SESJI GMINNEJ RADY SENIORÓW

               2019-09-19

               Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

               więcej: w zakładce Seniorzy


               PORTAL „EMPATIA”

               2019-09-18

               Słyszymy często w mediach, szczególnie przy świadczeniach 500+, że wnioski można składać za pomocą tzw. ”empatii”. Czym zatem jest „empatia” ?

               Empatia (oficjalnie empa@tia) to jeden z portali informacyjno-usługowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przez które można aplikować o różnego rodzaju świadczenia. Można to zrobić całkowicie bezpiecznie, bez konieczności odwiedzania urzędów.

               Portal emp@tia jest przeznaczony w szczególności do osób i rodzin poszukujących pomocy państwa.

               czytaj całość publikacji "PORTAL „EMPATIA”"


               REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KLUBU SENIORA

               2019-09-17

               Trwają prace modernizacyjne pomieszczeń w budynku komunalnym pełniącym funkcję biblioteki wraz ze świetlicą wiejską w Kocmyrzowie, celem przystosowania ich i zapewnienia właściwych standardów dla utworzenia Klubu Seniora w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. W dalszej kolejności adaptowane pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia.
               Więcej : w zakładce Seniorzy


               WYCIECZKA SENIORÓW Z NASZEJ GMINY DO KAZIMIERZA DOLNEGO

               2019-09-16

               W minioną sobotę, grupa prawie 60 Seniorów z naszej gminy wzięła udział w zorganizowanej przez Gminną Radę Seniorów wycieczce do Kazimierza Dolnego.
               Logistycznie wszystko zaplanowały i dopięły na ostatni guzik Panie: Krystyna Zbroja i Danuta Sokół.
               Dzięki ich zaangażowaniu , wszystko przebiegło zgodnie z planem – był sprawny autokar z doświadczonym kierowcą, punktualny wyjazd, a w Kazimierzu czekał już na Seniorów przewodnik i zamówione meleksy. Seniorom dopisywały humory i nawet pogoda była wymarzona na wyjazd.

               Więcej: w zakładce Seniorzy


               JAK WYJECHAĆ DO SANATORIUM

               2019-09-16

               Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.
               Z sanatorium można skorzystać w ramach pobytów tzw. "komercyjnych" (pełna odpłatność ze strony kuracjusza) oraz kierowanych przez instytucje ubezpieczeniowe (NFZ, ZUS, KRUS).

               czytaj całość publikacji " JAK WYJECHAĆ DO SANATORIUM"


               APLIKACJA MOBILNA „MOJA KOMENDA”

               2019-09-13

               Aplikacja mobilna „Moja Komenda” została przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jest to aplikacja bezpłatna opracowana na urządzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych Android oraz iOS.
               Aplikacja, po jej zainstalowaniu, może pracować w trybie off-line, jednak jej pełne funkcjonalności są widoczne przy zapewnieniu dostępu do sieci Internet.
               Baza danych zawiera informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju.

               czytaj całość publikacji " APLIKACJA MOBILNA „MOJA KOMENDA”"


               500+ DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

               2019-09-11

               Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Michałkiewicz odpowiada na pytania:
               1. Komu i w jakiej kwocie przysługiwać będzie świadczenie 500 plus?
               Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie osobom pełnoletnim, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem.
               Będzie to kwota do 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych. W związku z tym osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 1100 zł), będą również miały możliwość ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego. Warto zaznaczyć, że do wspomnianej kwoty 1600 zł nie wliczają się m.in. ewentualne dochody z pracy, zasiłek pielęgnacyjny, alimenty czy renta rodzinna.

               Więcej w zakładce: Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


               ZAPRASZAMY NA TARGI SENIORA

               2019-09-09

               Tegoroczna 3 edycja Targów Seniora odbędzie się w dniach 27-28 września 2019 r w godzinach od 10.00 do 17.00 w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie (ul. Galicyjska 9).

               Zaproszenie skierowane jest głównie do osób w sędziwym wieku, jednak mile widziani są wszyscy goście, dla których aktywizacja seniorów jest ważnym tematem.

               Więcej w zakładce: Seniorzy.


               DZIEŃ SENIORA W BARANÓWCE

               2019-09-09

               W miniony czwartek- 5 września 2019r w Baranówce , Zarząd Koła nr 4 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, podobnie jak w latach poprzednich, zorganizował dla swoich Członków uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Seniora”.

               Więcej w zakładce: Seniorzy


               KURATOR SĄDOWY

               2019-09-06

               W codziennym życiu – często w sytuacjach związanych z naruszaniem prawa - możemy się spotkać z pojęciem KURATOR SĄDOWY.

               Kim zatem jest ów kurator sądowy?
               Kurator sądowy – to funkcjonariusz publiczny pełniący swoje obowiązki w zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym , diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

               czytaj całość publikacji "KURATOR SĄDOWY"


               FAKTY I MITY NA TEMAT DOPALACZY

               2019-09-04

               1.Produkt o tej samej nazwie zawiera określoną liczbę i rodzaj substancji – to MIT !

               Produkty o tej samej nazwie zakupione w kilku różnych miejscach miały inne składy i stężenia substancji psychoaktywnych.

               2. Powszechnie uważa się, że ich użytkownikami w Polsce są przede wszystkim nastolatki - to MIT !

               Młodzież nie jest obecnie największą grupą użytkowników dopalaczy. Większość z nich stanowią młodzi dorośli (19-24 lat) i dorośli do 40 lat.

               3. Dopalacze można stosować rekreacyjnie – to MIT !

               To narkotyki, na dodatek często powodujące nie tylko zatrucia, ale i doprowadzające do śmierci. W najnowszym raporcie GIS na temat nowych substancji psychoaktywnych podano, że w 2018 r. zanotowano 4260 przypadków interwencji medycznych związanych z zatruciem lub podejrzeniem zatrucia NSP (Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi)

               czytaj całość publikacji "FAKTY I MITY NA TEMAT DOPALACZY"


               „INTEGRACJA” DZIAŁALNOŚĆ I POMOC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

               2019-09-02

               INTEGRACJĘ tworzą organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja. Jej działalność zaczęła się 25 lat temu od wydawania skromnego pisma „Integracja”.

               INTEGRACJA, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zespołowi profesjonalistów i wysokiej rozpoznawalności marki w środowisku organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, jest obecnie jedną z największych organizacji w Polsce.

               Założycielem i wieloletnim prezesem INTEGRACJI był Piotr Pawłowski (1966-2018).

               Więcej: w zakładce Seniorzy

               czytaj całość publikacji "„INTEGRACJA” DZIAŁALNOŚĆ I POMOC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"


               PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

               2019-08-30

               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie rozpoczyna w miesiącu wrześniu kolejną edycję programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

               Spotkania w/w grupy odbywać się będą raz w tygodniu , popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych.
               Cały program obejmuje 60 godzin dydaktycznych ( 15 spotkań)

               Więcej w zakładce: Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


               NARKOTYKI – ZAGROŻENIE WŚRÓD MŁODYCH I DOROSŁYCH

               2019-08-28

               Niemal 2 proc. dorosłych Polaków zadeklarowało w 2018 roku, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy było pasażerami w samochodzie prowadzonym przez kierowcę znajdującym się pod wpływem narkotyków. To nie jest marginalny problem, to kilkaset tysięcy ludzi.
               Tak alarmował na Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki - Narkomania. Polityka. Nauka i Praktyka” w czerwcu tego roku dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński, cytując badania z września 2018 roku.

               czytaj całość publikacji "NARKOTYKI – ZAGROŻENIE WŚRÓD MŁODYCH I DOROSŁYCH"


               PODZIĘKOWANIA

               2019-08-27

               GOPS składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom , które bezinteresownie przekazują do Ośrodka używaną , ale w dobrym stanie odzież i obuwie.
               Czasami osoby przynoszą też zabawki czy książeczki z których ich dzieci już „wyrosły” i przestały się nimi bawić.

               Ofiarowane rzeczy są czyste – ubrania wyprane, wyprasowane , obuwie też nie jest zniszczone a zabawki sprawne i dzięki temu z pewnością rzeczy te będą wykorzystane przez osoby potrzebujące, stanowiąc dla nich istotną pomoc.
               Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

               przejdź do góry...

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

               Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji